Psalmi 8:1-9

  • Božja slava i dostojanstvo čoveka

    • „Nema imena koje je veličanstveno kao tvoje!“ (1, 9)

    • „Šta je smrtni čovek?“ (4)

    • Čovek krunisan slavom (5)

Horovođi. Za gitit*. Davidova pesma. 8  Jehova, Gospode naš, na celoj zemlji nema imena koje je veličanstveno kao tvoje,tvoja uzvišenost nadvisuje nebesa*!+   Rečima iz usta dece i odojčadi+pokazao si protivnicima svoju silu,da bi ućutkao neprijatelja i osvetnika.   Kad gledam nebesa, delo tvojih ruku*,mesec i zvezde koje si stvorio,+   pomislim: Šta je smrtni čovek da na njega misliš,sin čovečji da se o njemu brineš?+   Učinio si ga malo manjim od anđela*,krunisao si ga slavom i čašću.   Dao si mu da vlada nad delima tvojih ruku,+sve si stavio pod njegove noge:   svu sitnu stoku i goveda,kao i divlje životinje,+   ptice na nebu i ribe u moru,sve što prolazi morskim stazama.   Jehova, Gospode naš, na celoj zemlji nema imena koje je veličanstveno kao tvoje!

Fusnote

Ili možda: „tvoja uzvišenost se obznanjuje nad nebesima“.
Doslovno: „prstiju“.
Ili: „od onih što su slični Bogu“.