Zaharija 5:1-11

  • Šesta vizija: Svitak koji leti (1-4)

  • Sedma vizija: Efa (5-11)

    • Žena koja predstavlja zlo (8)

    • Merna posuda odneta u zemlju Senar (9-11)

5  Ponovo sam podigao pogled i video svitak koji leti.  A anđeo me je upitao: „Šta vidiš?“ Odgovorio sam: „Vidim svitak koji leti, 20 lakata* dug i 10 lakata širok.“  Tada mi je rekao: „To je prokletstvo koje dolazi na svu zemlju, jer ostaju nekažnjeni svi koji kradu,+ protiv kojih je izrečeno prokletstvo na jednoj strani svitka, a ostaju nekažnjeni i svi koji se lažno zaklinju,+ protiv kojih je izrečeno prokletstvo na drugoj strani svitka.  ’Ja sam poslao prokletstvo‘, govori Jehova nad vojskama, ’da uđe u kuću lopova i u kuću onoga koji se lažno zaklinje mojim imenom. I ostaće u njegovoj kući i uništiće je zajedno s njenom drvnom građom i njenim kamenjem.‘ “  Tada mi je anđeo koji je razgovarao sa mnom prišao i rekao: „Molim te, podigni oči i pogledaj šta se to pojavljuje.“  A ja sam upitao: „Šta je to?“ On je rekao: „To što se pojavljuje jeste merna posuda*.“ Zatim je dodao: „Takvi su zli po svoj zemlji.“  I video sam kako se podigao okrugli olovni poklopac, a u posudi je sedela neka žena.  A on je rekao: „Ovo je Zlo.“ Zatim ju je gurnuo nazad u mernu posudu, a na otvor je stavio težak olovni poklopac.  Zatim sam podigao pogled i ugledao dve žene kako doleću na vetru. Krila su im bila poput rodinih krila. I podigle su posudu između zemlje i neba. 10  A ja sam upitao anđela koji je razgovarao sa mnom: „Kuda nose mernu posudu?“ 11  On mi je odgovorio: „U zemlju Senar*,+ da ženi sagrade kuću. Kad bude završena, ostaviće ženu tamo, gde joj je i mesto.“

Fusnote

Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
Doslovno: „efa“. Reč je o posudi kojom se merila efa. Efa je iznosila 22 litra. Videti Dodatak B14.
To jest Vaviloniju.