Ponovljeni zakoni 5:1-33

  • Jehovin savez kod Horiva (1-5)

  • Ponavljanje Deset zapovesti (6-22)

  • Narod u strahu kod gore Sinaj (23-33)

5  Mojsije je zatim sazvao ceo Izrael i rekao im: „Čuj, Izraele, propise i zakone koje vam danas objavljujem. Naučite ih i savesno postupajte po njima.  Jehova, naš Bog, sklopio je s nama savez kod Horiva.+  Jehova nije taj savez sklopio s našim precima, nego s nama, svima nama koji smo danas ovde živi.  Jehova je licem u lice govorio s vama iz vatre na gori.+  Ja sam tada stajao između Jehove i vas+ da bih vam prenosio Jehovine reči, jer ste se bojali vatre pa se niste popeli na goru.+ On je rekao:  „’Ja sam Jehova, tvoj Bog, koji te je izveo iz Egipta, iz zemlje u kojoj si bio rob.+  Nemoj imati drugih bogova osim mene*.+  „’Ne pravi sebi kip+ niti bilo šta nalik onome što je gore na nebu, dole na zemlji ili u vodi.  Ne klanjaj im se niti im služi,+ jer sam ja, Jehova, tvoj Bog, Bog koji zahteva potpunu odanost*.+ Za prestupe onih koji me mrze ja kažnjavam i njihove potomke, do trećeg i do četvrtog kolena*,+ 10  a pokazujem vernu ljubav i hiljaditom kolenu onih koji me vole i drže se mojih zapovesti. 11  „’Ne spominji ime Jehove, svog Boga, na nedostojan način,+ jer Jehova neće ostaviti bez kazne nikoga ko nedostojno spominje njegovo ime.+ 12  „’Drži sabatni dan i smatraj ga svetim, kao što ti je Jehova, tvoj Bog, zapovedio.+ 13  Šest dana radi i obavljaj sve svoje poslove,+ 14  a sedmi dan je sabat posvećen Jehovi, tvom Bogu.+ Nemoj raditi nikakav posao,+ ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja ćerka, ni tvoj rob, ni tvoja robinja, ni tvoj bik, ni tvoj magarac, ni tvoja ostala stoka, ni doseljenik koji živi u tvom gradu*.+ Neka se tvoj rob i tvoja robinja odmore kao i ti.+ 15  Seti se da si i ti bio rob u Egiptu i da te je Jehova, tvoj Bog, izveo odande snažnom i moćnom rukom.+ Zato ti je Jehova, tvoj Bog, zapovedio da držiš sabatni dan. 16  „’Poštuj svog oca i svoju majku+ – kao što ti je Jehova, tvoj Bog, zapovedio – da bi dugo živeo i da bi ti bilo dobro u zemlji koju ti daje Jehova, tvoj Bog.+ 17  „’Ne ubij.+ 18  „’Ne učini preljubu.+ 19  „’Ne ukradi.+ 20  „’Ne svedoči lažno protiv svog bližnjeg.+ 21  „’Ne poželi ženu svog bližnjeg.+ Ne žudi za kućom svog bližnjeg, ni za njegovom njivom, ni za njegovim robom, ni za njegovom robinjom, ni za njegovim bikom, ni za njegovim magarcem, ni za bilo čim što pripada tvom bližnjem.‘+ 22  „Jehova je te zapovesti* objavio na gori celom vašem zboru* jakim glasom iz vatre, oblaka i guste tame,+ i ništa im nije dodao. Zatim ih je napisao na dve kamene ploče koje mi je dao.+ 23  „Kad ste čuli glas iz tame, dok je gora u vatri plamtela,+ svi poglavari vaših plemena i vaše starešine došli su kod mene. 24  Tada ste rekli: ’Jehova, naš Bog, pokazao nam je svoju slavu i veličinu, i čuli smo njegov glas iz vatre.+ Danas smo videli da čovek može čuti Božji glas i ostati živ.+ 25  Ali zašto da se izlažemo smrtnoj opasnosti? Ova velika vatra može da nas proguta. Ako i dalje budemo slušali glas Jehove, svog Boga, pomrećemo. 26  Ko je od svih ljudi čuo iz vatre glas živog Boga, kao što smo mi čuli, i ostao živ? 27  Ti idi i saslušaj sve što će reći Jehova, naš Bog, pa nam onda prenesi sve što ti kaže Jehova, naš Bog, a mi ćemo to poslušati i po tome postupati.‘+ 28  „Jehova je čuo kad ste razgovarali sa mnom i Jehova mi je rekao: ’Čuo sam šta ti je ovaj narod govorio. Dobro je sve što su rekli.+ 29  Kad bi im srce uvek bilo takvo da me se boje+ i da izvršavaju sve moje zapovesti!+ Tada bi njima i njihovim sinovima zauvek bilo dobro.+ 30  Idi i kaži im: „Vratite se u svoje šatore.“ 31  A zatim se vrati i ostani kod mene da ti objavim sve zapovesti, propise i zakone kojima ćeš ih poučiti i po kojima će postupati u zemlji koju im dajem da je zauzmu.‘ 32  Zato savesno postupajte po onome što vam je zapovedio Jehova, vaš Bog.+ Nemojte odstupati od toga ni desno ni levo.+ 33  Uvek idite putem kojim vam je Jehova, vaš Bog, zapovedio da idete.+ Tada ćete ostati u životu, biće vam dobro i dugo ćete živeti u zemlji koju ćete zauzeti.+

Fusnote

Ili: „pa da mi tako prkosiš“. Doslovno: „pred mojim licem“.
Ili: „koji zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu“.
Ili: „Dajem da posledice greha onih koji me mrze snose njihovi potomci, do trećeg i do četvrtog kolena“.
Doslovno: „unutar tvojih vrata“.
Doslovno: „reči“.
Ili: „skupštini“. Videti Rečnik pojmova.