Ponovljeni zakoni 19:1-21

  • Krivica za prolivenu krv i gradovi utočišta (1-13)

  • Zabrana pomeranja međe (14)

  • Svedočenje na sudu (15-21)

    • Neophodna dva ili tri svedoka (15)

19  „Kad Jehova, vaš Bog, uništi narode čiju vam zemlju daje Jehova, vaš Bog, i vi zauzmete njihovu zemlju pa se naselite u njihovim gradovima i u njihovim kućama,+  odvojte tri grada usred zemlje koju vam Jehova, vaš Bog, daje da je zauzmete.+  Podelite na tri dela zemlju koju vam Jehova, vaš Bog, daje u posed i napravite puteve kako bi svako ko nenamerno ubije nekoga mogao da pobegne u jedan od tih gradova.  „Ubica može da pobegne tamo kako bi ostao živ samo ako nenamerno ubije drugog čoveka, a nije ga mrzeo.+  Na primer, ako sa svojim bližnjim ode u šumu po drva i zamahne sekirom da poseče drvo, ali oštrica spadne s drške pa pogodi njegovog bližnjeg i on umre, onda može da pobegne u jedan od tih gradova da bi ostao živ.+  Ali ako bi put do tog grada bio predug, krvni osvetnik+ bi u svom gnevu mogao krenuti za njim, stići ga i ubiti*, premda ovaj ne zaslužuje smrtnu kaznu jer nije mrzeo čoveka koga je ubio.+  Zato vam zapovedam: ’Odvojte tri grada.‘  „Kad Jehova, vaš Bog, proširi vaše područje, kao što se zakleo vašim precima,+ i kad vam da svu zemlju koju je obećao da će dati vašim precima+ –   što će se desiti ako se budete držali svih ovih zapovesti koje vam danas dajem, ako budete voleli Jehovu, svog Boga, i ako uvek budete išli njegovim putevima+ – onda tim gradovima dodajte još tri grada.+ 10  Tako se neće prolivati krv nedužnih+ u zemlji koju vam Jehova, vaš Bog, daje u nasledstvo, pa nećete biti krivi za krv.+ 11  „Ali ako neko mrzi svog bližnjeg+ i traži priliku da mu naudi, pa ga napadne i smrtno rani*, tako da on umre, a ubica onda pobegne u jedan od tih gradova, 12  neka starešine njegovog grada pošalju ljude da ga dovedu odande i neka ga predaju u ruke krvnom osvetniku da ga pogubi.+ 13  Nemojte se sažaliti* na njega, nego uklonite sa Izraela krivicu za prolivenu krv nedužnih,+ da bi vam bilo dobro. 14  „Kad dobijete svoje nasledstvo u zemlji koju vam Jehova, vaš Bog, daje da je zauzmete, nemojte pomerati među svog bližnjeg+ s mesta gde su je postavili vaši preci. 15  „Jedan svedok nije dovoljan da čovek bude osuđen za prestup ili greh.+ Svaka optužba mora biti potvrđena izjavom dva ili tri svedoka.+ 16  Ako zlonameran svedok optuži čoveka za neki prestup,+ 17  onda neka ta dva čoveka među kojima je nastao spor dođu pred Jehovu, pred sveštenike i pred sudije koji budu služili u to vreme.+ 18  Neka sudije to temeljno istraže,+ pa ako se ustanovi da je svedok lagao i lažno optužio svog brata, 19  učinite mu onako kako je on nameravao da učini svom bratu.+ Uklonite zlo iz svoje sredine.+ 20  To će čuti ostali i uplašiće se, pa se među vama više nikada neće činiti takvo zlo.+ 21  Nemojte se sažaliti na njega+ – uzmite život za život*, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu.+

Fusnote

Ili: „ubiti njegovu dušu“.
Ili: „smrtno rani njegovu dušu“.
Doslovno: „Neka se vaše oko ne sažali“.
Ili: „duša za dušu“.