Psalmi 89:1-52

 • Pesma o Jehovinoj vernoj ljubavi

  • Savez s Davidom (3)

  • Davidova loza zauvek utvrđena (4)

  • Pomazanik naziva Boga svojim Ocem (26)

  • Potvrđen savez s Davidom (34-37)

  • Čovek ne može izbeći grob (48)

Maskil.* Psalam Etana+ Ezraita. 89  Pevaću zauvek o Jehovinoj vernoj ljubavi. Govoriću o tvojoj vernosti iz naraštaja u naraštaj.   Rekao sam: „Tvoja verna ljubav trajaće* u svu večnost,+na nebu si utvrdio svoju vernost.“   Bog je rekao: „Sklopio sam savez sa svojim izabranikom,+zakleo sam se svom slugi Davidu:+   ’Utvrdiću tvoju lozu*+ u svu večnost,učvrstiću tvoj presto, pa će trajati iz naraštaja u naraštaj.‘ “+ (Sela)   Jehova, nebesa hvale tvoja čudesna dela,hvale tvoju vernost na skupu* svetih.   Jer ko se na nebu može porediti s Jehovom?+ Ko je među Božjim sinovima*+ kao Jehova?   Na skupu svetih vlada strahopoštovanje prema Bogu.+On je veličanstven i uliva strahopoštovanje svima oko sebe.+   Jehova, Bože nad vojskama,ko je moćan kao ti, Jah?+ Veran si u svemu.+   Uzburkano more je u tvojoj vlasti,+kad se podignu njegovi talasi, ti ih smiruješ.+ 10  Ti si porazio Ravu*,+ zadao si joj smrtni udarac.+ Svojom moćnom rukom rasejao si neprijatelje.+ 11  Nebo je tvoje i zemlja je tvoja,+ti si stvorio svet i sve što je na njemu.+ 12  Ti si stvorio sever i jug.Tavor+ i Ermon+ radosno hvale tvoje ime. 13  Tvoja ruka je moćna,+tvoja mišica je snažna,+tvoja desnica je podignuta.+ 14  Pravednost i pravda temelj su tvog prestola,+ljubav* i vernost uvek su pred tobom.+ 15  Srećan je narod koji ti radosno kliče,+ obasjava ih svetlost tvog lica, Jehova. 16  Zbog tvog imena radosni su po ceo dani tvoja pravednost ih uzdiže. 17  Ti si njihova slava i njihova snaga.+Tvoja naklonost nas jača*.+ 18  Naš štit je od Jehove,kralja nam je dao Sveti Izraelov Bog.+ 19  Tada si u viziji rekao svojim vernim slugama: „Dao sam snagu junaku,+uzvisio sam onog kog sam izabrao iz naroda.+ 20  Našao sam svog slugu Davida,+pomazao sam ga svojim svetim uljem.+ 21  Moja ruka će ga podupirati,+moja ruka će ga ojačati. 22  Neprijatelji mu neće nametati danak,nepravednici ga neće ugnjetavati.+ 23  Razbiću njegove protivnike pred njim,+uništiću one koji ga mrze.+ 24  Moja vernost i ljubav* pratiće ga,+ojačaću ga zbog svog imena. 25  Postaviću njegovu ruku* nad moremi njegovu desnicu nad rekama.+ 26  On će mi govoriti: ’Ti si moj Otac,moj Bog i Stena koja me spasava.‘+ 27  A ja ću ga učiniti prvencem,+najuzvišenijim među kraljevima na zemlji.+ 28  Moja verna ljubav prema njemu biće večna,+savez koji sam sklopio s njim nikad se neće raskinuti.+ 29  Utvrdiću njegovu lozu u svu večnost,njegov presto će trajati dok je neba.+ 30  Ako njegovi sinovi ostave moj zakoni ako ne budu živeli po mojim propisima, 31  ako budu kršili moje odredbei ako se ne budu držali mojih zapovesti, 32  prutom ću ih kazniti zbog njihove neposlušnosti*+i batinama zbog njihovih greha. 33  Ali njemu nikada neću uskratiti svoju vernu ljubav+niti ću pogaziti svoje obećanje*. 34  Neću prekršiti svoj savez+niti promeniti ono što sam rekao.+ 35  Zakleo sam se svojom svetošću jednom zasvagda,neću lagati Davida.+ 36  Njegova loza će večno trajati,+njegov presto će stajati preda mnom dok je sunca.+ 37  Biće utvrđen u svu večnost, poput meseca,poput vernog svedoka na nebu.“ (Sela) 38  A ti si ga odbacio i napustio,+razgnevio si se na svog pomazanika. 39  Prezreo si savez sa svojim slugom,oskrnavio si njegovu krunu, bacivši je na zemlju. 40  Srušio si sve njegove kamene zidine*,njegova utvrđenja si pretvorio u ruševine. 41  Pljačkaju ga svi koji tuda prolaze,njegovi susedi mu se rugaju.+ 42  Dao si pobedu* njegovim protivnicima,+obradovao si sve njegove neprijatelje. 43  Učinio si da oštrica njegovog mača bude tupai nisi mu pomogao u bici. 44  Okončao si njegovu slavui oborio njegov presto na zemlju. 45  Skratio si dane njegove mladosti,pokrio si ga sramotom. (Sela) 46  Dokle ćeš se kriti, Jehova? Zar zauvek?+ Zar će tvoj gnev neprestano plamteti kao vatra? 47  Seti se kako je kratak moj život.+ Zar si bez ikakve svrhe stvorio sav ljudski rod? 48  Ima li čoveka koji neće videti smrt?+ Može li iko izbaviti sebe* iz groba*? (Sela) 49  Jehova, gde su tvoja dela koja si nekada činio zbog svoje verne ljubavi,za koja si se zakleo Davidu u svojoj vernosti?+ 50  Jehova, seti se uvreda koje trpe tvoje sluge.Seti se kako podnosim ruganje svih naroda. 51  Seti se, Jehova, kako su tvoji neprijatelji vređali tvog pomazanika,kako su ga vređali na svakom koraku. 52  Neka je hvaljen Jehova u svu večnost. Amin, amin.+

Fusnote

Ili: „čvrsto će stajati“.
Ili: „tvoje potomke“. Doslovno: „tvoje seme“.
Ili: „u skupštini“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „anđelima“.
Ili: „verna ljubav“.
Doslovno: „naš rog se uzdiže“.
Ili: „verna ljubav“.
Ili: „Daću mu vlast“.
Ili: „buntovnosti“.
Doslovno: „svoju vernost“.
Ili: „kamena skrovišta“.
Doslovno: „Uzdigao si desnicu“.
Ili: „svoju dušu“.
Ili: „šeola“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.