Otkrivenje 6:1-17

 • Jagnje otvara prvih šest pečata (1-17)

  • Jahač na belom konju (1, 2)

  • Jahač na konju plamene boje uzima mir (3, 4)

  • Jahač na crnom konju donosi glad (5, 6)

  • Jahač na bledom konju – Smrt (7, 8)

  • „U podnožju oltara duše onih koji su pobijeni zbog Božje reči“ (9-11)

  • Jak zemljotres (12-17)

6  I video sam kad je Jagnje+ otvorilo jedan od sedam pečata+ i čuo sam jedno od četiri bića+ kako govori glasom koji je zvučao poput grmljavine: „Dođi!“  Tada sam ugledao belog konja+ i na njemu jahača koji je imao luk. Bila mu je data kruna+ pa je otišao da pobeđuje i da ostvari konačnu pobedu.+  Kad je Jagnje otvorilo drugi pečat, čuo sam drugo biće+ kako govori: „Dođi!“  I video sam drugog konja, plamene boje. Njegov jahač je dobio vlast da uzme mir sa zemlje kako bi ljudi ubijali jedni druge. Dobio je i veliki mač.+  Kad je Jagnje otvorilo treći pečat,+ čuo sam treće biće+ kako govori: „Dođi!“ Tada sam ugledao crnog konja i na njemu jahača koji je u ruci imao vagu.  I čuo sam nešto kao glas usred četiri bića kako govori: „Mera* pšenice za denar*+ i tri mere ječma za denar! A ulje i vino troši štedljivo!*+  Kad je Jagnje otvorilo četvrti pečat, čuo sam glas četvrtog bića+ kako govori: „Dođi!“  Tada sam ugledao bledog konja i na njemu jahača kome je ime bilo Smrt, a za njim je išao grob*. I dobili su vlast nad četvrtinom zemlje, da ubijaju mačem, glađu,+ pomorom i zverima.+  Kad je Jagnje otvorilo peti pečat, video sam u podnožju oltara+ duše*+ onih koji su pobijeni zbog Božje reči i zbog svedočanstva koje su dali.+ 10  Oni su vikali na sav glas: „Svevišnji Gospode, sveti i istiniti,+ koliko ćeš još čekati? Kada ćeš suditi onima koji žive na zemlji i osvetiti našu krv?“+ 11  I svako od njih je dobio dugu belu haljinu+ i rečeno im je da još malo čekaju, dok se ne popuni broj ostalih robova, njihovih drugova i njihove braće, koji treba da budu ubijeni kao i oni.+ 12  Video sam kad je Jagnje otvorilo šesti pečat i nastao je jak zemljotres. I sunce je postalo crno kao crna kostret*, a ceo mesec je postao kao krv,+ 13  zvezde su pale s neba na zemlju, kao što nezrele smokve padaju sa stabla pod naletom snažnog vetra. 14  I nebo je iščezlo kao svitak kad se smota.+ Svaka gora i svako ostrvo pomerili su se sa svog mesta.+ 15  Kraljevi zemlje, velikaši, vojni zapovednici, bogataši, moćnici, svi robovi i svi slobodni ljudi sakrili su se u pećine i među gorske stene.+ 16  Govorili su gorama i stenama: „Padnite na nas+ i sakrijte nas od lica onoga koji sedi na prestolu+ i od Jagnjetovog gneva!+ 17  Jer došao je veliki dan njihovog gneva+ i ko ga može preživeti?“+

Fusnote

Grčki: hiniks. Videti Dodatak B14.
Rimski srebrni novčić koji je bio jednodnevna plata. Videti Dodatak B14.
Ili: „A ulju i vinu nemoj da naškodiš!“
Ili: „had“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.
Po svemu sudeći, reč je o njihovoj krvi, koja predstavlja život, a koja je prolivena kod oltara. Videti Rečnik pojmova, „Duša“.
Ova vrsta kostreti obično je pravljena od kozje dlake.