Ponovljeni zakoni 3:1-29

  • Pobeda nad Ogom, kraljem Vasana (1-7)

  • Podela zemlje istočno od Jordana (8-20)

  • Mojsije hrabri Isusa Navina (21, 22)

  • Mojsije neće ući u Obećanu zemlju (23-29)

3  „Zatim smo pošli Vasanskim putem. A vasanski kralj Og izašao je pred nas sa svom svojom vojskom kako bi se sukobio s nama kod Edraina.+  Jehova mi je rekao: ’Ne boj ga se, jer ću u tvoje ruke predati njega, svu njegovu vojsku i njegovu zemlju. Učini mu kao što si učinio amorejskom kralju Sionu, koji je živeo u Esevonu.‘  Tako nam je Jehova, naš Bog, predao u ruke i vasanskog kralja Oga sa svom njegovom vojskom. Porazili smo ih, tako da niko nije preživeo.  Tada smo osvojili sve njegove gradove. Nije bilo grada koji nismo uzeli – 60 gradova u celom argovskom području, to jest u Ogovom kraljevstvu u Vasanu.+  Svi ti gradovi bili su utvrđeni visokim zidinama, vratima i prevornicama. Osvojili smo i veoma mnogo neutvrđenih naselja.  U tom kraju smo učinili isto što i u zemlji esevonskog kralja Siona: uništili smo+ sve gradove i pobili njihove stanovnike – muškarce, žene i decu.+  A stoku i plen iz tih gradova zadržali smo za sebe.  „Tako smo osvojili zemlju dvojice amorejskih kraljeva+ koji su bili na području kod Jordana, od doline* Arnon do gore Ermon.+  (Tu goru su Sidonci zvali Sirion, a Amoreji su je zvali Senir.) 10  Osvojili smo sve gradove na visoravni, sav Galad i sav Vasan sve do Salhe i Edraina,+ gradova u Ogovom kraljevstvu u Vasanu. 11  (Vasanski kralj Og bio je poslednji od Refaimovih potomaka. Njegov odar* je bio napravljen od gvožđa* i još uvek se nalazi u amonskom gradu Ravi. Dug je devet lakata*, a širok četiri lakta, prema uobičajenoj meri za lakat.) 12  To je zemlja koju smo tada zauzeli. Ona se proteže od Aroira,+ koji se nalazi na rubu doline Arnon, i obuhvata polovinu galadskih brda. Gradove na tom području dao sam Ruvimovom i Gadovom plemenu.+ 13  Ostali deo Galada i sav Vasan, koji su pripadali Ogovom kraljevstvu, dao sam polovini Manasijinog plemena.+ Čitavo argovsko područje, koje je u Vasanu, bilo je poznato kao refaimska zemlja. 14  „Manasijin potomak Jair+ zauzeo je čitavo argovsko područje+ sve do granice s Gesurejima i Mahatejima,+ a sela u tom delu Vasana nazvao je po sebi, Avot-Jair*,+ i tako se zovu sve do danas. 15  Mahiru sam dao Galad.+ 16  Ruvimovom i Gadovom plemenu+ dao sam zemlju od Galada do doline Arnon – sredina doline je granica – i do doline Javok, koja je granica sa Amoncima, 17  i Aravu, Jordan i njegovu istočnu obalu, od Hinerota do mora u Aravi, to jest Slanog mora*, u podnožju Fazge prema istoku.+ 18  „Tada sam vam zapovedio: ’Jehova, vaš Bog, dao vam je da zauzmete ovu zemlju. Neka svi vaši hrabri ljudi uzmu oružje i pređu reku ispred svoje braće, Izraelaca.+ 19  Neka u gradovima koje sam vam dao ostanu samo vaše žene, vaša deca i vaša stoka (znam da imate mnogo stoke) 20  dok Jehova ne da vašoj braći mir, kao i vama, i dok ne zauzmu zemlju koju im Jehova, vaš Bog, daje s druge strane Jordana. Neka se posle toga svako od vas vrati na svoj posed koji sam vam dao.‘+ 21  „Tada sam zapovedio Isusu:+ ’Svojim očima si video sve što je Jehova, vaš Bog, učinio onoj dvojici kraljeva. Jehova će to isto učiniti svim kraljevstvima u koja dođeš.+ 22  Ne bojte ih se, jer se Jehova, vaš Bog, bori za vas.‘+ 23  „Tada sam počeo da preklinjem Jehovu: 24  ’Svevišnji Gospode Jehova, ti si svom slugi počeo da pokazuješ svoju veličinu i moć*.+ Koji bog na nebu ili na zemlji čini tako moćna dela kao ti?+ 25  Molim te, dozvoli mi da pređem Jordan i vidim tu dobru zemlju, ta divna brda i Livan.‘+ 26  Ali Jehova se zbog vas+ i dalje gnevio na mene i nije me uslišio. Jehova mi je rekao: ’Dosta! Ne pominji mi to više. 27  Popni se na vrh Fazge+ i pogledaj na zapad, sever, jug i istok. Pogledaj tu zemlju, jer nećeš preći preko Jordana.+ 28  Postavi Isusa za vođu,+ ohrabri ga i ojačaj ga, jer će pod njegovim vođstvom narod preći reku+ i dobiti u nasledstvo zemlju koju ćeš videti.‘ 29  Sve to se događalo dok smo bili u dolini nasuprot Vet-Fegoru.+

Fusnote

Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Ili: „sarkofag; mrtvački sanduk“.
Ili možda: „crnog bazalta“.
Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
„Avot-Jair“ znači „Jairova šatorska sela“.
To jest Mrtvog mora.
Doslovno: „moćnu ruku“.