Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pesma nad pesmama

Poglavlja

1 2 3 4 5 6 7 8

Kratak pregled

 • SULAMKA MEĐU ŠATORIMA KRALJA SOLOMONA (1:1–3:5)

  • 1

   • Pesma nad pesmama (1)

   • Devojka (2-7)

   • Kćeri jerusalimske (8)

   • Kralj (9-11)

    • „Napravićemo ti ukrase od zlata“ (11)

   • Devojka (12-14)

    • „Moj dragi kao mirisna vrećica smirne“ (13)

   • Pastir (15)

    • „Kako si lepa, voljena moja!“

   • Devojka (16, 17)

    • „Kako si lep, dragi moj!“ (16)

  • 2

   • Devojka (1)

    • „Ja sam samo šafran“

   • Pastir (2)

    • „Kao ljiljan među trnjem“

   • Devojka (3-14)

    • „Ne budite ljubav u meni“ (7)

    • Devojka ponavlja pastireve reči (10b-14)

     • „Lepotice moja, pođi sa mnom“ (10b, 13)

   • Devojčina braća (15)

    • „Pohvatajte lisice“

   • Devojka (16, 17)

    • „Dragi moj pripada meni, a ja njemu“ (16)

  • 3

   • Devojka (1-5)

    • „Čeznula sam za njim“ (1)

 • SULAMKA U JERUSALIMU (3:6–8:4)

  • 3

   • Kćeri sionske (6-11)

    • Solomonova povorka

  • 4

   • Pastir (1-5)

    • „Kako si lepa, voljena moja!“ (1)

   • Devojka (6)

   • Pastir (7-16a)

    • „Srce si mi zarobila, sestro moja, nevesto moja“ (9)

   • Devojka (16b)

  • 5

   • Pastir (1a)

   • Kćeri jerusalimske (1b)

    • „Opijte se ljubavlju!“

   • Devojka (2-8)

    • Devojka priča svoj san

   • Žene sa dvora (9)

    • „Po čemu je tvoj dragi bolji od drugih?“

   • Devojka (10-16)

    • „Ističe se među deset hiljada“ (10)

  • 6

   • Kćeri jerusalimske (1)

   • Devojka (2, 3)

    • „Ja pripadam svom dragom, a moj dragi pripada meni“ (3)

   • Kralj (4-10)

    • „Lepa si kao Tersa“ (4)

    • Devojke hvale Sulamku (10)

   • Devojka (11, 12)

   • Kralj (i drugi) (13a)

   • Devojka (13b)

   • Kralj (i drugi) (13v)

  • 7

   • Kralj (1-9a)

    • „Kako si ljupka, voljena moja!“ (6)

   • Devojka (9b-13)

    • „Ja pripadam svom dragom i on čezne za mnom“ (10)

  • 8

   • Devojka (1-4)

    • „Kad bi mi samo bio brat“ (1)

 • SULAMKA SE VRAĆA, DOKAZALA JE VERNOST PASTIRU (8:5-14)

  • 8

   • Devojčina braća (5a)

    • „Ko je ona što dolazi iz pustinje, naslonjena na svog dragog?“

   • Devojka (5b-7)

    • „Ljubav jaka kao smrt“ (6)

   • Devojčina braća (8, 9)

    • „Ako bude poput zida“; „ako bude poput vrata“ (9)

   • Devojka (10-12)

    • „Ja sam zid“ (10)

   • Pastir (13)

    • Moli devojku da joj čuje glas

   • Devojka (14)

    • „Budi hitar kao gazela“