Otkrivenje 9:1-21

  • Peti anđeo s trubom (1-11)

  • Jedan „jao“ prošao, dolaze još dva (12)

  • Šesti anđeo s trubom (13-21)

9  Peti anđeo je zatrubio.+ I video sam zvezdu koja je pala s neba na zemlju. Ona je dobila ključ od bezdana.+  Otvorila je bezdan i iz njega se podigao dim kao dim iz velike peći, pa su od dima iz bezdana potamneli i sunce+ i vazduh.  Iz dima su na zemlju izašli skakavci+ i dobili su moć kakvu imaju zemaljske škorpije.  Bilo im je zapoveđeno da ne nanose štetu travi na zemlji, ni zelenilu niti ikakvom drvetu, nego samo ljudima koji nemaju Božji pečat na čelu.+  I skakavcima je bilo dopušteno da ih muče pet meseci, ali ne i da ih ubiju. Muke koje su im zadavali bile su poput onih koje čoveku zadaje ubod škorpije.+  Tih dana ljudi će tražiti smrt, ali je neće naći, i želeće da umru, ali smrt će bežati od njih.  Skakavci su izgledali kao konji opremljeni za bitku.+ Na glavi su imali nešto poput zlatne krune, a lice im je bilo kao ljudsko lice.  Kosa im je bila kao ženska kosa, a zubi su im bili kao lavlji zubi.+  Na grudima su imali oklope nalik gvozdenim oklopima. A huka njihovih krila bila je poput tutnjave bojnih kola s konjima koji jure u bitku.+ 10  Imali su repove sa žaokama kao škorpije, a u repovima im je bila moć da pet meseci nanose bol ljudima.+ 11  Nad sobom su imali kralja, anđela bezdana.+ Na hebrejskom se on zove Avadon*, a na grčkom Apolion*. 12  Jedan „jao“ je prošao. Evo, za njim dolaze još dva.+ 13  Šesti anđeo+ je zatrubio.+ I čuo sam neki glas koji je dopirao od rogova zlatnog oltara,+ koji je pred Bogom. 14  On je rekao šestom anđelu koji je imao trubu: „Odveži četiri anđela svezana na velikoj reci Eufratu!“+ 15  Tada su četiri anđela, koja su bila spremna za određeni sat i dan i mesec i godinu, bila odvezana da pobiju trećinu ljudi. 16  Broj konjanika u vojsci bio je dve mirijade mirijada* – čuo sam njihov broj. 17  Konji i konjanici koje sam video u viziji izgledali su ovako: na grudima su imali oklope crvene kao plamen, plave kao kamen hijacint i žute kao sumpor, a glave konja bile su kao glave lavova+ i iz usta su im izlazili vatra, dim i sumpor. 18  Trećina ljudi je poginula od te tri nevolje – od vatre, dima i sumpora koji su izlazili iz njihovih usta. 19  Jer moć ovih konja nalazila se u njihovim ustima i repovima. Naime, repovi su im bili kao zmije i imali su glave, i pomoću njih su nanosili bol. 20  A ostali ljudi, oni koji nisu poginuli od tih nevolja, nisu se pokajali za dela svojih ruku – nisu prestali da se klanjaju demonima i idolima od zlata, srebra, bakra, kamena i drveta, koji ne mogu ni da vide, ni da čuju, ni da hodaju.+ 21  I nisu se pokajali za svoje grehe: ubistva, vračanje*, blud* i krađe.

Fusnote

„Avadon“ znači „uništenje“.
„Apolion“ znači „uništavalac“.
Ili: „20 000 puta 10 000“, to jest 200 000 000.
Ili: „spiritizam; okultizam“. Grčki izraz se može odnositi i na upotrebu droge.
Grčki: pornija. Videti Rečnik pojmova.