Ponovljeni zakoni 23:1-25

  • Ko ne može biti deo Božjeg zbora (1-8)

  • Čistoća logora (9-14)

  • Odbegli robovi (15, 16)

  • Zabrana prostitucije (17, 18)

  • Kamata i davanje zaveta (19-23)

  • Šta se sme jesti od roda s tuđe zemlje (24, 25)

23  „Niko ko je osakaćen tako što su mu testisi zgnječeni ili mu je polni organ odsečen* ne može biti deo Jehovinog zbora*.+  „Ni vanbračni sin ne može biti deo Jehovinog zbora.+ Ni do desetog kolena niko od njegovih potomaka ne može biti deo Jehovinog zbora.  „Ni Amonac ni Moavac ne mogu biti deo Jehovinog zbora.+ Niko od njihovih potomaka – sve do desetog kolena, a i dalje – ne može biti deo Jehovinog zbora,  zato što vam nisu pritekli u pomoć i dali vam hleba i vode kad ste bili na putu posle izlaska iz Egipta+ i zato što su unajmili Veorovog sina Valama iz Fetore u Mesopotamiji da vas prokune.+  Ali Jehova, vaš Bog, nije hteo da posluša Valama,+ nego je Jehova, vaš Bog, pretvorio prokletstvo u blagoslov,+ jer vas Jehova, vaš Bog, voli.+  Dok ste živi, nemojte ničim doprinositi njihovom miru i blagostanju.+  „Nemojte mrzeti Edomce, jer su vam braća.+ „Nemojte mrzeti Egipćane, jer ste bili došljaci u njihovoj zemlji.+  Počevši od trećeg kolena, njihovi potomci mogu biti primljeni u Jehovin zbor.  „Kad pođete s vojskom na svoje neprijatelje i ulogorite se, čuvajte se svake nečistoće*.+ 10  Ako neko postane nečist zato što je noću imao izliv semena,+ neka izađe iz logora i neka se ne vraća u njega. 11  Kad padne veče, neka se okupa u vodi, pa nakon zalaska sunca može da se vrati u logor.+ 12  Odredite mesto izvan logora gde ćete ići da vršite nuždu. 13  Neka svako od vas u svojoj opremi ima lopaticu, pa kad ide da vrši nuždu, neka lopaticom iskopa rupu i potom zatrpa svoj izmet. 14  Jer Jehova, vaš Bog, ide usred vašeg logora+ da vas izbavi i da vam preda vaše neprijatelje u ruke. Neka vaš logor bude svet,+ da on ne bi našao kod vas ništa nedolično i da vas ne bi napustio. 15  „Ako rob koji je pobegao od svog gospodara dođe kod tebe, nemoj ga predati njegovom gospodaru. 16  Neka ostane na mestu koje izabere u jednom od tvojih gradova, gde god želi. Nemoj loše postupati prema njemu.+ 17  „Nijedna Izraelka ne sme da postane hramska bludnica+ i nijedan Izraelac ne sme da postane hramski bludnik.*+ 18  Novac koji je dat bludnici i novac* koji je dat bludniku* ne sme se donositi u dom Jehove, tvog Boga, kako bi se ispunio neki zavet jer su oboje odvratni Jehovi, tvom Bogu. 19  „Ne traži od svog brata kamatu+ – ni na novac, ni na hranu, ni na bilo šta drugo za šta se naplaćuje kamata. 20  Od tuđinca smeš da tražiš kamatu,+ ali od svog brata ne traži kamatu,+ da bi te Jehova, tvoj Bog, blagoslovio u svemu što budeš radio u zemlji koju ćeš zauzeti.+ 21  „Ako se zavetuješ Jehovi, svom Bogu,+ ne oklevaj da ispuniš svoj zavet,+ jer će Jehova, tvoj Bog, tražiti to od tebe. Ako ga ne ispuniš, to će ti biti greh.+ 22  Ali ako se ne zavetuješ, nećeš biti kriv za greh.+ 23  Izvrši ono što si obećao+ i ispuni zavet koji si dao kao dobrovoljnu žrtvu Jehovi, svom Bogu.+ 24  „Ako uđeš u vinograd svog bližnjeg, možeš da jedeš grožđe dok se ne nasitiš, ali ništa ne stavljaj u svoju posudu.+ 25  „Ako uđeš u nepožnjeveno žito svog bližnjeg, možeš da kidaš zrelo klasje rukom, ali nemoj srpom seći žito svog bližnjeg.+

Fusnote

Po svemu sudeći, reč je o namernom sakaćenju radi vršenja nemoralnih postupaka, kao što su homoseksualni odnosi.
Ili: „skupštine“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „svakog zla“.
Reč je o muškarcima i ženama koji su se bavili prostitucijom u okviru verskih obreda.
Ili: „plata“.
Doslovno: „psu“. Izraz „pas“ po svemu sudeći odnosi se na homoseksualca koji se upušta u analne polne odnose i koji je naročito sklon dečacima.