Poslovice 11:1-31

  • Mudrost je kod skromnih (2)

  • Bezbožnik upropašćuje druge (9)

  • „Uspeh je u mnoštvu savetnika“ (14)

  • Velikodušan će napredovati (25)

  • „Ko se uzda u svoje bogatstvo, propašće“ (28)

11  Netačna vaga odvratna je Jehovi,a tačan teg mu je ugodan.+   Kad dođe oholost, dođe i sramota,+a mudrost je kod skromnih.+   Čestite vodi njihovo poštenje*,+a varalice upropašćuje njihovo nepoštenje.+   Bogatstvo ne pomaže u dan gneva*,+a pravednost izbavlja od smrti.+   Čestitom* njegova pravednost poravnava put,a zli pada zbog sopstvenog zla.+   Čestite izbavlja njihova pravednost,+a varalice će postati plen sopstvenih želja.+   Kad zao čovek umre, propada njegova nada,kao i pouzdanje u njegovu snagu.+   Pravednik će biti izbavljen iz nevolje,a zli će u nju upasti umesto njega.+   Otpadnik* svojim ustima upropašćuje svog bližnjeg,a pravednici se izbavljaju znanjem.+ 10  Zbog dobrote pravednih grad se veselii kad zli nestanu čuje se klicanje.+ 11  Kad su čestiti blagoslovljeni, grad se uzdiže*,+a usta zlih ga razaraju.+ 12  Nerazuman* prezire svog bližnjeg,a istinski razborit čovek ćuti.+ 13  Ko ide okolo i kleveće, otkriva tuđe tajne,+a ko je pouzdan*, čuva ih*. 14  Kad nema mudrog vođstva, narod propada,a uspeh* je u mnoštvu savetnika.+ 15  Ko garantuje za neznanca*, loše će proći,+a ko ne pruža ruku* da garantuje za druge, bez brige je. 16  Žena lepih osobina stiče hvalu,+a nemilosrdni zgrću bogatstvo. 17  Dobar čovek* čini sebi dobro,+a okrutan navlači nevolju* na sebe.+ 18  Zao čovek dobija varljivu platu,+a ko seje pravednost dobija pravu nagradu.+ 19  Ko se čvrsto drži pravednosti, na putu je života,+a ko za zlom trči, srlja u smrt. 20  Jehovi su odvratni ljudi pokvarenog srca,+a čestiti* mu donose radost.+ 21  Ovo je sigurno*: Zao čovek neće proći nekažnjeno,+a potomstvo pravednih će se izbaviti. 22  Kao zlatna alka na njušci svinje,takva je žena koja je lepa, ali nije razumna. 23  Želja pravednih donosi samo dobro,+a ono čemu se zli nadaju vodi samo do Božjeg gneva. 24  Neko obilno deli, a ima sve više.+Drugi uskraćuje ono što treba dati i sve je siromašniji.+ 25  Velikodušan čovek će napredovati+i ko druge obilno napoji vodom, biće i sam obilno napojen.+ 26  Narod proklinje čoveka koji neće da proda žito,a hvali onog od koga može da ga kupi. 27  Ko se trudi da čini dobro, trudi se da stekne naklonost drugih,+a ko traži zlo, ono će ga i snaći.+ 28  Ko se uzda u svoje bogatstvo, propašće,+a pravednici će uspevati kao zeleno lišće.+ 29  Ko navlači nevolju* na svoj dom, naslediće vetar,+a bezumnik će postati sluga mudrome. 30  Pravednikov plod je drvo života+i mudar je čovek koji pridobija duše*.+ 31  Ako na zemlji pravednik dobija po zasluzi,koliko će više zao čovek i grešnik!+

Fusnote

Ili: „njihova besprekornost“.
Ili: „Božjeg gneva“.
Ili: „Besprekornom“.
Ili: „Bezbožnik“.
Ili: „Kad čestiti blagosiljaju grad, on se uzdiže“.
Ili: „Ko nema razborito srce“.
Doslovno: „vernog duha“.
Doslovno: „pokriva stvar“.
Ili: „spas“.
Ili: „ko mrzi da pruža ruku“.
To jest ko preuzima odgovornost za nečiji dug.
Ili: „Čovek koji pokazuje vernu ljubav“.
Ili: „sramotu“.
Ili: „besprekorni“.
Ili: „Premda ruka pomaže ruci“.
Ili: „sramotu“.