Poslovice 15:1-33

  • „Blag odgovor utišava gnev“ (1)

  • Jehovine oči su svuda (3)

  • Molitva čestitih ugodna Bogu (8)

  • Kad nema dogovora, namere propadaju (22)

  • Razmisliti pre odgovora (28)

15  Blag odgovor utišava gnev,+a oštra reč izaziva bes.+   Jezik mudrih svojim znanjem čini dobro,+a iz usta bezumnika navire ludost.   Jehovine oči su na svakom mestu,posmatraju i zle i dobre.+   Blag jezik* drvo je života,+a pakosne reči nanose bol*.   Lud prezire opomene* svog oca,+a pametan prihvata ukor.+   U kući pravednika ima mnogo blaga,a zlom čoveku zarada donosi nevolju.+   Usne mudroga šire znanje,+a srce bezumnika ne čini tako.+   Žrtva zlih je odvratna Jehovi,+a molitva čestitih mu je ugodna.+   Jehovi je odvratan put zlog čoveka,+a voli onoga ko ide za pravednošću.+ 10  Onaj ko napušta pravi put prezire opomenu*,+a ko mrzi ukor, umreće.+ 11  Ni grob* ni mesto propasti* nisu sakriveni od Jehovinog pogleda,+ a kamoli ljudsko srce!+ 12  Podrugljivac ne voli onoga ko ga ukorava.+ On ne traži savet od mudrih.+ 13  Radosno srce razvedrava lice,a bol u srcu slama duh.+ 14  Razborito srce traži znanje,+a usta bezumnih ljudi naslađuju se ludošću.+ 15  Svi su dani nesrećnog* čoveka loši,+a ko je veselog srca, na gozbi je bez prestanka.+ 16  Bolje je malo uz strahopoštovanje prema Jehovi*+nego veliko bogatstvo i s njim nemir.+ 17  Bolje je jelo od povrća gde je ljubav+nego utovljeni junac gde je mržnja.+ 18  Razdražljiv čovek izaziva prepirku,+a ko je strpljiv*, utišava svađu.+ 19  Put lenštine je kao ograda od trnja,+a staza čestitih je kao ravan put.+ 20  Mudar sin raduje svog oca,+a bezuman čovek prezire svoju majku.+ 21  Nerazuman čovek* se raduje ludosti,+a razborit ide pravim putem.+ 22  Namere* propadaju kad nema dogovora*,a uspevaju kad ima mnogo savetnika.+ 23  Čovek se raduje kad mudro odgovori*.+Kako je dobra reč izgovorena u pravo vreme!+ 24  Razborit čovek ide* putem života,+koji ga čuva od silaska u grob*.+ 25  Jehova će oholima srušiti kuću,+a udovici će sačuvati imanje*.+ 26  Jehovi su odvratne spletke zlog čoveka,+a ugodne su mu ljubazne reči.+ 27  Ko stiče nepravedan dobitak, navlači nevolju* na svoj dom,+a ko mrzi mito, živeće.+ 28  Srce pravednika razmišlja šta da odgovori,+a iz usta zlih ljudi izvire zlo. 29  Jehova je daleko od zlih,a sluša molitvu pravednih.+ 30  Sjaj u očima* raduje srcei dobra vest jača* kosti.+ 31  Čovek koji sluša ukor koji vodi u životprebiva među mudrima.+ 32  Ko odbacuje opomene*, ne mari za svoj život,+a ko sluša ukor, stiče razboritost*.+ 33  Strahopoštovanje prema Jehovi* uči čoveka mudrosti+i poniznost ide pre časti.+

Fusnote

Ili: „Jezik koji leči“.
Doslovno: „slamaju duh“.
Videti Rečnik pojmova, „Pouka“.
Ili: „smatra opomenu strogom“. Videti Rečnik pojmova, „Pouka“.
Ili: „Avadon“.
Ili: „šeol“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „bezvoljnog“.
Doslovno: „strah od Jehove“.
Ili: „spor na gnev“.
Ili: „Onaj ko nema razborito srce“.
Ili: „Planovi“.
Ili: „poverljivog razgovora“.
Doslovno: „odgovoru svojih usta“.
Ili: „ide naviše“.
Ili: „šeol“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „među“.
Ili: „sramotu“.
Ili: „Radostan pogled“.
Doslovno: „goji“.
Videti Rečnik pojmova, „Pouka“.
Ili: „razborito srce“.
Doslovno: „Strah od Jehove“.