Ponovljeni zakoni 7:1-26

  • Sedam naroda koje treba uništiti (1-6)

  • Zašto je Bog izabrao Izrael (7-11)

  • Blagoslovi za poslušnost (12-26)

7  „Kad vas Jehova, vaš Bog, dovede u zemlju u koju ćete uskoro ući i zauzeti je,+ pred vama će oterati velike narode:+ Heteje, Gergeseje, Amoreje,+ Hanance, Ferezeje, Jeveje i Jevuseje,+ sedam naroda koji su veći i moćniji od vas.+  Jehova, vaš Bog, predaće ih vama, a vi ćete ih poraziti.+ Sve ih pobijte.+ Nemojte sklapati s njima nikakav savez i nemojte im se smilovati.+  Nemojte sklapati brakove s njima. Svoje ćerke nemojte udavati za njihove sinove i nemojte svoje sinove ženiti njihovim ćerkama.+  Jer bi naveli vašu decu da prestanu da mi služe i da počnu da se klanjaju drugim bogovima.+ Tada bi se Jehova žestoko razgnevio na vas i brzo bi vas uništio.+  „Ovako im učinite: srušite njihove oltare, oborite njihove obredne stubove,+ posecite njihova obredna debla*+ i spalite njihove rezbarene kipove.+  Jer vi ste svet narod Jehovi, vašem Bogu. Vas je Jehova, vaš Bog, izabrao između svih naroda na zemlji da budete njegov narod, njegovo dragoceno vlasništvo.+  „Jehova vam nije pokazao naklonost niti vas je izabrao+ zato što ste bili najveći od svih naroda – vi ste zapravo bili najmanji od svih naroda.+  Ali Jehova vas je izabrao zato što vas voli i zato što se drži zakletve koju je dao vašim precima.+ Zato vas je Jehova izveo moćnom rukom i oslobodio* vas iz zemlje u kojoj ste bili robovi,+ iz ruku faraona, egipatskog kralja.  Vi dobro znate da je vaš Bog Jehova, pravi Bog, veran Bog koji se drži svog saveza i koji pokazuje vernu ljubav i hiljaditom kolenu onih koji ga vole i drže se njegovih zapovesti.+ 10  Ali uzvratiće onima koji ga mrze i uništiće ih.+ Neće oklevati da se obračuna sa onima koji ga mrze, nego će uzvratiti svakom od njih. 11  Zato savesno izvršavajte zapovesti, propise i zakone koje vam danas dajem i postupajte po njima. 12  „Ako budete slušali ove zakone, držali ih se i postupali po njima, Jehova, vaš Bog, držaće se svog saveza i pokazivaće vam vernu ljubav kao što se zakleo vašim precima. 13  On će vas voleti, blagosloviće vas i umnožiće vas. Blagosloviće vas u zemlji za koju se zakleo vašim precima da će vam je dati. Podariće vam mnogo dece*+ i obilje plodova zemlje – žito, mlado vino i ulje+ – i učiniće da vaša krupna i sitna stoka bude plodna.+ 14  Bićete blagoslovljeni više od svih drugih naroda.+ Nijedan muškarac ni žena među vama neće biti bez dece, a ni vaša stoka neće biti neplodna.+ 15  Jehova će ukloniti od vas svaku bolest i neće pustiti na vas nijednu opaku bolest za koju ste znali dok ste bili u Egiptu,+ nego će ih pustiti na sve one koji vas mrze. 16  A vi pobijte sve narode koje vam Jehova, vaš Bog, predaje u ruke.+ Nemojte se sažaliti* na njih+ i nemojte služiti njihovim bogovima,+ jer bi to bilo pogubno* za vas.+ 17  „Možda ćete pomisliti u svom srcu: ’Ti narodi su brojniji od nas. Kako ćemo ih oterati?‘+ 18  Ne bojte ih se.+ Setite se šta je Jehova, vaš Bog, učinio faraonu i celom Egiptu,+ 19  setite se velikih dela* koja ste videli svojim očima, znakova, čuda,+ snažne i moćne ruke kojom vas je Jehova, vaš Bog, izveo iz Egipta.+ Tako će Jehova, vaš Bog, učiniti svim narodima kojih se bojite.+ 20  Jehova, vaš Bog, širiće strah* među njima dok ne izginu oni koji preostanu+ i koji se budu skrivali pred vama. 21  Ne plašite ih se, jer je s vama Jehova, vaš Bog,+ veliki Bog koji uliva strahopoštovanje.+ 22  „Jehova, vaš Bog, teraće te narode pred vama malo-pomalo.+ Nećete smeti da ih uništite odjednom da se ne bi namnožile divlje životinje koje bi vam mogle nauditi. 23  Jehova, vaš Bog, predaće ih vama u ruke i nanosiće im poraze dok ne budu istrebljeni.+ 24  Predaće vam u ruke njihove kraljeve+ i vi ćete izbrisati njihovo ime pod nebom.+ Niko neće moći da vam se odupre,+ sve ćete ih uništiti.+ 25  Spalite rezbarene kipove njihovih bogova.+ Nemojte poželeti ni srebro ni zlato koje je na njima+ i nemojte ga uzimati za sebe da vam to ne postane zamka, jer je to odvratno Jehovi, vašem Bogu.+ 26  Ne unosite u svoju kuću ništa što je odvratno Bogu da vas on ne bi uništio zajedno s tim stvarima. Neka vam one budu krajnje odvratne i gadne, jer ih treba uništiti.

Fusnote

Doslovno: „otkupio“.
Doslovno: „Blagosloviće plod vaše utrobe“.
Doslovno: „Neka se vaše oko ne sažali“.
Doslovno: „zamka“.
Ili: „kazni; kušnji“.
Ili: „beznađe“.