Poslovice 16:1-33

  • Jehova prosuđuje motive (2)

  • „Prepusti Jehovi sve što radiš“ (3)

  • „Od Jehove su tačna merila i tačna vaga“ (11)

  • „Ponos prethodi propasti“ (18)

  • Seda kosa – predivna kruna (31)

16  Čovek razmišlja o onome što će reći,ali Jehova mu pomaže da odgovori kako treba.+   Čoveku se svi njegovi putevi čine ispravnim*,+ali Jehova prosuđuje njegove motive*.+   Prepusti Jehovi sve što radiš,+i tvoje namere* će uspeti.   Jehova je učinio da sve služi njegovoj nameri,pa čak i zli, koji će biti uništeni u dan nevolje.+   Ko je ponosan u srcu, odvratan je Jehovi+ i sigurno* neće proći bez kazne.   Ljubavlju* i vernošću pokriva se prestup,+a strahopoštovanje prema Jehovi* podstiče čoveka da se čuva od zla.+   Kad su putevi nekog čoveka ugodni Jehovi,on i njegove neprijatelje miri s njim.+   Bolje je malo s pravednošću+nego veliki dobitak nepravedno stečen.+   Čovekovo srce smišlja sebi put,ali Jehova usmerava njegove korake.+ 10  S kraljevih usana treba da se čuju Božje* presude,+on ne sme da izvrće pravdu.+ 11  Od Jehove su tačna merila i tačna vaga,svi tegovi u vreći njegovo su delo.+ 12  Kraljevima su mrska zla dela,+jer se presto utvrđuje pravednošću.+ 13  Kraljevima su mile usne pravednika, oni vole čoveka koji govori istinu.+ 14  Kraljev gnev je kao glasnik smrti,+ali mudar čovek zna kako da ga stiša*.+ 15  Ozareno kraljevo lice znači život,njegova naklonost je kao oblak s prolećnom kišom.+ 16  Koliko je bolje steći mudrost nego zlato!+ I bolje je sticati razboritost nego srebro.+ 17  Put čestitih zaobilazi zlo. Ko pazi na svoj put, čuva svoj život.+ 18  Ponos prethodi propastii oholost prethodi padu.+ 19  Bolje je biti ponizan među krotkima*+nego deliti plen sa oholima. 20  Ko razborito sagledava stvari, biće uspešan*.Srećan je onaj ko se uzda u Jehovu. 21  Ko je mudrog srca, na glasu je kao razuman+i ko ljubazno govori, dobija na uverljivosti*.+ 22  Razboritost je izvor života onima koji je imaju,a ludima je kazna* njihova ludost. 23  Srce mudroga daje razboritost njegovim usnama+i uverljivost njegovim rečima. 24  Ljubazne su reči saće meda,slatke su duši* i lek su kostima.+ 25  Neki se put čoveku čini ispravnim,ali na kraju vodi u smrt.+ 26  Stomak nagoni radnika da marljivo radi,njegova glad* ga pokreće na to.+ 27  Pokvaren čovek iskopava ono što je zlo+i njegove reči su kao rasplamsala vatra.+ 28  Čovek koji smišlja spletke izaziva svađu+i klevetnik razdvaja dobre prijatelje.+ 29  Nasilan čovek zavodi svog bližnjegi navodi ga na zao put. 30  Namiguje očima dok smišlja zlo, lukavo se smeška dok stvara nevolje. 31  Seda kosa je predivna kruna*+kad je stečena na putu pravednosti.+ 32  Ko je strpljiv*,+ bolji je od ratnika,i ko vlada sobom*, bolji je od onoga ko je osvojio grad.+ 33  Žreb se baca u krilo,+ali svaka odluka donesena njime dolazi od Jehove.+

Fusnote

Doslovno: „čistim“.
Doslovno: „prosuđuje duhove“.
Ili: „planovi“.
Doslovno: „Premda ruka pomaže ruci“.
Ili: „Vernom ljubavlju“.
Doslovno: „strah od Jehove“.
Ili: „nadahnute“.
Ili: „izbegne“.
Ili: „skromnima; poniznima; blagima“.
Doslovno: „naći će dobro“.
Ili: „i prijatne reči zvuče uverljivije“.
Videti Rečnik pojmova, „Pouka“.
Doslovno: „njegova usta“.
Ili: „kruna časti“.
Ili: „spor na gnev“.
Doslovno: „svojim duhom“.