Ponovljeni zakoni 13:1-18

  • Postupanje sa otpadnicima (1-18)

13  „Ako se među vama pojavi neki prorok ili čovek koji proriče po snovima i najavi znak ili čudo,  pa se taj znak ili čudo koje je najavio zaista dogodi i on ti kaže: ’Hajde da se priklonimo drugim bogovima, bogovima za koje dosad nisi znao, i da im služimo‘,  ne slušaj reči tog proroka ni čoveka koji proriče po snovima,+ jer te Jehova, tvoj Bog, iskušava+ da bi znao da li voliš Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom*.+  Jehovi, svom Bogu, služi i njega se boj, njegovih se zapovesti drži i njega slušaj. Njemu se klanjaj i njega se drži.+  A onaj prorok ili čovek koji proriče po snovima neka se pogubi,+ jer te je nagovarao da se pobuniš protiv Jehove, svog Boga, koji te je izveo iz Egipta i oslobodio* iz zemlje u kojoj si bio rob. Taj čovek je hteo da te odvrati od puta kojim ti je Jehova, tvoj Bog, zapovedio da ideš. Ukloni zlo iz svoje sredine.+  „Ako bi tvoj brat, sin tvoje majke, ili tvoj sin ili tvoja ćerka ili tvoja voljena žena ili tvoj najbolji prijatelj*, pokušao u tajnosti da te nagovara: ’Hajde da služimo drugim bogovima‘,+ bogovima za koje ni ti ni tvoji preci niste znali,  bogovima kojima služe drugi narodi, bilo da su oni u tvojoj blizini ili daleko od tebe, na jednom ili na drugom kraju zemlje,  ne daj da te nagovori na to i nemoj da ga slušaš.+ Nemoj se smilovati na njega, ne sažaljevaj ga niti ga štiti,  nego ga ubij.+ Ti prvi digni ruku na njega da ga ubiješ, a onda neka to učini i ceo narod.+ 10  Kamenuj ga,+ jer je hteo da te navede da ostaviš Jehovu, svog Boga, koji te je izveo iz Egipta, iz zemlje u kojoj si bio rob. 11  To će čuti ceo Izrael i uplašiće se, pa se među vama više neće činiti takvo zlo.+ 12  „Ako čuješ da u nekom od gradova koje ti Jehova, tvoj Bog, daje da u njima prebivaš ljudi govore: 13  ’U tvojoj sredini pojavili su se neki pokvareni ljudi koji su počeli da nagovaraju stanovnike svog grada: „Hajde da služimo drugim bogovima“, bogovima za koje dosad nisi znao‘, 14  tada to proveri, temeljno istraži i ispitaj.+ Ako se utvrdi da se nešto tako odvratno zaista dogodilo u tvojoj sredini, 15  pogubi mačem stanovnike tog grada.+ Uništi grad i pogubi+ mačem sve što je u njemu, čak i stoku. 16  Sve što zaplenite u gradu sakupite nasred trga i zatim spalite grad. Neka ono što je zaplenjeno posluži kao žrtva paljenica koja se cela prinosi Jehovi, tvom Bogu. Neka od tog grada zauvek ostanu samo ruševine i neka se nikada ne obnovi. 17  Nemoj uzeti ništa od onoga što je određeno za uništenje,+ da bi Jehova prestao da se gnevi i da bi ti bio milosrdan, da bi ti se smilovao i umnožio tvoje potomstvo, kao što se zakleo tvojim precima.+ 18  Zato slušaj Jehovu, svog Boga, i drži se svih njegovih zapovesti koje ti danas dajem. Tako ćeš činiti ono što je ispravno u očima Jehove, tvog Boga.+

Fusnote

Doslovno: „otkupio“.
Ili: „tvoj prijatelj koga voliš kao samog sebe“.