Rimljanima 11:1-36

  • Nisu svi Izraelci odbačeni (1-16)

  • Poređenje o maslini (17-32)

  • Dubina Božje mudrosti (33-36)

11  Pitam dakle: Zar je Bog odbacio svoj narod?+ Nipošto! Jer i ja sam Izraelac, Avrahamov potomak iz Venijaminovog plemena.  Bog nije odbacio svoj narod, kome je prvo poklonio pažnju.+ Zar ne znate šta se u Pismu kaže o Iliji, kako se žalio Bogu na Izrael?  „Jehova*, pobili su tvoje proroke, razrušili su tvoje oltare. Samo sam ja ostao, a sada i mene* žele da ubiju.“+  Ali šta mu je Bog rekao? „Još uvek imam 7 000 ljudi koji nisu kleknuli pred Valom.“+  Tako i u sadašnje vreme postoji ostatak+ koji je Bog izabrao nezasluženom dobrotom.  A ako je to zbog nezaslužene dobrote,+ onda to više nije zbog njihovih dela,+ inače nezaslužena dobrota više ne bi bila nezaslužena.  Šta dakle reći? Izraelci nisu dobili ono što su žarko želeli, već su to dobili izabrani.+ A ostali su postali okoreli,+  kao što je napisano: „Bog je na njih pustio dubok san+ i dao im je oči koje ne vide i uši koje ne čuju, sve do današnjeg dana.“+  I David kaže: „Neka im njihove gozbe* postanu zamka i klopka i kamen spoticanja i neka budu kažnjeni. 10  Neka im oči oslabe da ne vide i neka im leđa stalno budu savijena.“+ 11  Zato pitam: Da li su se spotakli i pali? Nipošto, nego zbog njihovog pogrešnog koraka ljudi iz drugih naroda mogu dobiti spasenje, što izaziva ljubomoru izraelskog naroda.+ 12  A ako je njihov pogrešan korak blagoslov za svet i smanjivanje njihovog broja blagoslov za ljude iz drugih naroda,+ zar neće biti još više blagoslova kada njihov broj bude potpun? 13  A sad govorim vama koji ste iz drugih naroda. Pošto sam ja apostol poslat drugim narodima,+ veličam svoju službu,+ 14  ne bih li nekako izazvao ljubomoru mog naroda* i spasao neke od njih. 15  Jer ako njihovo odbacivanje+ znači pomirenje za svet, šta će tek značiti njihovo prihvatanje, ako ne prelazak iz smrti u život? 16  Ako je deo testa koji se prinosi kao prvina svet, sveto je i celo testo. I ako je koren svet, svete su i grane. 17  Ali ako su neke grane odlomljene, a ti si kao divlja maslina nakalemljen među preostale, pa imaš udela u blagoslovima koje daje koren masline, 18  nemoj da se uzvisuješ* nad granama. A ako se uzvisuješ*+ nad njima, seti se da ne nosiš ti koren, nego koren tebe. 19  Na to ćeš reći: „Grane su odlomljene da ja budem nakalemljen.“+ 20  Istina je, oni su odlomljeni jer nisu imali vere,+ a ti stojiš zbog vere.+ Nemoj biti ohol, nego se boj. 21  Jer ako Bog nije poštedeo prirodne grane, neće poštedeti ni tebe. 22  Razmisli, dakle, o Božjoj dobroti+ i strogosti. On je strog prema onima koji su pali,+ a dobar prema tebi, ako ostaneš dostojan njegove dobrote. A ako ne, i ti ćeš biti odsečen. 23  A i oni će, ako počnu da veruju, biti nakalemljeni,+ jer ih Bog može opet nakalemiti. 24  Jer ako si ti odsečen od masline koja je po prirodi divlja i protivno prirodi nakalemljen na pitomu maslinu, koliko će lakše oni koji su prirodne grane biti nakalemljeni na sopstvenu maslinu! 25  Jer ne želim, braćo, da vam ova sveta tajna ostane nepoznata,+ da ne biste sami sebe smatrali mudrima. Neki Izraelci su postali okoreli, dok ne bude sakupljen potpuni broj ljudi iz drugih naroda. 26  I tako će sav Izrael+ biti spasen. Kao što je napisano: „Izbavitelj* će doći sa Siona+ i učiniće da Jakovljevi potomci ostave bezbožna dela. 27  I ovo je savez koji ću sklopiti s njima,+ kad uklonim njihove grehe.“+ 28  Istina, što se tiče dobre vesti, oni su Božji neprijatelji i to je za vaše dobro. Ali što se tiče Božjeg izbora, oni su voljeni zbog obećanja datog njihovim precima.+ 29  Jer Bog neće zažaliti zbog svojih darova i poziva. 30  Kao što ste vi nekada bili neposlušni Bogu,+ a sada vam je zbog njihove neposlušnosti+ ukazano milosrđe,+ 31  tako su i oni sada neposlušni, radi milosrđa koje se vama ukazuje, da bi im bilo ukazano milosrđe. 32  Jer Bog je sve njih učinio zatvorenicima neposlušnosti+ da bi im svima ukazao milosrđe.+ 33  O dubino Božjeg bogatstva*, mudrosti i znanja! Kako su nedokučive njegove presude i neistraživi njegovi putevi! 34  Jer „ko je upoznao Jehovin* um i ko je njegov savetnik“?+ 35  Ili: „Ko mu je prvi nešto dao, pa da treba da mu vrati?“+ 36  Jer sve je od njega i preko njega i za njega. Njemu neka je slava u svu večnost. Amin.

Fusnote

Ili: „moju dušu“.
Doslovno: „sto“.
Doslovno: „onih koji su moje telo“.
Ili: „hvališ“.
Ili: „hvališ“.
Ili: „Spasitelj“.
Ili: „velikodušnosti“.