Poslovice 17:1-28

  • Ne vraćati zlo za dobro (13)

  • Udaljiti se pre nego što počne svađa (14)

  • „Pravi prijatelj voli u svako doba“ (17)

  • „Veselo srce je dobar lek“ (22)

  • „Mudar čovek zadržava svoje reči“ (27)

17  Bolji je komad suvog hleba s mirom+nego kuća puna mesa* sa svađom.+   Razborit sluga će vladati nad sinom koji sramotno postupai dobiće deo nasledstva kao jedan od braće.   Topionica je za srebro, peć je za zlato,+a Jehova ispituje srca.+   Zao čovek sluša zle reči,i lažov sluša pakostan jezik.+   Ko se ruga siromahu, vređa njegovog Tvorca,+i ko se raduje tuđoj nesreći, neće proći bez kazne.+   Unučad su kruna starimai očevi* su ponos svojim sinovima*.   Čestite reči nisu za bezumnika,+ a još manje lažljiv jezik za vladara!+   Poklon je onome ko ga daje kao dragi kamen,+donosi mu uspeh u svemu što radi.+   Ko oprašta* prestup, traži ljubav,+a ko stalno priča o njemu, razdvaja bliske prijatelje.+ 10  Na razumnog čoveka ukor deluje jače+nego na bezumnog sto udaraca.+ 11  Zao čovek traži samo pobunu,ali doći će okrutan glasnik da ga kazni.+ 12  Bolje je naići na medvedicu kojoj su mladunci otetinego na bezumnika u njegovoj ludosti.+ 13  Ako neko vraća zlo za dobro,zlo mu se neće udaljiti od kuće.+ 14  Kad počne prepirka, to je kao da se otvori brana,zato se udalji pre nego što počne svađa.+ 15  Ko opravda krivog i ko osudi pravednog,+obojica su odvratni Jehovi. 16  Šta vredi bezumniku što može da stekne mudrostkad mu nije stalo do toga da je ima*?+ 17  Pravi prijatelj voli u svako doba,+a u nevolji postaje brat.+ 18  Nerazuman* čovek pruža rukui daje garanciju* pred svojim bližnjim.+ 19  Ko voli svađu, voli greh.+ Ko sebi gradi visoka vrata*, traži propast.+ 20  Ko je pokvaren u srcu, neće imati uspeha*,+i ko je prevrtljivog jezika, propašće. 21  Nerazumno dete doneće žalost svom ocu,i otac bezumnog deteta nema radosti.+ 22  Veselo srce je dobar lek,+a slomljen duh oduzima snagu*.+ 23  Zao čovek u tajnosti prima mito*da bi iskrivio staze pravde.+ 24  Razborit čovek stremi ka mudrosti,a bezumnikov um besciljno luta*.+ 25  Bezuman sin donosi žalost svom ocui bol u srcu* svojoj majci.+ 26  Nije dobro kažnjavati* pravednikai nije pravedno šibati čestite velikaše. 27  Mudar čovek zadržava svoje reči+i razborit čovek ostaje smiren*.+ 28  I ludog smatraju mudrim kad ćutii onoga ko ne otvara svoja usta razboritim.

Fusnote

Ili: „mesa od žrtava“.
Ili: „roditelji“.
Ili: „svojoj deci“.
Doslovno: „pokriva“.
Ili: „kad nema razborito srce“.
Ili: „Onaj ko nema razborito srce“.
To jest preuzima odgovornost za nečiji dug.
Ili: „Ko se stalno hvali“.
Doslovno: „neće naći dobro“.
Ili: „suši kosti“.
Doslovno: „mito iz nedara“.
Ili: „bezumnikove oči lutaju do nakraj zemlje“.
Doslovno: „gorčinu“.
Ili: „kažnjavati globom“.
Ili: „mirnog duha“.