Ponovljeni zakoni 1:1-46

  • Polazak s gore Horiv (1-8)

  • Postavljanje poglavara i sudija (9-18)

  • Neposlušnost naroda kod Kadis-Varne (19-46)

    • Izraelci odbijaju da uđu u Obećanu zemlju (26-33)

    • Neuspešan pohod na Hanan (41-46)

1  Ovo su reči koje je Mojsije uputio celom izraelskom narodu u pustinji kod Jordana, u pustim ravnicama nasuprot Sufu, između Farana, Tofola, Lavana, Asirota i Dizava.  (Od Horiva do Kadis-Varne+ ima 11 dana hoda ako se ide preko gore Sir.)  Prvog dana jedanaestog meseca četrdesete godine,+ Mojsije je preneo Izraelcima* sve što mu je Jehova zapovedio da im kaže.  To je bilo nakon što je porazio amorejskog kralja Siona,+ koji je živeo u Esevonu, i nakon što je u Edrainu porazio vasanskog kralja Oga,+ koji je živeo u Astarotu*.+  Na području kod Jordana, u moavskoj zemlji, Mojsije je počeo da objašnjava Zakon.+ On je rekao:  „Jehova, naš Bog, rekao nam je na Horivu: ’Dosta ste živeli u ovim brdima.+  Spremite se i pođite u brdoviti kraj u kom žive Amoreji+ i u okolna područja: u Aravu,+ u brda, u Šefelu, u Negev i u priobalno područje.+ Idite u zemlju Hananaca i na Livan*,+ i sve do velike reke Eufrat.+  Dajem vam celu tu zemlju. Idite i zauzmite zemlju za koju se Jehova zakleo vašim precima, Avrahamu, Isaku+ i Jakovu,+ da će je dati njima i njihovom potomstvu.‘+  „Tada sam vam rekao: ’Ja ne mogu da vas vodim sam, to mi je prevelik teret.+ 10  Jehova, vaš Bog, umnožio vas je tako da vas danas ima mnogo kao zvezda na nebu.+ 11  Neka vas Jehova, Bog vaših predaka, umnoži+ još hiljadu puta i neka vas blagoslovi kao što vam je obećao.+ 12  Ali kako da vas ja sam nosim i rešavam vaše prepirke? Kako da sam nosim to breme i taj teret?+ 13  Izaberite iz svojih plemena mudre, razborite i iskusne ljude, a ja ću ih postaviti da vam budu poglavari.‘+ 14  A vi ste mi odgovorili: ’Dobro je to što si nam rekao.‘ 15  Tako sam poglavare iz vaših plemena, mudre i iskusne ljude, postavio da vas predvode – da budu poglavari nad 1 000 ljudi, poglavari nad 100 ljudi, poglavari nad 50 ljudi, poglavari nad 10 ljudi i upravitelji u vašim plemenima.+ 16  „Tada sam zapovedio vašim sudijama: ’Kad budete rešavali neki spor u narodu, sudite pravedno,+ bilo da se radi o sporu između dva Izraelca ili o sporu između Izraelca i doseljenika.+ 17  Kad sudite, nemojte biti pristrasni.+ Saslušajte malog kao i velikog.+ Ne bojte se ljudi,+ jer sudite u Božje ime*.+ Ako vam je neki spor pretežak, iznesite ga pred mene da ga saslušam.‘+ 18  I tako sam vam tada rekao sve što treba da činite. 19  „Onda smo krenuli od Horiva i prošli svu onu veliku i zastrašujuću pustinju+ koju ste videli. Išli smo putem prema brdovitom kraju u kom žive Amoreji,+ kao što nam je Jehova, naš Bog, zapovedio. Na kraju smo stigli u Kadis-Varnu.+ 20  Tada sam vam rekao: ’Došli ste u brdoviti kraj u kom žive Amoreji, u područje koje nam daje Jehova, naš Bog. 21  Jehova, vaš Bog, predao vam je tu zemlju. Idite i zauzmite je, kao što vam je rekao Jehova, Bog vaših predaka.+ Ne bojte se i ne plašite se.‘ 22  „Ali vi ste svi došli kod mene i rekli: ’Pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i da nas izveste kojim putem da idemo i kakvi su gradovi u koje ćemo doći.