Rimljanima 5:1-21

  • Pomireni s Bogom preko Hrista (1-11)

  • Smrt preko Adama, život preko Hrista (12-21)

    • Greh i smrt su se proširili na sve ljude (12)

    • Jedan čin opravdanja (18)

5  Dakle, pošto smo zbog vere proglašeni pravednima,+ ostanimo u miru* s Bogom preko našeg Gospoda Isusa Hrista.+  Štaviše, zbog vere u njega otvoren nam je put da od Boga primimo nezasluženu dobrotu, koju sada i imamo.+ Radujmo se* zbog nade da ćemo primiti Božju slavu.  I ne samo to, nego radujmo se* i u nevoljama,+ jer znamo da nevolja vodi do istrajnosti,+  istrajnost do Božjeg priznanja*,+ Božje priznanje nam daje nadu,+  a nada nas neće razočarati.+ Jer Božja ljubav je ispunila naša srca preko svetog duha, koji nam je dat.+  Zaista, dok smo još bili slabi,+ Hrist je umro za grešnike u vreme koje je za to bilo određeno.  Teško da bi neko umro za pravednika, ali za dobrog čoveka neko bi se možda i odvažio da umre.  A Bog je pokazao svoju ljubav prema nama tako što je Hrist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.+  Koliko više sada možemo biti sigurni da ćemo preko njega biti spaseni od Božjeg gneva,+ pošto smo njegovom krvlju proglašeni pravednima.+ 10  Jer ako smo bili pomireni s Bogom smrću njegovog Sina dok smo još bili Božji neprijatelji,+ koliko ćemo pre biti spaseni njegovim životom sada kad smo pomireni. 11  I ne samo to, nego je Bog naša radost preko našeg Gospoda Isusa Hrista, preko koga smo sada pomireni s Bogom.+ 12  Dakle, preko jednog čoveka je greh ušao u svet i preko greha smrt,+ i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi postali grešni*.+ 13  Jer greh je bio u svetu i pre Zakona, ali kada nema zakona, niko ne može biti optužen za greh.+ 14  Ipak, smrt je od Adama do Mojsija vladala kao kralj, čak i nad onima koji nisu počinili greh sličan Adamovom, a Adam je bio nalik onome koji je trebalo da dođe.+ 15  Ali dar nije poput greha. Zbog greha jednog čoveka mnogi su umrli, ali Božja nezaslužena dobrota i njegov dar – koji je dat nezasluženom dobrotom jednog čoveka,+ Isusa Hrista – doneli su obilje dobra mnogim ljudima.+ 16  Božji dar i greh jednog čoveka razlikuju se i u ovome – zbog jednog greha+ svi ljudi su proglašeni krivima,+ a zbog dara koji je dat nakon mnogih greha mnogi su proglašeni pravednima.+ 17  Jer ako je zbog greha jednog čoveka smrt vladala kao kralj preko tog jednog čoveka,+ koliko će pre oni koji primaju obilje nezaslužene dobrote i dar pravednosti+ živeti i vladati kao kraljevi+ preko jednoga, Isusa Hrista.+ 18  Zato, dakle, kao što je jedan greh doveo do osude svih vrsta ljudi,+ tako je i jedan čin opravdanja doveo do toga da sve vrste ljudi+ budu proglašene pravednima i dobiju život.+ 19  Jer kao što su neposlušnošću jednog čoveka mnogi postali grešnici,+ tako će i poslušnošću jednoga mnogi postati pravedni.+ 20  A Zakon je došao da bi se greh još jasnije pokazao.+ Ali gde je bilo puno greha, nezaslužene dobrote je bilo još više. 21  Zašto? Zato da bi, kao što je greh vladao zajedno sa smrću,+ isto tako i nezaslužena dobrota vladala putem pravednosti, kako bi ljudi mogli dobiti večni život preko Isusa Hrista, našeg Gospoda.+

Fusnote

Ili možda: „mi imamo mir“.
Ili možda: „Mi se radujemo“.
Ili možda: „mi se radujemo“.
Ili: „prokušanosti“.
Doslovno: „zgrešili“.