Ponovljeni zakoni 28:1-68

  • Blagoslovi za poslušnost (1-14)

  • Posledice neposlušnosti (15-68)

28  „Ako budete slušali Jehovu, svog Boga, i savesno postupali po svim njegovim zapovestima koje vam danas dajem, Jehova, vaš Bog, uzvisiće vas iznad svih drugih naroda na zemlji.+  Ako budete slušali Jehovu, svog Boga, svi ovi blagoslovi će doći na vas i pratiće vas:+  „Bićete blagoslovljeni u gradu i bićete blagoslovljeni u polju.+  „Biće blagoslovljena vaša deca*,+ rod vaše zemlje i mladi od vaše krupne i sitne stoke.+  „Biće blagoslovljene vaše korpe+ i posude u kojima mesite hleb.+  „Bićete blagoslovljeni u svemu što budete činili.  „Jehova će poraziti pred vama sve neprijatelje koji vas napadnu.+ Jednim putem će doći da vas napadnu, a na sedam strana će se razbežati pred vama.+  Jehova će blagosloviti vaše žitnice+ i sve što radite. Jehova, vaš Bog, blagosloviće vas u zemlji koju vam daje.  Jehova će učiniti da budete njegov svet narod,+ kao što vam se zakleo.+ Jehova, vaš Bog, učiniće to ako budete izvršavali njegove zapovesti i ako budete išli njegovim putevima. 10  Svi narodi na zemlji videće da nosite Jehovino ime+ i bojaće vas se.+ 11  „Jehova će vam dati mnogo dece i mnogo stoke, kao i bogatu žetvu+ u zemlji za koju se Jehova zakleo vašim precima da će vam je dati.+ 12  Jehova će vam otvoriti nebo, svoju bogatu riznicu, da bi vašoj zemlji dao kišu u pravo vreme+ i da bi blagoslovio sve što radite. Pozajmljivaćete mnogim narodima, ali vi ni od koga nećete pozajmljivati.+ 13  Jehova će vas postaviti da budete glava, a ne rep. Bićete na vrhu,+ a ne na dnu, ako budete slušali zapovesti Jehove, svog Boga, koje vam danas dajem da ih se držite i da po njima postupate. 14  Nemojte odstupati ni od jedne zapovesti koju vam danas dajem, ni desno ni levo,+ tako što biste se klanjali drugim bogovima i služili im.+ 15  „Ali ako ne budete slušali Jehovu, svog Boga, i ne budete savesno postupali po svim njegovim zapovestima i njegovim odredbama koje vam danas dajem, sva ova prokletstva će doći na vas i pratiće vas:+ 16  „Bićete prokleti u gradu i bićete prokleti u polju.+ 17  „Biće proklete vaše korpe+ i posude u kojima mesite hleb.+ 18  „Biće prokleta vaša deca,+ rod vaše zemlje i mladi od vaše krupne i sitne stoke.+ 19  „Bićete prokleti u svemu što budete činili. 20  „Jehova će pustiti na vas prokletstvo i pometnju, i kažnjavaće vas u svemu što radite, dok ne budete uništeni i dok brzo ne propadnete zbog svojih zlih dela i zbog toga što ste ga* napustili.+ 21  Jehova će vas kažnjavati strašnim bolestima dok vas ne istrebi iz zemlje koju ćete zauzeti.+ 22  Jehova će vas kazniti tuberkulozom, jakom groznicom,+ upalama, vrućinom*, mačem+ i pustiće na vas sušu i buđ.+ Sve to će vas progoniti dok ne propadnete. 23  Nebo iznad vas postaće bakar, a zemlja pod vama gvožđe.+ 24  Jehova će umesto kiše na vašu zemlju pustiti pesak i prašinu koji će padati s neba sve dok ne budete uništeni. 25  Jehova će dopustiti da vas poraze vaši neprijatelji.+ Jednim putem ćete izaći pred njih, a na sedam strana ćete se razbežati pred njima. Sva kraljevstva na zemlji će obuzeti strah kad vide šta vam se dogodilo.