Poslovice 21:1-31

  • Jehova usmerava kraljevo srce (1)

  • Pravednost bolja nego žrtva (3)

  • Marljivost donosi korist (5)

  • Niko neće pomoći čoveku koji nije pomogao siromašnom (13)

  • Nema mudrosti nasuprot Jehovi (30)

21  Kraljevo srce je kao potok u Jehovinoj ruci,+ usmerava ga kud god želi.+   Čoveku se svi njegovi putevi čine ispravnim,+ali Jehova prosuđuje srca*.+   Pravedni i ispravni postupcimiliji su Jehovi nego žrtva.+   Ohole oči i nadmeno srcesvetiljka su koja vodi zle, ali su i greh.+   Planovi marljivog čoveka sigurno će uspeti*,+a ko je brzoplet sigurno srlja u oskudicu.+   Blago stečeno lažimanalik je izmaglici koja nestaje, nalik je smrtonosnoj zamci.*+   Zle će odneti njihovo nasilje,+jer ne žele da čine ono što je pravedno.   Dela zlog čoveka su pokvarena,a dela čestitog su pravedna.+   Bolje je živeti na krovu, u nekom uglu,nego u kući sa svadljivom ženom*.+ 10  Zao čovek žudi za zlom,+on nema milosti prema bližnjem.+ 11  Kad se podrugljivac kazni, neiskusni postaju mudriji,a kad se mudrom nešto objasni, on stiče znanje*.+ 12  Pravedni Bog posmatra kuću zlogai obara zle u propast.+ 13  Ko se ogluši o vapaj siromašnog,i sam će zavapiti, ali se niko neće odazvati.+ 14  Dar koji se daje u tajnosti utišava gnev,+i mito u potaji* stišava bes. 15  Pravedniku je radost da čini ono što je pravedno,+a onima koji čine zlo to je užas. 16  Čovek koji zađe s puta razboritostipočivaće među umrlima*.+ 17  Ko voli veselje*, osiromašiće,+i ko voli vino i ulje, neće se obogatiti. 18  Zao čovek je otkup za pravednikai varalica za čestitog.+ 19  Bolje je živeti u pustošinego sa svadljivom i razdražljivom ženom*.+ 20  U kući mudroga ima dragocenog blaga i ulja,+a bezuman čovek rasipa* ono što ima.+ 21  Ko teži za pravednošću i vernom ljubavlju,naći će život, pravednost i čast.+ 22  Mudar može osvojiti grad* silnih ratnika,i oboriti snagu u koju se oni uzdaju.+ 23  Ko pazi na svoja usta i svoj jezik,čuva sebe od nevolje.+ 24  Oholi, umišljeni hvalisavac– tako zovu čoveka koji postupa bezobzirno i drsko.+ 25  Lenštinu ubija njegova želja,jer mu ruke beže od posla.+ 26  U svojoj pohlepi po ceo dan izgara od želje,a pravednik daje i ništa ne uskraćuje.+ 27  Žrtva zlih je nešto odvratno,+ posebno kad se prinosi s lošom namerom*. 28  Lažljiv svedok propada,+a čovek koji zna da sluša svedočiće pouzdano*. 29  Zao čovek nastupa samouvereno*,+ali samo čestit čovek ide sigurnim putem*.+ 30  Nema mudrosti ni razboritosti ni saveta nasuprot Jehovi.+ 31  Konj se priprema za dan bitke,+ali spasenje dolazi od Jehove.+

Fusnote

Ili: „motive“.
Ili: „sigurno donose korist“.
Ili možda: „Za one koji traže smrt blago stečeno lažima nalik je izmaglici koja nestaje“.
Ili: „sa ženom koja stalno prigovara“.
Ili: „zna šta da radi“.
Doslovno: „mito u nedrima“.
Ili: „nemoćnim mrtvacima“.
Ili: „zadovoljstva“.
Ili: „ženom koja je razdražljiva i stalno prigovara“.
Doslovno: „proždire“.
Ili: „ući u grad“.
Ili: „kad je prinosi onaj ko čini sramna dela“.
Doslovno: „govoriće zauvek“.
Ili: „Na licu zlog čoveka se vidi drskost“.
Ili: „utvrđuje svoj put“.