Ponovljeni zakoni 30:1-20

  • Pokajanje i povratak Jehovi (1-10)

  • Jehovine zapovesti nisu preteške (11-14)

  • Izbor između života i smrti (15-20)

30  „Kad se na vama ispune sve ove reči – kad doživite blagoslove i prokletstva koja sam stavio pred vas+ – kad ih se setite+ među svim narodima u koje vas raseje Jehova, vaš Bog,+  i kad se vi i vaši sinovi svim svojim srcem i svom svojom dušom* vratite Jehovi, svom Bogu,+ i pokorite mu se u skladu sa svim što vam danas zapovedam,+  tada će vas Jehova, vaš Bog, vratiti iz zarobljeništva+ i smilovaće vam se,+ i opet će vas sakupiti iz svih naroda među koje vas Jehova, vaš Bog, bude rasejao.+  Ako biste bili rasuti i nakraj sveta, i odande će vas Jehova, vaš Bog, sakupiti i dovesti nazad.+  Jehova, vaš Bog, vratiće vas u zemlju koju su zauzeli vaši preci pa će ona opet biti vaša. On će vam činiti dobro i umnožiće vas više nego vaše pretke.+  Jehova, vaš Bog, očistiće* vaše srce i srce vaših potomaka,+ da biste voleli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom*, i da biste ostali u životu.+  Jehova, vaš Bog, poslaće sva ova prokletstva na vaše neprijatelje, koji su vas mrzeli i progonili.+  „A vi ćete se vratiti Jehovi, bićete mu poslušni i vršićete sve njegove zapovesti koje vam danas dajem.  Jehova, vaš Bog, obilno će blagosloviti sve što budete radili+ i podariće vam mnogo dece, mnogo stoke i obilje plodova zemlje. Jehova će se opet radovati dok vam bude činio dobro, kao što se radovao kad je činio dobro vašim precima.+ 10  Tada ćete slušati Jehovu, svog Boga, držaćete se njegovih zapovesti i odredbi zapisanih u ovoj knjizi Zakona, i vratićete se Jehovi, svom Bogu, svim svojim srcem i svom svojom dušom*.+ 11  „Ova zapovest koju vam danas dajem nije preteška za vas niti je van vašeg domašaja*.+ 12  Nije na nebu, pa da kažete: ’Ko će se popeti na nebo da je uzme za nas, pa da je čujemo i izvršavamo?‘+ 13  Nije ni preko mora, pa da kažete: ’Ko će preći more da nam je donese, pa da je čujemo i izvršavamo?‘ 14  Jer ta reč je sasvim blizu vas, u vašim ustima i u vašem srcu,+ da biste postupali po njoj.+ 15  „Danas vam dajem da izaberete život i dobro ili smrt i zlo.+ 16  Ako budete slušali zapovesti Jehove, svog Boga, koje vam danas dajem, ako budete voleli Jehovu, svog Boga,+ išli njegovim putevima, izvršavali njegove zapovesti i držali se njegovih odredbi i zakona, tada ćete ostati u životu+ i umnožićete se, i Jehova, vaš Bog, blagosloviće vas u zemlji koju ćete zauzeti.+ 17  „Ali ako vaše srce odstupi od Boga+ i ako ga ne budete slušali, nego budete zavedeni pa počnete da se klanjate drugim bogovima i da im služite,+ 18  kažem vam danas da ćete sigurno propasti.+ Nećete dugo živeti u zemlji u koju idete preko Jordana da je zauzmete. 19  Nebo i zemlja su mi danas svedoci protiv vas – dajem vam da izaberete život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo.+ Izaberite život i živite,+ i vi i vaši potomci,+ 20  tako što ćete voleti Jehovu, svog Boga,+ slušati ga i držati ga se.+ Jer vam je on dao život i daće vam da dugo živite u zemlji za koju se Jehova zakleo da će je dati vašim precima, Avrahamu, Isaku i Jakovu.“+

Fusnote

Doslovno: „obrezaće“.
Doslovno: „niti je predaleko od vas“.