+ 26  Vaša mrtva tela biće hrana svim pticama koje lete po nebu i svim životinjama na zemlji, a neće biti nikoga da ih otera.+ 27  „Jehova će vas kazniti čirevima kakve su imali Egipćani, šuljevima*, krastama* i osipom, od čega nećete moći da se izlečite. 28  Jehova će vas kazniti ludilom, slepilom+ i smetenošću. 29  Usred bela dana ćete pipati oko sebe kao slep čovek koji je uvek u tami+ i nećete imati uspeha ni u čemu. Drugi će vas uvek varati i pljačkati, a neće biti nikoga da vas izbavi.+ 30  Verićete se sa ženom, ali drugi će je uzeti i silovaće je. Sagradićete kuću, ali nećete živeti u njoj.+ Zasadićete vinograd, ali nećete brati grožđe u njemu.+ 31  Vašeg bika će zaklati pred vama, ali vi nećete jesti njegovo meso. Vašeg magarca će oteti pred vama i neće vam ga vratiti. Vaše ovce će uzeti vaši neprijatelji i neće biti nikoga da vam pomogne. 32  Vaše sinove i vaše ćerke će pred vašim očima odvesti drugi narod+ i vi ćete neprestano tugovati za njima, ali nećete moći ništa da uradite. 33  Vašu žetvu i sve plodove vašeg truda poješće narod koji ne poznajete,+ a vi ćete biti varani i gaženi. 34  Poludećete od onoga što svojim očima budete gledali. 35  „Jehova će vas kazniti bolnim i neizlečivim čirevima po kolenima i po nogama, čirevima koji će vam se proširiti po celom telu. 36  Jehova će vas i kralja kog ćete postaviti nad sobom odvesti u narod za koji niste znali ni vi ni vaši preci+ pa ćete tamo služiti drugim bogovima, koji su napravljeni od drveta i kamena.+ 37  Svi narodi među koje će vas Jehova proterati uplašiće se kad vide šta vam se dogodilo, preziraće vas* i rugaće vam se.+ 38  „Posejaćete mnogo semena na njivi, ali ćete požnjeti malo žita,+ jer će sve pojesti skakavci. 39  Sadićete i obrađivaćete vinograde, ali nećete piti vino niti ćete brati grožđe,+ jer će sve pojesti crvi. 40  Imaćete maslinova stabla u celoj svojoj zemlji, ali se nećete mazati uljem, jer će vam masline opasti. 41  Rađaće vam se sinovi i ćerke, ali neće ostati s vama, jer će biti odvedeni u zarobljeništvo.+ 42  Rojevi insekata uništiće sve vaše drveće i plodove vaše zemlje. 43  Doseljenici koji žive u vašoj sredini sve više će se uzdizati nad vama, a vi ćete padati sve niže. 44  Oni će pozajmljivati vama, a nećete vi pozajmljivati njima.+ Oni će postati glava, a vi ćete postati rep.+ 45  „Sva ova prokletstva+ doći će na vas, progoniće vas i pratiti sve dok ne budete uništeni,+ jer niste slušali Jehovu, svog Boga, i niste se držali zapovesti i odredbi koje vam je dao.+ 46  Ona će zadesiti vas i vaše potomstvo i zauvek će svima biti znak i upozorenje,+ 47  jer Jehovi, svom Bogu, niste služili veselog i radosnog srca kad ste svega imali u izobilju.+ 48  Jehova će na vas poslati vaše neprijatelje pa ćete im služiti.+ Bićete gladni+ i žedni, bez odeće i u oskudici. Na vrat će vam staviti gvozdeni jaram koji ćete nositi dok ne budete uništeni. 49  „Jehova će poslati na vas narod koji će doći izdaleka,+ s kraja zemlje, narod čiji jezik nećete razumeti.+ Taj narod će se obrušiti na vas kao orao.+ 50  Biće to okrutan narod, koji neće imati obzira prema starima niti će se sažaliti na mlade.