Ponovljeni zakoni 27:1-26

  • Zakon treba napisati na kamenju (1-10)

  • Na gori Eval i na gori Garizim (11-14)

  • Objavljivanje prokletstava (15-26)

27  Zatim je Mojsije zajedno sa izraelskim starešinama zapovedio narodu: „Držite se svih zapovesti koje vam danas dajem.  Kad pređete Jordan i uđete u zemlju koju vam daje Jehova, vaš Bog, postavite veliko kamenje i obložite ga malterom*.+  Na njemu napišite sve reči ovog Zakona kad pređete Jordan i uđete u zemlju koju vam daje Jehova, vaš Bog, u zemlju u kojoj teče med i mleko, kao što vam je obećao Jehova, Bog vaših predaka.+  Kad pređete Jordan, postavite to kamenje na gori Eval+ i obložite ga malterom, kao što vam danas zapovedam.  Podignite tamo i oltar Jehovi, svom Bogu, oltar od kamenja koje niste obrađivali gvozdenim alatom.+  Podignite oltar Jehovi, svom Bogu, od kamenja koje nije klesano i na njemu prinesite žrtve paljenice Jehovi, svom Bogu.  Prinesite i žrtve zajedništva+ i jedite ih tamo,+ i radujte se pred Jehovom, svojim Bogom.+  A na kamenju čitko napišite sve reči ovog Zakona.“+  Zatim je Mojsije zajedno sa sveštenicima, Levitima, rekao celom Izraelu: „Slušajte, Izraelci, i ne govorite ništa. Danas ste postali narod Jehove, svog Boga.+ 10  Slušajte Jehovu, svog Boga, i postupajte po njegovim zapovestima+ i njegovim propisima koje vam danas dajem.“ 11  Mojsije je tog dana zapovedio narodu: 12  „Kad pređete Jordan, neka ova plemena stanu na goru Garizim+ da blagosiljaju narod: Simeon, Levije, Juda, Isahar, Josif i Venijamin. 13  A ova plemena neka stanu na goru Eval+ da izgovaraju prokletstva: Ruvim, Gad, Asir, Zavulon, Dan i Neftalim. 14  Neka Leviti jakim glasom kažu svim Izraelcima:+ 15  „’Neka je proklet čovek koji načini rezbareni+ ili liveni* kip,+ nešto što je odvratno Jehovi,+ delo zanatlije*, i postavi ga na skriveno mesto.‘ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘* 16  „’Neka je proklet čovek koji prezire svog oca ili svoju majku.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 17  „’Neka je proklet čovek koji pomeri među svog bližnjeg.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 18  „’Neka je proklet čovek koji navede slepog da krene pogrešnim putem.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 19  „’Neka je proklet čovek koji uskrati pravdu+ doseljeniku, siročetu* i udovici.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 20  „’Neka je proklet čovek koji ima odnose sa ženom svog oca, jer nanosi sramotu svom ocu*.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 21  „’Neka je proklet čovek koji ima odnose s bilo kojom životinjom.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 22  „’Neka je proklet čovek koji ima odnose sa svojom sestrom, ćerkom svog oca ili ćerkom svoje majke.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 23  „’Neka je proklet čovek koji ima odnose sa svojom taštom.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 24  „’Neka je proklet čovek koji ubije svog bližnjeg iz zasede.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 25  „’Neka je proklet čovek koji primi novac* da ubije nekoga ko je nedužan*.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 26  „’Neka je proklet čovek koji ne izvršava reči ovog Zakona i ne postupa po njima.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘

Fusnote

Ili: „i okrečite ga“.
Ili: „metalni“.
Ili: „čoveka koji obrađuje drvo i metal“.
Ili: „Neka bude tako!“
Ili: „detetu bez oca“.
Doslovno: „jer je otkrio skut svog oca“.
Ili: „mito“.
Ili: „prolije krv nedužne duše“.