Psalmi 7:1-17

  • Jehova – pravedan Sudija

    • „Sudi mi, Jehova“ (8)

Naricaljka koju je David ispevao Jehovi zbog reči Husa iz Venijaminovog plemena. 7  Jehova, Bože moj, ti si moje utočište.+ Spasi me od svih koji me progone i izbavi me.+   Inače će me rastrgnuti kao lavovi,+zgrabiće me i neće biti nikoga da me izbavi.   Jehova, Bože moj, ako sam u nečemu pogrešio,ako sam počinio neku nepravdu,   ako sam se ogrešio o onoga koji mi čini dobro+ili ako sam bez ikakvog povoda napao svog neprijatelja*,   neka me neprijatelj goni i stigne,neka moj život baci pod svoje nogei moju čast zatre u prašini. (Sela)   Jehova, ustani u svom gnevu,podigni se protiv besa mojih neprijatelja,+probudi se i pomozi mi, zapovedi da se pravda izvrši.+   Neka te narodi okruže,a ti ćeš im se suprotstaviti s visine.   Jehova će izreći presudu svim narodima.+ Sudi mi, Jehova, prema mojoj pravednostii prema mojoj čestitosti*.+   Molim te, okončaj dela zlih ljudi, a pravednike ojačaj,+jer si ti pravedan Bog+ koji ispituje srce+ i najdublja osećanja*.+ 10  Moj štit je Bog,+ Spasitelj onih koji su čestitog srca.+ 11  Bog je pravedan Sudija,+Bog svakog dana objavljuje svoje presude*. 12  Ako se zli ne pokaju,+ on će naoštriti svoj mač,+nategnuće svoj luk, spreman da odapne strele.+ 13  Pripremiće oružje koje seje smrt,spremiće svoje plamene strele.+ 14  Pogledaj čoveka koji je pun zla*– začeo je nevolju i rodiće laž.+ 15  Iskopao je duboku jamu,ali sam će pasti u nju.+ 16  Nevolja koju sprema okrenuće se protiv njega,+njegovo nasilje sručiće se na njegovu glavu. 17  Hvaliću Jehovu zbog njegove pravednosti,+pesmom ću slaviti* ime Svevišnjeg+ Jehove.+

Fusnote

Ili možda: „a poštedeo onoga koji me bez razloga mrzi“.
Ili: „besprekornosti“.
Ili: „ispituje srce i bubrege“.
Ili: „sa žestinom osuđuje zlo“.
Doslovno: „zatrudneo zlobom“.
Ili: „pevaću i sviraću slaveći“.