Psalmi 51:1-19

  • Molitva pokajnika

    • Grešan od začeća (5)

    • „Očisti me od greha“ (7)

    • „Stvori u meni čisto srce“ (10)

    • Bog ne odbacuje skrhano srce (17)

Horovođi. Pesma koju je David sastavio nakon što ga je prorok Natan ukorio zbog preljube s Vitsavejom.+ 51  Smiluj mi se, Bože, zbog svoje verne ljubavi.+ Izbriši moje prestupe zbog svog velikog milosrđa.+   Operi me sasvim od mog prestupa+i očisti me od mog greha.+   Jer ja dobro znam svoje prestupei moj greh mi je stalno u mislima*.+   Tebi sam zgrešio, tebi najviše*,+učinio sam ono što je zlo u tvojim očima.+ A ti si pravedan kad govoriš,tvoja presuda je pravedna.+   Od rođenja sam kriv za prestup,grešan sam od trenutka kad me je majka začela.+   Ti voliš čoveka kome je istina u srcu.+Pouči moje srce pravoj mudrosti.   Očisti me od greha isopom i biću čist,+operi me i biću belji od snega.+   Daj mi da osetim radost i veselje,neka ozdrave* kosti koje si slomio.+   Okreni svoje lice od mojih greha,+izbriši sve moje prestupe.+ 10  Bože, stvori u meni čisto srce+i stavi u mene nov duh,+ postojan duh. 11  Nemoj me odbaciti od sebei nemoj mi oduzeti svoj sveti duh. 12  Daj mi da se ponovo radujem spasenju koje ti daješ,+probudi u meni želju da ti budem poslušan*. 13  Poučiću prestupnike tvojim putevima,+da bi ti se grešnici vratili. 14  Izbavi me od krivice za krv,+ Bože, moj Spasitelju,+da bi moj jezik radosno objavljivao tvoju pravednost.+ 15  Jehova, otvori moja usta,da bih mogao da te hvalim.+ 16  Jer ti ne želiš žrtvu, inače bih ti je prineo.+Ne mariš za žrtve paljenice.+ 17  Žrtva koja je ugodna Bogu – to je skrušen duh.Bože, ti nećeš odbaciti* slomljeno i skrhano srce.+ 18  U svojoj milosti čini dobro Sionu,obnovi jerusalimske zidine. 19  Tada će ti biti mile žrtve prinesene u pravednosti,žrtve paljenice i cele žrtve.Tada će se junci prinositi na tvom oltaru.+

Fusnote

Ili: „moj greh je stalno preda mnom“.
Doslovno: „samo tebi“.
Doslovno: „neka se raduju“.
Doslovno: „podrži me spremnim duhom“.
Ili: „prezreti“.