Ponovljeni zakoni 11:1-32

  • Izraelci su videli Jehovina velika dela (1-7)

  • Obećana zemlja (8-12)

  • Nagrada za poslušnost (13-17)

  • Usaditi Božje reči u srce (18-25)

  • „Blagoslov i prokletstvo“ (26-32)

11  „Volite Jehovu, svog Boga,+ i uvek činite ono što on traži od vas, izvršavajte njegove odredbe, zakone i zapovesti.  Znajte da se danas obraćam vama, a ne vašim sinovima koji nisu videli ni iskusili kako Jehova, vaš Bog, poučava*+ niti su videli njegovo veličanstvo,+ njegovu snažnu i moćnu ruku.+  Oni nisu videli njegove znakove i čuda u Egiptu – ono što je učinio faraonu, egipatskom kralju, i celoj njegovoj zemlji.+  Nisu videli ni šta je učinio egipatskoj vojsci, faraonovim konjima i bojnim kolima sručivši na njih vode Crvenog mora kad su vas progonili, pa ih je Jehova sve uništio jednom zasvagda.+  Nisu videli šta je činio za vas u pustinji dok niste došli do ovog mesta,  ni šta je učinio Elijavovim sinovima Datanu i Avironu, Ruvimovim potomcima, kad se zemlja otvorila i naočigled celog Izraela progutala njih, njihove porodice, njihove šatore i sve što je bilo njihovo.+  Svojim očima ste videli sva velika dela koja je Jehova učinio.  „Držite se svih zapovesti koje vam danas dajem, da biste postali moćan narod i zauzeli zemlju u koju idete,  i da biste dugo živeli+ u zemlji za koju se Jehova zakleo vašim precima da će je dati njima i njihovom potomstvu,+ u zemlji u kojoj teče med i mleko.+ 10  „Zemlja koju ćete zauzeti nije kao Egipat, iz kog ste izašli, u kom ste nakon sejanja morali da navodnjavate* polja kao što se radi s baštom. 11  Zemlja koju ćete zauzeti puna je brda i dolina.+ Natapa je kiša s neba.+ 12  To je zemlja o kojoj se brine Jehova, vaš Bog. Od početka do kraja godine ona je pred očima Jehove, vašeg Boga. 13  „Ako budete slušali zapovesti koje vam danas dajem i ako budete voleli Jehovu, svog Boga, i služili mu svim svojim srcem i svom svojom dušom*,+ 14  on* će vašoj zemlji davati kišu u pravo vreme, jesenju i prolećnu kišu, i vi ćete sakupljati svoje žito, mlado vino i ulje.+ 15  Davaće da na vašim poljima uvek bude trave za vašu stoku. Imaćete obilje hrane i bićete siti.+ 16  Čuvajte se da vas srce ne navede na stranputicu, pa da počnete da služite drugim bogovima i da im se klanjate.+ 17  Jehova bi se tada žestoko razgnevio na vas i zatvorio bi nebo da ne bude kiše+ i da zemlja ne daje svoj rod, pa biste brzo nestali iz dobre zemlje koju vam daje Jehova.+ 18  „Usadite ove moje reči u svoje srce i u svoju dušu*, privežite ih sebi na ruku kao podsetnik i neka vam budu kao povez preko čela*.+ 19  Poučavajte o njima svoju decu, govorite o njima kad sedite u svojoj kući i kad idete putem, kad ležete i kad ustajete.+ 20  Napišite ih na dovracima svoje kuće i na vratima svog grada, 21  da biste vi i vaši potomci* dugo živeli+ u zemlji za koju se Jehova zakleo vašim precima da će im je dati,+ da biste živeli u njoj dokle god je neba i zemlje. 22  „Ako se budete verno držali svih ovih zapovesti koje vam dajem i ako budete postupali po njima, ako budete voleli Jehovu, svog Boga,+ išli svim njegovim putevima i držali se njega,+ 23  Jehova će sve te narode terati pred vama+ i vi ćete pokoriti narode koji su moćniji i brojniji od vas.+ 24  Svako mesto na koje stanete nogom biće vaše.+ Granica vašeg područja protezaće se od pustinje do Livana i od reke Eufrat do zapadnog mora*.+ 25  Niko neće moći da vam se odupre.+ Jehova, vaš Bog, širiće strah i trepet pred vama po svoj zemlji koju budete osvajali,+ kao što vam je obećao. 26  „Evo, danas stavljam pred vas blagoslov i prokletstvo.+ 27  Blagoslov ćete dobiti ako budete slušali zapovesti Jehove, svog Boga, koje vam danas dajem,+ 28  a prokletstvo će vas zadesiti ako ne budete slušali zapovesti Jehove, svog Boga,+ nego skrenete s puta koji vam ja danas određujem i počnete da služite drugim bogovima, za koje dotad niste znali. 29  „Kad vas Jehova, vaš Bog, dovede u zemlju koju ćete zauzeti, tada izrecite blagoslov na gori Garizim, a prokletstvo na gori Eval.+ 30  One se nalaze s druge strane Jordana, na zapadu, u zemlji Hananaca koji žive u Aravi, nasuprot Galgalu, pored velikog Morehovog drveća.+ 31  Uskoro ćete preći Jordan i ući ćete u zemlju koju vam daje Jehova, vaš Bog.+ Kad je zauzmete i počnete da živite u njoj, 32  savesno se držite svih propisa i zakona koje danas iznosim pred vas.+

Fusnote

Videti Rečnik pojmova, „Pouka“.
Doslovno: „navodnjavate nogom“. Izraz se odnosi na navodnjavanje spravom na nožni pogon, na primer nekom vrstom vodenog kola ili kanalićima za vodu koji su se oblikovali i otvarali nogama.
Doslovno: „ja“. Ova zamenica se odnosi na Boga.
Doslovno: „među očima“.
Doslovno: „sinovi“.
To jest Velikog mora ili Sredozemnog mora.