Rimljanima 6:1-23

  • Krštenje u Hrista vodi u novi život (1-11)

  • „Ne dajte da greh vlada kao kralj u vašem smrtnom telu“ (12-14)

  • Robovi greha postaju Božji robovi (15-23)

    • Plata za greh je smrt, a Božji dar je život (23)

6  Dakle, šta ćemo reći? Hoćemo li nastaviti da grešimo da bi se nezaslužena dobrota pokazala u još većoj meri?  Nipošto! Budući da smo umrli što se tiče greha*,+ kako da i dalje živimo u njemu?+  Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Hrista Isusa+ kršteni u njegovu smrt?+  Dakle, svojim krštenjem u njegovu smrt sahranjeni smo s njim,+ kako bismo, kao što je Hrist uskrsnut iz mrtvih posredstvom Očeve slavne moći, i mi isto tako živeli novim životom.+  Ako smo ujedinjeni s njim u smrti sličnoj njegovoj,+ bićemo ujedinjeni s njim i u uskrsenju sličnom njegovom.+  Jer znamo da je naša stara ličnost pribijena na stub zajedno s njim,+ kako bi naše grešno telo izgubilo vlast nad nama,+ pa da više ne robujemo grehu.+  Jer ko je umro, oslobođen je od svog greha.  Nadalje, ako smo umrli s Hristom, verujemo da ćemo i živeti s njim.  Jer znamo da Hrist, nakon što je uskrsnuo iz mrtvih,+ više ne umire.+ Smrt više nema vlast nad njim. 10  Jer smrću kojom je umro, umro je jednom zauvek da ukloni greh,+ a životom koji živi, živi za Boga. 11  Tako i vi, smatrajte da ste umrli što se tiče greha* i da živite za Boga po Hristu Isusu.+ 12  Zato ne dajte da greh vlada kao kralj u vašem smrtnom telu,+ pa da slušate želje tela. 13  Ne dajte ni svoje telo grehu da bude oruđe* za nepravedna dela, nego dajte sebe Bogu kao oni koji su oživeli iz mrtvih, i svoje telo dajte Bogu da bude oruđe za pravedna dela.+ 14  Jer greh ne sme da vlada nad vama, budući da niste pod vlašću zakona+ nego pod okriljem nezaslužene dobrote.+ 15  Dakle, šta sada? Zar da grešimo zato što nismo pod vlašću zakona nego pod okriljem nezaslužene dobrote?+ Nipošto! 16  Zar ne znate da ako se nekome predate u ropstvo i slušate ga, robovi ste onoga koga slušate+ – bilo greha,+ koji vodi u smrt,+ bilo poslušnosti, koja vodi u pravednost? 17  Ali hvala Bogu što ste, premda ste bili robovi greha, od srca postali poslušni pouci koju ste primili. 18  Dakle, pošto ste oslobođeni od greha,+ postali ste robovi pravednosti.+ 19  Zbog vaše grešne prirode, govorim vam rečima koje ljudi mogu razumeti. Kao što ste svoje telo dali da robuje nečistoći i bezakonju, što vodi u bezakonje, tako sada dajte svoje telo da robuje pravednosti, što vodi u svetost.+ 20  Jer kad ste bili robovi greha, niste bili pod vlašću pravednosti. 21  Kakav ste plod tada donosili? Takav da se sada toga stidite, jer je konačni ishod toga smrt.+ 22  Ali sada, kad ste oslobođeni od greha i postali ste Božji robovi, plod koji donosite je svetost,+ a to vodi u večni život.+ 23  Jer plata za greh je smrt,+ a Božji dar je večni život+ preko Hrista Isusa, našeg Gospoda.+

Fusnote

Ili: „da nismo više pod vlašću greha“.
Ili: „da niste pod vlašću greha“.
Doslovno: „oružje“.