Poslovice 19:1-29

  • Razuman čovek se ne ljuti lako (11)

  • Svadljiva žena kao krov koji prokišnjava (13)

  • Razborita žena – dar od Jehove (14)

  • Kažnjavati dete dok ima nade (18)

  • Mudar sluša savet (20)

19  Bolje je biti siromašan i živeti besprekorno+nego biti bezuman i govoriti laži.+   Nije dobro da čovek bude bez znanja,+a ko je brzoplet*, upada u greh.   Čoveku njegova ludost iskrivljuje put,a njegovo srce se ljuti na Jehovu.   Bogatstvo pribavlja mnogo prijatelja,a siromašnog čoveka prijatelj ostavlja.+   Ko lažno svedoči, neće proći bez kazne+i ko širi laži, neće umaći.+   Mnogi se trude da steknu naklonost velikaša*i svako je prijatelj čoveku koji daje poklone.   Siromašnog mrze sva njegova braća,+a koliko ga tek izbegavaju njegovi prijatelji!+ On ide za njima i moli ih, ali niko se ne obazire.   Ko stiče razboritost*, voli samog sebe.+ Ko čuva razboritost, biće uspešan*.+   Ko lažno svedoči, neće proći bez kaznei ko širi laži, propašće.+ 10  Bezumniku ne pristaje da živi u raskoši,a još manje slugi da vlada nad knezovima!+ 11  Ko ima razumevanja, ne ljuti se lako+i čast mu je da pređe preko uvrede*.+ 12  Kraljev gnev je kao lavlja rika*,+a njegova naklonost je kao rosa na travi. 13  Bezuman sin je nesreća svom ocu,+a svadljiva žena* je kao krov koji neprestano prokišnjava.+ 14  Kuća i bogatstvo nasleđuju se od oca,a razborita žena je od Jehove.+ 15  Lenjost vodi u dubok sani nemaran čovek će gladovati.+ 16  Ko se drži zapovesti, čuva svoj život,+a ko ne mari kako živi*, umreće.+ 17  Ko se smiluje siromašnom, Jehovi pozajmljuje,+i On će mu uzvratiti* za njegova dela.+ 18  Kažnjavaj* svog sina dok ima nade za njega,+da ne bi bio odgovoran za njegovu smrt*.+ 19  Ko lako plane, snosiće kaznu za to.Ako ga jednom izbaviš, moraćeš to činiti uvek iznova.+ 20  Poslušaj savet i prihvati ukor*,+da bi s vremenom postao mudar.+ 21  Mnogo je namera* u čovekovom srcu,ali šta Jehova naumi, to će se ostvariti.+ 22  Kod čoveka se ceni njegova verna ljubav,+i bolje je biti siromašan nego lažov. 23  Strahopoštovanje prema Jehovi* vodi u život.+Ko ga ima, mirno spava i ne snalazi ga zlo.+ 24  Lenština stavlja ruku u činiju,ali ga mrzi da je prinese ustima.+ 25  Udari podrugljivca+ da se neiskusan opameti,+i ukori razumnoga da stekne više znanja.+ 26  Ko zlostavlja oca i tera majku od sebe,sin je koji postupa sramno i nečasno.+ 27  Sine moj, ako prestaneš da slušaš opomene*,odlutaćeš s puta znanja. 28  Pokvaren svedok ruga se pravdi+i zli ljudi uživaju u zlu.+ 29  Kazne čekaju podrugljivce,+a batine leđa bezumnika.+

Fusnote

Doslovno: „ko žuri svojim nogama“.
Ili: „velikodušnog čoveka“.
Ili: „stiče razborito srce“.
Doslovno: „naći će dobro“.
Ili: „prestupa“.
Ili: „rika mladog lava“.
Ili: „žena koja stalno prigovara“.
Ili: „ne mari za svoje puteve“.
Ili: „On će ga nagraditi“.
Videti Rečnik pojmova, „Pouka“.
Ili: „ne poželi njegovu smrt“.
Videti Rečnik pojmova, „Pouka“.
Ili: „planova“.
Doslovno: „Strah od Jehove“.
Videti Rečnik pojmova, „Pouka“.