Ponovljeni zakoni 33:1-29

  • Mojsije blagosilja izraelska plemena (1-29)

    • Jehovine „večne ruke“ (27)

33  Ovo je blagoslov koji je Božji sluga Mojsije izrekao Izraelcima pre svoje smrti.+  On je rekao: „Jehova je došao sa Sinaja,+obasjao ih je sa Sira, zasjao je u svojoj slavi s faranskih brda.+S njim su bile nebrojene hiljade svetih anđela,+zdesna su mu bili njegovi ratnici.+   On voli svoj narod.+Sav taj sveti narod u tvojoj je ruci, Bože.+ Sedeli su kod tvojih nogu+i slušali su tvoje reči.+   (Mojsije nam je dao zapovesti, zakone,+koji pripadaju Jakovljevom narodu*.)+   Bog je postao kralj u Ješurunu*,+kad su se sakupili poglavari naroda+i sva izraelska plemena.+   Neka Ruvim živi i neka ne izumre nikada,+neka njegovih ljudi ne bude malo.“+   A ovo je blagoslov koji je izrekao za Judu:+ „Čuj, Jehova, Judin glas+i vrati ga njegovom narodu. Njegove ruke brane ono što mu pripada,pomozi mu u borbi protiv njegovih neprijatelja.“+   Za Levija je rekao:+ „Tvoj* Tumim i tvoj Urim+ pripadaju čoveku koji ti je veran,+koga si iskušao u Masi,+ s kojim si se prepirao kod voda u Merivi.+   Za svog oca i za svoju majku rekao je: ’Ne marim za njih.‘ Nije mario ni za svoju braću+i nije se obazirao na svoju decu, jer je postupao po tvojoj rečii držao se tvog saveza.+ 10  Neka poučava Jakova tvojim zapovestima+i Izrael tvom Zakonu.+ Neka ti prinosi kâd da osetiš ugodan miris*+i cele žrtve paljenice na tvom oltaru.+ 11  Blagoslovi, Jehova, njegovu snagu,neka ti dela njegovih ruku budu po volji. Polomi noge* onima koji ga napadaju,da oni koji ga mrze više nikad ne ustanu.“ 12  Za Venijamina je rekao:+ „Neka onaj kog Jehova voli živi uz njega bez straha,jer ga on štiti ceo dani on prebiva među njegovim ramenima.“ 13  Za Josifa je rekao:+ „Neka Jehova blagosilja njegovu zemlju+najboljim darovima s neba,rosom i izvorskim vodama,+ 14  najboljim plodovima koje daruje suncei najboljim rodom svakog meseca,+ 15  onim što je najbolje s pradavnih gora*+i što je najbolje s vekovnih brda, 16  najboljim plodovima zemlje i njenim obiljem+i naklonošću onoga koji se ukazao u grmu.+ Neka svi ti blagoslovi dođu na Josifovu glavu,na teme onoga koji je bio izabran među svojom braćom.+ 17  Veličanstven je kao prvenac bika,s rogovima poput divljeg bika. Njima će goniti* narodedo svih krajeva zemlje. Takve su nebrojene hiljade Jefremovih vojnika,+takve su hiljade Manasijinih vojnika.“ 18  Za Zavulona je rekao:+ „Raduj se, Zavulone, na svojim putovanjima,i ti, Isahare, u svojim šatorima.+ 19  Oni će zvati narode na goru, tamo će prinositi žrtve u pravednosti. Jer će iz mora crpsti* bogatstvoi blago sakriveno u pesku.“ 20  Za Gada je rekao:+ „Neka je blagoslovljen onaj koji širi Gadove granice.+ On tamo leži kao lav,spreman da otkine i ruku i glavu. 21  Za sebe će izabrati najbolju zemlju,+jer je to područje za njega sačuvao onaj koji je preneo Zakon.+ Sakupiće se poglavari naroda. On će izvršiti Jehovinu pravdui njegove zakone zajedno sa Izraelom.“ 22  Za Dana je rekao:+ „Dan je lavić+ koji će skočiti iz Vasana.“+ 23  Za Neftalima je rekao:+ „Jehova bogato daruje Neftalima svojom naklonošćui obasipa ga svojim blagoslovom. Zauzmi zapad i jug!“ 24  Za Asira je rekao:+ „Asir je blagoslovljen s mnogo sinova. Neka ga njegova braća volei neka svoje noge umače u ulje*. 25  Tvoje prevornice su od gvožđa i bakra,+živećeš spokojno* sve dane svog života. 26  Niko nije kao Ješurunov+ Bog, pravi Bog,+koji ide nebom da ti pomogne,koji u svojoj uzvišenosti dolazi na oblacima.+ 27  Bog je tvoj zaklon od davnina,+njegove večne ruke te nose.+ On će pred tobom goniti neprijatelje+i reći će: ’Uništi ih!‘+ 28  Izrael će živeti bez straha,Jakovljevi potomci* živeće u miruu zemlji žita i mladog vina,+u kojoj će s neba sipiti rosa.+ 29  Srećan si, Izraele!+ Ko je kao ti,+narod koji Jehova spasava?+On je štit koji te brani,+tvoj veličanstveni mač. Tvoji neprijatelji će puzati pred tobom,+a ti ćeš gaziti po njihovim leđima*.“

Fusnote

Ili: „skupštini“. Videti Rečnik pojmova.
„Ješurun“ znači „čestiti“. To je počasni naziv za Izrael.
U ovom stihu se zamenice „tvoj“ i „ti“ odnose na Boga.
Ili: „prinosi kâd pred tvojim nozdrvama“.
Ili: „bedra“.
Ili možda: „sa istočnih gora“.
Ili: „probadati“.
Doslovno: „sisati“.
Ili: „kupa u ulju“.
Ili: „tvoja snaga će trajati“.
Doslovno: „Jakovljev izvor“.
Ili možda: „uzvišicama“.