Ponovljeni zakoni 18:1-22

  • Deo koji pripada sveštenicima i Levitima (1-8)

  • Zabrana okultizma (9-14)

  • Prorok poput Mojsija (15-19)

  • Kako prepoznati lažne proroke (20-22)

18  „Sveštenici, koji su Leviti, zapravo celo Levijevo pleme, neće dobiti nijedan deo zemlje ni nasledstvo sa Izraelom. Njihova hrana biće žrtve koje se spaljuju pred Jehovom, one su njegovo nasledstvo.+  Leviti neće imati nasledstvo među svojom braćom. Jehova je njihovo nasledstvo, kao što im je i rekao.  „Neka narod daje sveštenicima ono što im pripada: Ko god prinosi žrtvu od krupne ili od sitne stoke neka svešteniku da plećku, obe vilice i želudac.  Dajte mu i prvine od svog žita, mladog vina, ulja i od vune koju ostrižete sa svojih ovaca.+  Od svih vaših plemena Jehova, vaš Bog, izabrao je Levija i njegove potomke da uvek služe u Jehovino ime.+  „Ali ako neki Levit ode iz jednog od izraelskih gradova u kom je dotad živeo+ i poželi da dođe u mesto koje Jehova izabere*,+  može tamo da vrši službu u ime Jehove, svog Boga, kao i sva njegova braća Leviti, koji tamo služe pred Jehovom.+  Neka dobije jednak deo hrane kao i oni,+ iako je dobio novac od prodaje očevine.  „Kad dođete u zemlju koju vam daje Jehova, vaš Bog, nemojte da činite odvratne stvari koje čine oni narodi.+ 10  Neka među vama ne bude nikog ko bi svog sina ili svoju ćerku spalio kao žrtvu*,+ ni ko bi gatao,+ ni ko bi se bavio magijom,+ ni ko bi proricao po predznacima,+ ni ko bi vračao,+ 11  ni ko bi bacao čini, ni ko bi prizivao duhove,+ ni ko bi proricao budućnost,+ ni ko bi pitao mrtve.+ 12  Jer ko god čini tako nešto odvratan je Jehovi i zbog takvih odvratnih stvari Jehova, vaš Bog, tera te narode pred vama. 13  Budite u svemu besprekorni pred Jehovom, svojim Bogom.+ 14  „Ti narodi, čiju ćete zemlju zauzeti, slušaju one koji se bave magijom+ i one koji gataju,+ ali vama to ne dopušta Jehova, vaš Bog. 15  Jehova, vaš Bog, podići će vam iz vašeg naroda proroka kao što sam ja. Njega slušajte.+ 16  To ste i tražili od Jehove, svog Boga, na dan kad ste se okupili*+ kod Horiva, kad ste rekli: ’Ne daj da više slušamo glas Jehove, svog Boga, niti da gledamo ovu veliku vatru, da ne bismo poginuli!‘+ 17  Tada mi je Jehova rekao: ’Dobro je to što su rekli. 18  Podići ću im iz njihovog naroda proroka kao što si ti.+ Reći ću mu šta da govori+ i on će im prenositi sve što mu zapovedim.+ 19  Od svakoga ko ne bude slušao moje reči koje će im taj prorok prenositi u moje ime, tražiću da odgovara za to.+ 20  „’Ako bi se neki prorok drznuo da govori u moje ime ono što mu nisam zapovedio ili bi govorio u ime drugih bogova, taj prorok mora da se pogubi.+ 21  Možda ćete pomisliti u svom srcu: „Kako ćemo znati da te reči nisu došle od Jehove?“ 22  Ako prorok kaže nešto u Jehovino ime, pa se to ne dogodi i ne ispuni se, onda to nije rekao Jehova. Taj prorok je to rekao iz drskosti. Ne bojte ga se.‘

Fusnote

To jest mesto koje Jehova izabere kao središte prave religije.
Doslovno: „proveo kroz vatru“.
Ili: „na dan skupštine“. Videti Rečnik pojmova.