+ 51  Ješće vašu stoku i rod vaše zemlje, dok ne budete uništeni. Neće vam ostaviti ni žita ni mladog vina ni ulja ni mlade od krupne i sitne stoke, dok vas ne unište.+ 52  Postaviće opsadu oko svih gradova u vašoj zemlji, pa ćete ostati zatvoreni u njima sve dok ne padnu visoke i utvrđene zidine u koje se uzdate. Postaviće opsadu oko svih gradova u zemlji koju vam daje Jehova, vaš Bog.+ 53  Tada ćete u beznađu, zbog opsade i nevolje koju će vam nanositi vaši neprijatelji, jesti sopstvenu decu, meso svojih sinova i svojih ćerki,+ koje vam je dao Jehova, vaš Bog. 54  „Čak se ni najnežniji i najosećajniji čovek među vama neće smilovati svom bratu, svojoj voljenoj ženi i svojoj preostaloj deci, 55  i ni sa kim od njih neće podeliti meso svoje dece koje će jesti, jer ništa drugo neće imati zbog teške opsade i nevolje koju će vam naneti vaši neprijatelji u vašim gradovima.+ 56  Žena koja je bila toliko nežna i osetljiva da ne bi stala nogom na zemlju,+ neće se smilovati svom voljenom mužu, ni svom sinu, ni svojoj ćerki. 57  Neće im dati posteljicu koja joj izađe između nogu, ni meso dece koju rodi, nego će ih krišom jesti zbog teške opsade i nevolje koju će vam naneti vaši neprijatelji u vašim gradovima. 58  „Ako ne budete savesno postupali po svim rečima ovog Zakona koje su zapisane u ovoj knjizi+ i ako se ne budete bojali ovog slavnog imena koje uliva strahopoštovanje,+ imena Jehove,+ svog Boga, 59  Jehova će kazniti vas i vaše potomstvo strašnim nevoljama, velikim i dugotrajnim,+ kao i teškim i dugotrajnim bolestima. 60  Pustiće na vas sve bolesti kojih ste se bojali u Egiptu i one će vas stalno pratiti. 61  Jehova će pustiti na vas i sve druge bolesti i nevolje koje nisu zapisane u knjizi ovog Zakona, dok ne budete uništeni. 62  Iako vas sada ima mnogo kao zvezda na nebu,+ ostaće vas veoma malo+ jer niste slušali Jehovu, svog Boga. 63  „Kao što se Jehova radovao da vam čini dobro i da vas umnoži, tako će se Jehova radovati da vas uništi i istrebi. Bićete iščupani iz zemlje koju ćete zauzeti. 64  „Jehova će vas rasejati među sve narode, od jednog kraja zemlje do drugog,+ pa ćete tamo služiti drvenim i kamenim bogovima, za koje niste znali ni vi ni vaši preci.+ 65  Među tim narodima nećete imati mira+ i nećete naći mesto na kom biste bili spokojni. Jehova će dati da vam srce bude puno straha,+ da obnevidite od čekanja i da budete puni očaja.+ 66  Život će vam biti u velikoj opasnosti, bićete u strahu noću i danju i nećete biti sigurni da li ćete ostati živi. 67  Ujutru ćete govoriti: ’Da je barem veče!‘, a uveče ćete govoriti: ’Da je barem jutro!‘, zbog straha koji će vam ispuniti srce i zbog onoga što ćete svojim očima gledati. 68  Jehova će vas na brodovima odvesti nazad u Egipat, za koji sam vam rekao: ’Nikada ga više nećete videti.‘ Tamo ćete se nuditi na prodaju svojim neprijateljima kao roblje, ali niko neće hteti da vas kupi.“

Fusnote

Doslovno: „plod vaše utrobe“.
Doslovno: „mene“.
Hebrejska reč se može odnositi i na visoku temperaturu usled bolesti.
Ili: „hemoroidima“.
Ili: „ekcemom“.
Doslovno: „od vas će nastati izreka“.