Psalmi 144:1-15

  • Molitva za pobedu

    • „Šta je sin čovečji?“ (3)

    • „Rasteraj neprijatelje“ (6)

    • Jehovin narod je srećan (15)

Davidov psalam. 144  Neka je hvaljen Jehova, moja Stena,+koji me obučava za bitkui sprema za rat*.+   On mi pokazuje vernu ljubav, on je moja tvrđava,moje sigurno utočište i moj izbavitelj,moj štit i moj zaklon,+on mi pokorava narode.+   Jehova, šta je čovek da se na njega obazireš,šta je sin čovečji* da za njega mariš?+   Čovek je kao dah,+njegovi dani su kao sena koja nestaje.+   Jehova, spusti* nebesa i siđi,+dotakni gore da se zadime.+   Sevni munjom i rasteraj neprijatelje,+odapni svoje strele i baci ih u pometnju.+   Pruži ruke s neba,izbavi me i spasi me iz uzburkanih voda,iz ruku tuđinaca,+   koji govore lažii podižu desnicu da bi se lažno zakleli*.   Bože, pevaću ti novu pesmu.+ Pesmom ću te hvaliti uz pratnju lire*, 10  jer ti daješ pobedu* kraljevima,+izbavljaš svog slugu Davida od smrtonosnog mača.+ 11  Izbavi me i spasi me iz ruku tuđinaca,koji govore lažii podižu desnicu da bi se lažno zakleli. 12  Tada će naši sinovi biti kao mlade biljke koje brzo rastu,naše ćerke kao stubovi isklesani da krase palatu. 13  Naše žitnice biće pune raznovrsnog žita.Naše ovce će se namnožiti, biće ih na hiljade, na desetine hiljada na našim pašnjacima. 14  Naše krave, koje nose mlade, neće stradati niti će pobaciti.Na našim trgovima neće se čuti jadikovanje. 15  Srećan je narod kome je tako! Srećan je narod čiji je Bog Jehova!+

Fusnote

Ili: „koji moje ruke uči borbi i moje prste ratu“.
Doslovno: „sin smrtnog čoveka“.
Ili: „savij“.
Doslovno: „i čija je desnica lažljiva desnica“.
Ili: „Pevaću ti i svirati hvale na instrumentu s deset žica“.
Ili: „spasenje“.