Psalmi 78:1-72

 • Božja briga i slaba vera Izraelaca

  • „Pričaćemo budućem naraštaju“ (2-8)

  • „Nisu verovali Bogu“ (22)

  • „Nebesko žito“ (24)

  • „Žalostili su Svetog Izraelovog Boga“ (41)

  • Od Egipta do Obećane zemlje (43-55)

  • Prkosili su Bogu (56)

Maskil.* Asafov+ psalam. 78  Narode moj, slušaj moj zakon*,pažljivo slušaj moje reči.   Moja usta će govoriti izreke, iznosiću zagonetke iz davnih vremena.+   Ono što smo čuli i saznali,što su nam naši očevi pričali,+   nećemo kriti od naših potomaka.Pričaćemo budućem naraštaju+o Jehovinim slavnim delima i o njegovoj moći,+o čudesnim delima koja je učinio.+   On je dao odredbu* Jakovu,postavio je zakon u Izraelu,zapovedio je našim precimada o tome govore svojoj deci,+   kako bi za to znao i budući naraštaj,deca koja će se tek roditi,+ koja će o tome govoriti svojim potomcima.+   Tada će se oni uzdati u Boga i neće zaboraviti Božja dela,+nego će se držati njegovih zapovesti.+   Tada neće biti poput svojih predaka,koji su bili tvrdoglavi i buntovni naraštaj,+naraštaj čije je srce bilo prevrtljivo*+i koji nisu bili verni Bogu.   Ljudi iz Jefremovog plemena bili su naoružani lukom,ali povukli su se u dan bitke. 10  Nisu se držali saveza s Bogom,+nisu hteli da žive po njegovom zakonu.+ 11  Zaboravili su šta je on činio,+njegova čudesna dela koja su videli.+ 12  Pred očima njihovih predaka činio je čuda+u Egiptu, u soanskom kraju.+ 13  Razdvojio je more i preveo ih na drugu stranu,učinio je da vode stoje poput zida.+ 14  Danju ih je vodio oblakom,a noću svetlošću vatre.+ 15  Rascepio je stene u pustinji,napojio ih je vodom kao s dubokog izvora.+ 16  Potoke je izveo iz stenei vode su potekle kao reke.+ 17  Ali oni su i dalje grešili protiv Svevišnjeg,bunili su se protiv njega u pustinji.+ 18  Prkosili su Bogu* u svom srcu+tražeći hranu za kojom su žudeli. 19  Gunđali su protiv Bogai govorili: „Može li nam Bog postaviti trpezu u pustinji?“+ 20  On je udario po stenipa su potekle vode i navrli potoci.+ A oni su rekli: „Može li nam dati i hleba?Može li svom narodu dati mesa?“+ 21  Kad je Jehova to čuo, veoma se razgnevio.+Vatra+ je sišla na Jakova,Božji gnev je planuo na Izrael+ 22  jer nisu verovali Bogu,+nisu se uzdali u to da ih on može spasti. 23  A on je dao zapovest oblacima na nebui otvorio je nebeska vrata. 24  S neba im je dao manu za jelo,davao im je nebesko žito.+ 25  Ljudi su jeli hleb moćnih*,+davao im je toliko da su se nasitili.+ 26  Podigao je na nebu istočni vetari svojom snagom je poslao južni vetar.+ 27  Zasuo ih je mesom kao prašinom,pticama kao peskom sa obale mora. 28  Pustio je da padaju usred njihovog* logora,svuda oko njihovih šatora. 29  A oni su jeli i halapljivo gutali.Dao im je ono za čim su žudeli.+ 30  Ali pre nego što su zadovoljili svoju pohlepu,dok im je hrana još bila u ustima, 31  Bog se razgnevio na njih.+ Pobio je najsnažnije među njima,+pogubio je izraelske mladiće. 32  Uprkos tome oni su još više grešili+i nisu se uzdali u njegova čudesna dela.+ 33  Zato im je okončao dane kao da su dah,+godine su im iznenada okončane užasom. 34  Ali kad bi pogubio neke od njih, onda bi se obraćali njemu,+vraćali bi se Bogu i tražili bi ga. 35  Setili bi se da je Bog njihova Stena,+da je Svevišnji Bog njihov Otkupitelj*.+ 36  Ali hteli su da ga prevare svojim rečima,njihov jezik je govorio laži. 37  Njihovo srce mu nije bilo odano,+nisu bili verni savezu s njim.+ 38  Ali on je bio milosrdan,+opraštao* im je prestupe i nije ih uništio.