Psalmi 99:1-9

  • Jehova – sveti Kralj

    • „Na prestolu iznad heruvima“ (1)

    • Bog koji oprašta i kažnjava (8)

99  Jehova je postao Kralj!+ Neka narodi drhte! On sedi na prestolu iznad* heruvima.+ Neka se zemlja trese.   Velik je Jehova na Sionu,on vlada nad svim narodima.+   Neka hvale tvoje veliko ime,+jer ono uliva strahopoštovanje i sveto je.   On je moćan kralj koji voli pravdu.+ Ti si odredio šta je ispravno. Odredio si Jakovu šta je pravedno i pravično.+   Uzvisujte Jehovu, našeg Boga,+ i poklonite se* pred podnožjem njegovih nogu.+On je svet.+   Mojsije i Aron su bili među njegovim sveštenicima.+I Samuilo je bio među onima koji su prizivali njegovo ime.+ Prizivali bi Jehovui on bi ih uslišio.+   Govorio im je iz stuba od oblaka.+ Držali su se opomena i propisa koje im je dao.+   Jehova, Bože naš, ti si ih uslišavao.+ Opraštao si im,+ali si ih i kažnjavao* za njihove grehe.+   Uzvisujte Jehovu, našeg Boga,+i poklonite se pred njegovom svetom gorom,+jer je svet Jehova, naš Bog.+

Fusnote

Ili možda: „između“.
Ili: „i obožavajte ga“.
Doslovno: „svetio si im se“.