Psalmi 28:1-9

  • Psalmistina molitva uslišena

    • „Jehova je moja snaga i moj štit“ (7)

Davidov psalam. 28  Jehova, Steno moja, tebe prizivam,+nemoj se oglušiti o moje reči. Ako me ne uslišiš,postaću kao oni koji odlaze u grobnu jamu.+   Čuj moje usrdne molbe kad ti vapim za pomoć,kad podižem ruke prema najskrovitijem delu tvog svetilišta.+   Nemoj me ukloniti zajedno sa zlima, sa onima koji čine zlo,+koji prijateljski* govore s bližnjima, a u srcu im je zloba.+   Uzvrati im za njihova dela,+za njihove zle postupke. Uzvrati im za dela njihovih ruku,za sve što rade.+   Jer ne mare za ono što Jehova čini,+ni za dela njegovih ruku.+ On će ih oboriti i neće ih podići.   Neka je hvaljen Jehova,jer je čuo moje usrdne molbe za pomoć.   Jehova je moja snaga+ i moj štit,+u njega se moje srce uzda.+ On mi pomaže, pa se moje srce raduje.Zato ću ga pesmom hvaliti.   Jehova je snaga svom narodu,on je tvrđava, donosi veličanstveno spasenje svom pomazaniku.+   Spasi svoj narod i blagoslovi svoje vlasništvo.+ Budi njihov pastir i nosi ih u svom naručju doveka.+

Fusnote

Ili: „miroljubivo“.