Zaharija 12:1-14

  • Jehova će braniti Judu i Jerusalim (1-9)

    • Jerusalim – „težak kamen“ (3)

  • Naricanje za onim koji je proboden (10-14)

12  Objava: „Jehovina reč o Izraelu“, govori Jehova,koji je razapeo nebo,+položio temelje zemlji+i stvorio duh* u čoveku.  „Evo, učiniću da Jerusalim bude čaša zbog koje će posrtati svi okolni narodi. I Juda i Jerusalim biće pod opsadom.+  Tog dana učiniću da Jerusalim bude težak kamen svim narodima. Svi koji ga budu dizali teško će se povrediti+ i svi narodi na zemlji okupiće se protiv njega.+  Tog dana“, govori Jehova, „učiniću da sve konje obuzme silan strah, a njihove jahače ludilo. Budno ću motriti na Judin narod, a narodima ću sve konje oslepiti.  I Judini plemenski poglavari reći će u svom srcu: ’Stanovnici Jerusalima su naša snaga, zbog Jehove nad vojskama, njihovog Boga.‘+  Tog dana učiniću da Judini plemenski poglavari budu kao žar među drvima i kao zapaljena baklja među snopovima požnjevenog žita.+ I proždiraće sve okolne narode nadesno i nalevo,+ a stanovnici Jerusalima ponovo će živeti u svom gradu*, u Jerusalimu.+  „Jehova će prvo spasti Judine šatore, da se lepota* Davidovog doma i lepota* jerusalimskih stanovnika ne bi izdigla iznad Jude.  Tog dana Jehova će štititi stanovnike Jerusalima.+ Tada će onaj koji posrne* među njima biti snažan kao David, a Davidov dom moćan kao bog, kao Jehovin anđeo koji ih vodi.+  Tog dana istrebiću sve narode koji budu došli na Jerusalim.+ 10  „Na Davidov dom i na stanovnike Jerusalima izliću duh milosti i molitve. I gledaće onoga koga su proboli,+ naricaće za njim kao što bi naricali za sinom jedincem i gorko će ga oplakivati kao što bi oplakivali sina prvenca. 11  Tog dana biće veliko naricanje u Jerusalimu, kao naricanje u Adadrimonu u Megidskoj ravnici.+ 12  Zemlja će naricati, svaka porodica zasebno: porodice Davidovog doma zasebno i njihove žene zasebno, porodice Natanovog+ doma zasebno i njihove žene zasebno, 13  porodice Levijevog+ doma zasebno i njihove žene zasebno, porodice Simejevog+ doma zasebno i njihove žene zasebno, 14  i sve ostale porodice, sve porodice zasebno i njihove žene zasebno.

Fusnote

Ili: „dah“.
Ili: „u gradu na koji imaju pravo“.
Ili: „slava“.
Ili: „slava“.
Ili: „najslabiji“.