Poslovice 14:1-35

  • „Srce zna svoju gorčinu“ (10)

  • Naizgled ispravan put može voditi do smrti (12)

  • „Lakoveran veruje svakoj reči“ (15)

  • „Bogataš ima mnogo prijatelja“ (20)

  • „Mirno srce daje život telu“ (30)

14  Žena koja je zaista mudra gradi svoju kuću,+a luda je ruši svojim rukama.   Ko živi čestito, boji se Jehove,a onaj čiji su putevi iskvareni, prezire ga.   Reči ludog čoveka su ohole i šibaju poput pruta,a mudre ljude čuvaju njihove usne.   Gde nema goveda, jasle su čiste,ali snaga vola* donosi obilnu letinu.   Veran svedok ne laže,a lažan svedok laže čim otvori usta.+   Podrugljivac traži mudrost i ne nalazi je,a razborit čovek lako dolazi do znanja.+   Drži se podalje od bezumnog čoveka,jer od njega nećeš čuti ništa mudro.+   Pametnom čoveku mudrost pomaže da razume kuda vodi njegov put,a bezumne zavodi njihova ludost*.+   Bezumni se smeju svojim prestupima*,+a čestiti su spremni da se pomire*. 10  Srce zna svoju gorčinui drugi ne mogu razumeti njegovu radost. 11  Kuća zlih će biti uništena,+a šator čestitih će čvrsto stajati*. 12  Neki se put čoveku čini ispravnim,+ali na kraju vodi u smrt.+ 13  I u smehu srce može osećati bol,i veselje se može završiti tugom. 14  Čovek koji je zastranio u srcu požnjeće plodove svojih puteva,+a dobar čovek biće nagrađen za svoja dela.+ 15  Lakoveran* veruje svakoj reči,a pametan pazi na svaki svoj korak.+ 16  Mudar je oprezan i kloni se zla,a bezumnik je bezobziran i samouveren. 17  Ko lako plane, čini ludosti,+a čovek koji promišlja o svojim postupcima* omrznut je. 18  Lakovernima* sleduje ludost,a znanje je kruna na glavi oštroumnih.+ 19  Zli će morati da se poklone pred dobrimai opaki će se klanjati pred vratima pravednika. 20  Siromah je mrzak i onima koji su mu bliski,+a bogataš ima mnogo prijatelja.+ 21  Ko prezire svog bližnjeg, čini greh,a srećan je onaj ko je milosrdan prema onima u nevolji.+ 22  Zar oni koji smišljaju zlo nisu na stranputici? Ali se ljubav* i vernost čuvaju za one koji su rešeni da čine dobro.+ 23  Od svakog truda ima neke koristi,a prazne reči vode u oskudicu.+ 24  Mudrima je kruna njihovo bogatstvo,a ludost bezumnih ostaje ludost.+ 25  Istinit svedok spasava živote,a lažan svedok laže čim otvori usta. 26  Strahopoštovanje prema Jehovi* uliva čoveku pouzdanje,+ono je utočište njegovoj deci.+ 27  Strahopoštovanje prema Jehovi* izvor je života,izbavlja iz zamki smrti. 28  Mnoštvo naroda je slava kralju,+a bez naroda vladar propada. 29  Ko je strpljiv*, veoma je razborit,+a ko je nestrpljiv, pokazuje svoju ludost.+ 30  Mirno srce daje život* telu,a ljubomora je trulež u kostima.+ 31  Ko obmanjuje bespomoćnog, vređa njegovog Tvorca,+a slavi ga onaj ko pokazuje milost siromahu.+ 32  Zlog čoveka oboriće njegovo zlo,a pravednik će naći utočište u svojoj čestitosti*.+ 33  Mudrost prebiva u srcu razboritog,+a bezumni svoju mudrost svuda obznanjuju. 34  Pravednost uzvisuje narod,+a greh ga sramoti. 35  Kralju je mio sluga koji postupa razborito,+a gnevi se na onoga ko postupa sramotno.+

Fusnote

Doslovno: „bika“.
Ili možda: „a bezumni zavode druge svojom ludošću“.
Ili: „Bezumni ne traže pomirenje“.
Ili: „a među čestitima je dobra volja“.
Doslovno: „šator čestitih će cvetati“.
Ili: „Neiskusan“.
Ili: „koji dobro prosuđuje“.
Ili: „Neiskusnima“.
Ili: „verna ljubav“.
Doslovno: „Strah od Jehove“.
Doslovno: „Strah od Jehove“.
Ili: „spor na gnev“.
Ili: „zdravlje“.
Ili: „besprekornosti“.