Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Zaharija

Poglavlja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kratak pregled

 • 1

  • Jehova poziva svoje sluge da mu se vrate (1-6)

   • „Vratite se meni i ja ću se vratiti vama“ (3)

  • Prva vizija: Jahači među stablima mirte (7-17)

   • „Ja, Jehova, opet ću tešiti Sion“ (17)

  • Druga vizija: Četiri roga i četvorica zanatlija (18-21)

 • 2

  • Treća vizija: Čovek sa zidarskim užetom u ruci (1-13)

   • Jerusalim će biti izmeren (2)

   • Jehova će biti kao „plameni zid“ (5)

   • Zenica Božjeg oka (8)

   • Mnogi narodi će se prikloniti Jehovi (11)

 • 3

  • Četvrta vizija: Prvosveštenik dobija čistu odeću (1-10)

   • Satana se protivi prvosvešteniku Isusu (1)

   • „Dovodim svog slugu, kome je ime Izdanak“ (8)

 • 4

  • Peta vizija: Svećnjak i dva stabla masline (1-14)

   • Ne snagom, već Božjim duhom (6)

   • Ne prezirati dan skromnih početaka (10)

 • 5

  • Šesta vizija: Svitak koji leti (1-4)

  • Sedma vizija: Efa (5-11)

   • Žena koja predstavlja zlo (8)

   • Merna posuda odneta u zemlju Senar (9-11)

 • 6

  • Osma vizija: Četvora kola (1-8)

  • Izdanak će biti kralj i sveštenik (9-15)

 • 7

  • Jehova osuđuje licemeran post (1-14)

   • „Da li ste postili radi mene?“ (5)

   • Bog traži pravdu, dobrotu i milosrđe (9)

 • 8

  • Jehova daje Sionu istinu i mir (1-23)

   • Jerusalim – „grad istine“ (3)

   • „Govorite istinu jedan drugom“ (16)

   • Post će se pretvoriti u veselje (18, 19)

   • Ljudi pozivaju jedni druge da traže Jehovu (21)

   • Deset ljudi će uhvatiti jednog Judejca za ogrtač (23)

 • 9

  • Božja presuda nad drugim narodima (1-8)

  • Dolazak sionskog kralja (9, 10)

   • Ponizan kralj jaše na magarcu (9)

  • Jehovin narod će biti spasen (11-17)

 • 10

  • Tražiti kišu od Jehove, a ne od lažnih bogova (1, 2)

  • Jehova ujedinjuje svoj narod (3-12)

   • Poglavar koji potiče iz Judinog naroda (3, 4)

 • 11

  • Posledice neposlušnosti Božjem pravom pastiru (1-17)

   • „Brini o ovcama koje su određene za klanje“ (4)

   • Dva štapa: Naklonost i Jedinstvo (7)

   • Pastirova plata: 30 srebrnika (12)

   • Novac bačen u riznicu (13)

 • 12

  • Jehova će braniti Judu i Jerusalim (1-9)

   • Jerusalim – „težak kamen“ (3)

  • Naricanje za onim koji je proboden (10-14)

 • 13

  • Uklanjanje idola i lažnih proroka (1-6)

   • Lažni proroci će se postideti (4-6)

  • „Udari pastira“ (7-9)

   • Trećina će biti pročišćena (9)

 • 14

  • Pobeda prave religije (1-21)

   • Maslinska gora će se razdvojiti po sredini (4)

   • Jehova će biti jedini Bog i slaviće se jedino njegovo ime (9)

   • Pošast koja će pogoditi neprijatelje Jerusalima (12-15)

   • Proslava Praznika senica (16-19)

   • Svaki kotao biće svet Jehovi (20, 21)