‘+ 23  Taj predlog mi se svideo, pa sam izabrao 12 ljudi, po jednog iz svakog plemena.+ 24  Oni su krenuli na put i otišli u brda,+ pa su stigli do doline* Eskol i izviđali taj kraj. 25  Uzeli su plodove te zemlje i doneli nam ih. Javili su nam: ’Zemlja koju nam daje Jehova, naš Bog, veoma je dobra.‘+ 26  Ali vi niste hteli da idete u tu zemlju, nego ste se pobunili protiv zapovesti Jehove, svog Boga.+ 27  Gunđali ste u svojim šatorima, govoreći: ’Jehova nas mrzi i zato nas je izveo iz Egipta da nas preda u ruke Amorejima, da nas istrebe. 28  Kuda to idemo? Naša braća su nam ulila strah u srce*,+ govoreći: „Ti ljudi su snažniji i viši od nas, gradovi su im veliki i zidine im sežu do neba,+ a tamo smo videli i Enakove potomke.“ ‘+ 29  „Ja sam vam rekao: ’Ne plašite se! Ne bojte ih se!+ 30  Jehova, vaš Bog, ići će pred vama i boriće se za vas+ kao što ste videli da je činio u Egiptu.+ 31  I u pustinji ste videli kako vas je Jehova, vaš Bog, nosio kao što čovek nosi svog sina, kud god ste išli dok niste stigli do ovog mesta.‘ 32  Ali uprkos svemu tome niste verovali Jehovi, svom Bogu,+ 33  koji je išao pred vama da vam nađe mesto za logor. Noću je išao pred vama u vatri, a danju u oblaku, da bi vam pokazao put kojim treba da idete.+ 34  „Sve to vreme Jehova je slušao šta ste govorili, pa se razgnevio i zakleo se:+ 35  ’Niko od ovog zlog naraštaja neće videti dobru zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati vašim očevima.+ 36  Videće je samo Jefonijin sin Halev. Njemu i njegovim potomcima daću zemlju kojom je išao, jer je on svim srcem* bio poslušan Jehovi.+ 37  (Zbog vas se Jehova i na mene razgnevio i rekao mi: ’Ni ti nećeš ući u tu zemlju.+ 38  Tvoj sluga Isus, Navinov sin,+ ući će u nju.‘+ Ojačaj ga*,+ jer će pod njegovim vođstvom Izraelci naslediti tu zemlju.) 39  Vaša deca za koju ste rekli da će postati plen+ – vaši sinovi koji danas ne znaju šta je dobro, a šta zlo – ući će u nju i njima ću je dati u posed.+ 40  A vi se okrenite i pođite u pustinju putem prema Crvenom moru.‘+ 41  „Na to ste mi vi odgovorili: ’Zgrešili smo Jehovi. Poći ćemo tamo i borićemo se, kao što nam je zapovedio Jehova, naš Bog!‘ Svi ste pripasali svoje oružje i mislili ste da će biti lako doći u brda i osvojiti taj kraj.+ 42  Ali Jehova mi je rekao: ’Kaži im: „Nemojte ići tamo da se borite, jer ja neću biti s vama.+ Ako budete išli, vaši neprijatelji će vas poraziti.“ ‘ 43  I ja sam vam govorio, ali vi niste slušali. Pobunili ste se protiv Jehovine zapovesti i u svojoj drskosti krenuli ste u brda. 44  Ali Amoreji koji su živeli u tim brdima izašli su pred vas kao roj pčela, pa su vas gonili i rasterali sve do Orme, na području Sira. 45  A onda ste se vratili i plakali pred Jehovom, ali Jehova vas nije slušao niti je obratio pažnju na vas. 46  Zato ste tako dugo ostali u Kadisu.

Fusnote

Doslovno: „Izraelovim sinovima“.
Ili: „nakon što je porazio vasanskog kralja Oga, koji je živeo u Astarotu i Edrainu“.
Ili: „Liban“. Po svemu sudeći, reč je o istoimenom planinskom vencu.
Ili: „jer je sud Božji“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Doslovno: „Naša braća su nam istopila srce“.
Doslovno: „u svemu; potpuno“.
Ili možda: „Njega je Bog ojačao“.