Psalmi 103:1-22

 • „Hvali Jehovu, dušo moja!“

  • Bog udaljuje naše grehe od nas (12)

  • Bog je milosrdan poput oca (13)

  • Bog ne zaboravlja da smo prah (14)

  • Jehovin presto i kraljevstvo (19)

  • Anđeli izvršavaju Božju reč (20)

Davidov psalam. 103  Hvali Jehovu, dušo* moja!Neka sve što je u meni hvali njegovo sveto ime.   Hvali Jehovu, dušo moja!Nemoj zaboraviti nijedno njegovo delo.+   On oprašta sve tvoje grehe+i leči sve tvoje bolesti.+   Izbavlja te od grobne jame,+okružuje te vernom ljubavlju i milosrđem.+   Celog života te obasipa dobrim stvarima,+pa ti se mladalačka snaga vraća kao orlu.+   Jehova postupa pravedno+ i pravičnoprema svima koji su potlačeni.+   Obznanio je svoje puteve Mojsiju,+svoja dela izraelskom narodu.+   Jehova je milosrdan i samilostan,+strpljiv* i pun verne ljubavi.+   Neće nas doveka ukoravati zbog naših grešaka+niti će se zauvek gneviti na nas.+ 10  Ne postupa s nama po našim gresima+niti nam vraća po našim prestupima.+ 11  Jer koliko je nebo visoko iznad zemlje,toliko je velika njegova verna ljubav prema onima koji ga se boje.+ 12  Koliko je istok daleko od zapada,toliko on udaljuje naše prestupe od nas.+ 13  Kao što je otac milosrdan prema svojoj deci,tako je i Jehova milosrdan prema onima koji ga se boje.+ 14  Jer on dobro poznaje našu građu,+ne zaboravlja da smo prah.+ 15  Smrtnom čoveku dani traju kratko kao i travi.+Čovek je kao cvet koji cveta u polju.+ 16  Kad vetar dune, on nestaje,kao da ga nikad nije ni bilo*. 17  Ali Jehovina verna ljubav zauvek* će pratitione koji ga se boje+i njegova pravednost decu njihove dece,+ 18  one koji se drže njegovog saveza+i koji savesno izvršavaju njegove zapovesti. 19  Jehova je utvrdio svoj presto na nebesima+i njegovo kraljevstvo vlada nad svim.+ 20  Hvalite Jehovu, svi njegovi anđeli,+ moćni i silni,koji izvršavate njegovu reč+ i slušate njegove zapovesti*! 21  Hvalite Jehovu, sve njegove vojske,+njegove sluge koje činite ono što je po njegovoj volji!+ 22  Hvalite Jehovu, sva njegova dela,na svim mestima gde on vlada! Hvali Jehovu, dušo moja!

Fusnote

Ili: „spor na gnev“.
Doslovno: „više ga ne poznaje njegovo mesto“.
Ili: „oduvek i zauvek“.
Ili: „njegov glas“.