Otkrivenje 5:1-14

  • Svitak sa sedam pečata (1-5)

  • Jagnje uzima svitak (6-8)

  • Jagnje dostojno da uzme svitak (9-14)

5  U desnoj ruci onoga koji je sedeo na prestolu+ video sam svitak ispisan sa obe strane*, zapečaćen sa sedam pečata.  I video sam snažnog anđela koji je objavljivao jakim glasom: „Ko je dostojan da otvori svitak i razlomi njegove pečate?“  Ali niko ni na nebu ni na zemlji ni ispod zemlje nije mogao da otvori svitak niti da pogleda u njega.  Ja sam gorko zaplakao jer niko nije bio dostojan da otvori svitak i pogleda u njega.  Ali jedan od starešina mi je rekao: „Nemoj da plačeš. Evo, pobedio je+ Lav iz Judinog plemena,+ Davidov koren.+ On je dostojan da otvori svitak i njegovih sedam pečata.“  I video sam kako u sredini – gde su bili presto i četiri bića, koji su bili okruženi starešinama*+ – stoji jagnje+ koje je izgledalo kao da je bilo zaklano.+ Ono je imalo sedam rogova i sedam očiju, koje predstavljaju sedam Božjih duhova+ poslatih po celoj zemlji.  Jagnje je prišlo i uzelo svitak iz desne ruke onoga koji sedi na prestolu.+  Kad je Jagnje uzelo svitak, četiri bića i 24 starešine+ poklonili su mu se licem do zemlje. Svaki starešina je imao harfu, a imali su i zlatne posude pune kâda. (Kâd predstavlja molitve svetih.)+  I oni su pevali novu pesmu:+ „Dostojan si da uzmeš svitak i otvoriš njegove pečate, jer si bio zaklan i svojom krvlju si kupio Bogu ljude+ iz svih plemena, jezika, narodnosti i naroda,+ 10  i učinio si da budu kraljevi*+ i sveštenici našem Bogu,+ i oni će vladati kao kraljevi+ nad zemljom.“ 11  I video sam mnogo anđela koji su bili oko prestola, živih bića i starešina i čuo sam njihov glas. Bilo ih je na mirijade mirijada* i na hiljade hiljada.+ 12  Govorili su snažnim glasom: „Jagnje koje je bilo zaklano+ dostojno je da primi moć, bogatstvo, mudrost, snagu, čast, slavu i blagoslov.“+ 13  I čuo sam kako sva stvorenja na nebu, na zemlji, ispod zemlje+ i na moru – sve na njima i u njima – govore: „Onome koji sedi na prestolu+ i Jagnjetu+ pripadaju blagoslov, čast,+ slava i moć u svu večnost.“+ 14  I četiri živa bića rekla su: „Amin!“, a starešine su pale licem do zemlje i poklonile se Bogu.

Fusnote

Doslovno: „iznutra i spolja“.
Doslovno: „kako usred prestola i četiri bića i usred starešina“.
Doslovno: „kraljevstvo“.
Ili: „desetine hiljada puta desetine hiljada“.