Ponovljeni zakoni 34:1-12

  • Jehova pokazuje Mojsiju Obećanu zemlju (1-4)

  • Mojsijeva smrt (5-12)

34  Zatim je Mojsije otišao iz pustih moavskih ravnica na goru Navav,+ na vrh Fazge,+ nasuprot Jerihonu.+ Jehova mu je pokazao svu zemlju, od Galada do Dana,+  svu Neftalimovu, Jefremovu i Manasijinu zemlju, svu Judinu zemlju do zapadnog mora*,+  Negev+ i jordansku ravnicu*,+ zatim dolinu oko Jerihona, grada palmi, sve do Sigora.+  Jehova mu je zatim rekao: „Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Avrahamu, Isaku i Jakovu: ’Daću je tvom potomstvu.‘+ Dopustio sam ti da je vidiš svojim očima, ali nećeš ući u nju.“+  Posle toga je Mojsije, Jehovin sluga, umro tamo u moavskoj zemlji, kao što je Jehova rekao.+  I on* ga je sahranio u dolini u moavskoj zemlji, nasuprot Vet-Fegoru. Ni dan-danas niko ne zna gde je njegov grob.+  Mojsije je imao 120 godina kad je umro.+ Vid mu nije oslabio niti ga je snaga izdala.  Izraelci su oplakivali Mojsija 30 dana u pustim moavskim ravnicama,+ dok nisu prošli dani oplakivanja i tugovanja za Mojsijem.  Isus, Navinov sin, bio je pun mudrosti*, jer je Mojsije položio ruku na njega.+ Izraelci su ga slušali i činili su onako kako je Jehova zapovedio Mojsiju.+ 10  Ali u Izraelu se više nije pojavio prorok kao što je bio Mojsije,+ s kojim je Jehova razgovarao licem u lice*.+ 11  Jehova je preko Mojsija učinio u Egiptu sve one znakove i čuda kojima je kaznio faraona, sve njegove sluge i svu njegovu zemlju.+ 12  Mojsije je pred celim Izraelom činio moćna i zadivljujuća dela.+

Fusnote

To jest Velikog mora ili Sredozemnog mora.
To jest područje koje obuhvata južni deo Jordanske doline.
Po svemu sudeći, reč je o Bogu.
Ili: „mudrosti koju mu je Bog dao“.
Doslovno: „koga je Jehova poznavao licem u lice“.