Poslovice 26:1-28

  • Opis lenjog čoveka (13-16)

  • Ne mešati se u tuđu svađu (17)

  • Ne zbijati šale na tuđ račun (18, 19)

  • Bez drva nema vatre (20, 21)

  • Reči klevetnika kao ukusni zalogaji (22)

26  Kao sneg u leto i kiša u vreme žetve,tako čast ne ide uz bezumnika.+   Kao što ptica s razlogom odleće i lasta leti,tako i kletva dolazi s razlogom*.   Bič je za konja, uzda za magarca,+a prut za leđa bezumnika.+   Ne odgovaraj bezumniku prema njegovoj ludosti,da ne bi bio poput njega.   Odgovori bezumniku prema njegovoj ludosti,da ne misli za sebe da je mudar.+   Ko poverava neki posao bezumniku,on je kao čovek koji sakati svoje noge i čini sebi zlo*.   Kao nesigurne noge hromog čoveka,takva je poslovica u ustima bezumnih.+   Ukazivati čast bezumniku+isto je što i stavljati kamen u praćku.   Kao trnovita grana u ruci pijanice,takva je poslovica u ustima bezumnih. 10  Kao strelac koji nasumice ranjava*,takav je onaj ko unajmljuje bezumnika ili prolaznika. 11  Kao što se pas vraća na svoju bljuvotinu,tako bezumnik ponavlja svoju ludost.+ 12  Jesi li video čoveka koji misli da je mudar?+ Ima više nade za bezumnika nego za njega. 13  Lenština kaže: „Mladi lav je na putu,lav je na trgu!“+ 14  Vrata se okreću na svojim šarkama,a lenština na svom krevetu.+ 15  Lenština stavlja ruku u činiju,ali je suviše umoran da je prinese ustima.+ 16  Lenština misli da je mudrijiod sedmorice koji razumno odgovaraju. 17  Kao čovek koji hvata psa za uši,takav je onaj ko se prolazeći gnevi zbog tuđe svađe*.+ 18  Kao ludak koji baca goruće i smrtonosne strele*, 19  takav je čovek koji nasamari svog bližnjeg pa kaže: „Samo sam se šalio!“+ 20  Kad nestane drva, vatra se gasi,a kad nema klevetnika, svađa prestaje.+ 21  Ćumur je za žeravicu i drva su za vatru,a svadljiv čovek da raspiruje svađu.+ 22  Reči klevetnika su kao ukusni zalogaji,skliznu do dna utrobe.+ 23  Kao srebrna glazura na razbijenoj grnčariji,takve su srdačne reči koje dolaze iz zlog srca.+ 24  Onaj ko mrzi druge krije to iza svojih reči,a u sebi nosi prevaru. 25  Iako ljubazno govori, ne veruj mu,jer mu je u srcu sedam odvratnih stvari*. 26  On svoju mržnju prikriva lukavstvom,ali će se njegova zloba razotkriti pred svima*. 27  Ko jamu kopa, sam u nju upada,i ko kamen valja, kamen se na njega vraća.+ 28  Lažljiv jezik mrzi one koje satire,i laskava usta donose propast.+

Fusnote

Ili možda: „tako i nezaslužena kletva mimoilazi čoveka“.
Doslovno: „pije nasilje“.
Ili: „koji ranjava svakoga“.
Ili možda: „meša u tuđu svađu“.
Ili: „baca goruće strele i seje smrt“.
Ili: „jer mu je srce sasvim iskvareno“.
Ili: „pred skupštinom“. Videti Rečnik pojmova.