Rimljanima 8:1-39

  • Razmišljanje svojstveno duhu donosi život i slobodu (1-11)

  • „Duh svedoči s našim duhom da smo Božja deca“ (12-17)

  • Sve što je stvoreno iščekuje slobodu Božje dece (18-25)

  • Duh se zauzima za nas (26, 27)

  • Oni koje je Bog unapred odredio (28-30)

  • Pobeđujemo zahvaljujući Božjoj ljubavi (31-39)

8  Zato za one koji su u jedinstvu sa Hristom Isusom nema osude.  Jer zakon duha, koji daje život onima koji su u jedinstvu sa Hristom Isusom, oslobodio+ te je zakona greha i smrti.  Ono što Zakon nije mogao da učini+ zbog slabosti+ ljudske prirode, Bog je učinio, poslavši svog Sina+ u ljudskom telu*+ da ukloni greh. Tako je osudio greh u telu,  da bi se pravedne odredbe Zakona ispunile na nama+ koji ne živimo po telu, nego po duhu.+  Jer oni koji žive po telu razmišljaju o onome što je svojstveno telu,+ a oni koji žive po duhu o onome što je svojstveno duhu.+  Jer razmišljanje svojstveno telu donosi smrt,+ a razmišljanje svojstveno duhu donosi život i mir.+  Razmišljanje svojstveno telu donosi neprijateljstvo s Bogom,+ budući da se telo ne pokorava Božjem zakonu, niti je u stanju da to čini.  Zato oni koji žive po telu ne mogu ugoditi Bogu.  Ali vi ne živite po telu, nego po duhu,+ ako Božji duh zaista prebiva u vama. Ali ako neko nema Hristov duh, taj nije Hristov. 10  A ako je Hrist u jedinstvu s vama,+ telo vam je mrtvo zbog greha, ali duh vam donosi život zbog pravednosti. 11  A ako duh onoga koji je Isusa uskrsnuo iz mrtvih prebiva u vama, onaj koji je Hrista Isusa uskrsnuo iz mrtvih+ oživeće i vaša smrtna tela,+ svojim duhom koji prebiva u vama. 12  Dakle, braćo, dužni smo, ali ne telu da bismo živeli po telu.+ 13  Jer ako živite po telu, umrećete, ali ako duhom usmrtite dela tela,+ živećete.+ 14  Svi koje vodi Božji duh Božji su sinovi.+ 15  Jer niste primili duh ropstva da se opet bojite, nego duh kojim nas Bog usvaja kao sinove* i koji nas podstiče da vičemo: „Ava*, Oče!“+ 16  Taj duh svedoči s našim duhom+ da smo Božja deca.+ 17  A ako smo deca, onda smo i naslednici – Božji naslednici,+ a Hristovi sunaslednici. Jer ako trpimo zajedno+ s njim, bićemo i proslavljeni zajedno s njim.+ 18  Zato smatram da patnje sadašnjeg vremena nisu ništa u poređenju sa slavom koja će se objaviti na nama.+ 19  Jer sve što je stvoreno željno iščekuje da se objavi slava Božjih sinova.+ 20  Jer ono što je stvoreno potčinjeno je ispraznosti+ – ne svojom voljom, nego voljom onoga koji ga je potčinio – ali je pritom pružena i nada 21  da će i ono samo biti oslobođeno+ robovanja raspadljivosti i dobiti slavnu slobodu Božje dece. 22  Jer znamo da sve što je stvoreno zajedno uzdiše i da je u bolovima sve do sada. 23  I ne samo to, nego i mi koji smo primili dokaz* svog nasledstva, naime duh, i mi u sebi uzdišemo,+ željno očekujući da budemo usvojeni kao Božji sinovi+ i oslobođeni svog tela putem otkupnine. 24  Imajući tu nadu, mi smo spaseni. Ali nada koja se vidi nije nada, jer kad čovek nešto vidi, da li se tome nada? 25  A ako se nadamo+ onome što ne vidimo,+ to istrajno očekujemo.+ 26  Tako nam i duh pritiče u pomoć kad smo slabi.+ Jer ponekad ne znamo za šta treba da se molimo, ali se duh zauzima za nas kad rečima ne možemo iskazati ono što osećamo*. 27  A onaj koji istražuje srca+ zna šta duh traži za svete, jer se po Božjoj volji zauzima za njih. 28  Znamo da Bog daje da sva njegova dela skladno doprinose dobru onih koji ga vole, onih koji su pozvani po njegovoj volji.+ 29  Jer one kojima je prvo poklonio pažnju unapred je i odredio da budu poput* njegovog Sina,+ tako da on bude prvenac+ među mnogom braćom.+ 30  A one koje je unapred odredio,+ njih je i pozvao.+ One koje je pozvao, njih je i proglasio pravednima,+ a one koje je proglasio pravednima, njih je i proslavio.+ 31  Šta ćemo, dakle, na to reći? Ako je Bog na našoj strani, ko će biti protiv nas?+ 32  Budući da nije poštedeo ni sopstvenog Sina, nego ga je predao za sve nas,+ zar nam neće s njim podariti i sve ostalo? 33  Ko će optužiti Božje izabranike?+ Niko, jer ih Bog proglašava pravednima.+ 34  Ko će ih osuditi? Niko, jer je Hrist Isus umro, a i uskrsnuo iz mrtvih. On je s desne strane Bogu+ i zauzima se za nas.+ 35  Ko će nas rastaviti od Hristove ljubavi?+ Da li nevolja ili muka ili progonstvo ili glad ili siromaštvo* ili opasnost ili mač?+ 36  Kao što je napisano: „Zbog tebe nas stalno ubijaju, smatraju nas ovcama za klanje.“+ 37  Ali u svemu tome pobeđujemo,+ i to uz pomoć onoga koji nas je voleo. 38  Jer uveren sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni ovo što je sada, ni ono što će doći, ni sile,+ 39  ni visina, ni dubina, ni bilo šta drugo što je stvoreno, ne može rastaviti od Božje ljubavi koju nam on pokazuje preko Hrista Isusa, našeg Gospoda.

Fusnote

Doslovno: „u obličju grešnog tela“.
Doslovno: „duh posinjenja“.
„Ava“ je hebrejski ili aramejski izraz koji znači „oče“.
Doslovno: „prvinu“.
Ili: „kad ne možemo ni izreći svoje uzdisaje“.
Ili: „da budu oblikovani po slici“.
Doslovno: „golotinja“.