+ Mnogo puta je obuzdao svoj gnev+i nije na njih izlio svu svoju srdžbu. 39  Setio bi se da su samo ljudi*,+vetar koji prođe i više se ne vraća*. 40  Koliko su se puta bunili protiv njega u pustoši,+nanosili mu bol u pustinji!+ 41  Uvek iznova su iskušavali Boga,+žalostili su* Svetog Izraelovog Boga. 42  Nisu se sećali njegove moći*,dana kad ih je izbavio* od protivnika.+ 43  Zaboravili su kako je činio znakove u Egiptu+i čuda u soanskom kraju, 44  kako je vodu u kanalima Nila pretvorio u krv,+pa ljudi nisu mogli da piju iz svojih potoka. 45  Poslao je na Egipćane rojeve obada da ih ujedaju+i žabe da im zadaju muke.+ 46  Dao je njihovu letinu nezasitim skakavcima,plod njihovog rada rojevima skakavaca.+ 47  Grȁdom je uništio njihove vinograde+i ledom njihove divlje smokve. 48  Poslao je grȁd na njihovu stoku+i munje* na njihova stada. 49  Izlio je na njih svoj žestoki gnev,bes, srdžbu i nesreću,poslao je čete anđela koji donose nevolju. 50  Dao je oduška svom gnevu. Nije ih poštedeo smrti,predao ih* je pošasti. 51  Na kraju je pobio sve prvorođeno u Egiptu,+prvence koji su se rodili u Hamovim šatorima. 52  Zatim je izveo svoj narod kao ovce+i vodio ih kao stado kroz pustinju. 53  Vodio ih je i čuvao,i oni se nisu bojali.+More je progutalo njihove neprijatelje.+ 54  Doveo ih je u svoju svetu zemlju,+ovaj brdoviti kraj koji je osvojio svojom desnicom.+ 55  Pred njima je isterao narode,+mernim užem razdelio im je nasledstvo.+Naselio je izraelska plemena u njihove domove.+ 56  Ali oni su prkosili* Svevišnjem Bogu i bunili se protiv njega,+nisu obraćali pažnju na njegove opomene.+ 57  Okrenuli su mu leđa i izneverili ga kao i njihovi preci,+ bili su nepouzdani poput nezategnutog luka.+ 58  Vređali su ga svojim obrednim uzvišicama,+i gnevili su ga* svojim rezbarenim kipovima.+ 59  Bog je to video i žestoko se razgnevio,+pa je sasvim napustio Izrael. 60  Na kraju je napustio svoj šator u Silomu,+šator u kom je prebivao među ljudima.+ 61  Dopustio je da znak njegove moćii uzvišenosti padne u ruke neprijatelja.+ 62  Predao je svoj narod maču,+žestoko se razgnevio na svoje vlasništvo. 63  Vatra je progutala njegove mladiće,a njegovim devojkama nisu pevane svadbene pesme. 64  Njegovi sveštenici su pali od mača,+a njihove udovice nisu zaplakale.+ 65  Tada se Jehova prenuo kao iz sna,+kao junak+ koji se budi nakon mnogo vina. 66  Naterao je u beg svoje protivnike,+naneo im je večnu sramotu. 67  Odbacio je Josifove potomke*,nije izabrao Jefremovo pleme, 68  već je izabrao Judino pleme,+goru Sion, koju voli.+ 69  Učinio je svoje svetilište trajnim poput neba*,+poput zemlje koju je postavio da stoji večno.+ 70  Izabrao je svog slugu Davida+i odveo ga od ovčijih torova,+ 71  od ovaca dojilica koje je čuvao,pa ga je postavio da bude pastir nad Jakovom, njegovim narodom,+i nad Izraelom, njegovim vlasništvom.+ 72  On je čistog* srca brinuo o njima kao pastir+i vešto ih je vodio.+

Fusnote

Ili: „moju pouku“.
Ili: „svedočanstvo; opomenu“.
Doslovno: „nespremno“.
Doslovno: „Iskušavali su Boga“.
Ili: „anđela“.
Doslovno: „njegovog“. To može da se odnosi na Boga ili na Izrael.
Ili: „Osvetnik“.
Doslovno: „pokrivao“.
Doslovno: „telo“.
Ili možda: „da duh odlazi i ne vraća se“.
Ili: „zadavali su bol“.
Doslovno: „ruke“.
Doslovno: „otkupio“.
Ili možda: „jaku groznicu“.
Doslovno: „njihov život“.
Doslovno: „iskušavali“.
Ili: „činili su ga ljubomornim“.
Doslovno: „šator“.
Ili: „Sagradio je svoje svetilište kao visoku goru“.
Ili: „besprekornog“.