Nemija 8:1-18

  • Leviti čitaju i objašnjavaju Zakon narodu (1-12)

  • Proslava Praznika senica (13-18)

8  Ceo narod se složno okupio na trgu pred Vodenim vratima.+ Rekli su pisaru* Jezdri+ da donese knjigu Mojsijevog zakona,+ koji je Jehova dao Izraelu.+  Sveštenik Jezdra je prvog dana sedmog meseca+ doneo Zakon pred okupljeni narod*,+ pred muškarce, žene i sve koji su mogli da razumeju ono što su čuli.  Čitao je naglas iz njega+ na trgu pred Vodenim vratima od svanuća do podneva, pred muškarcima, ženama i svima koji su mogli da razumeju. Narod je pažljivo slušao+ čitanje knjige Zakona.  Pisar Jezdra je stajao na drvenom postolju koje su napravili za tu priliku. Do njega su s desne strane stajali Matatija, Sema, Anaja, Urija, Helkija i Masija, a s leve strane Fedaja, Misailo, Malhija,+ Asum, Asvadana, Zaharija i Mesulam.  Jezdra je stajao na postolju i otvorio je knjigu pred očima celog naroda. Kad ju je otvorio, sav narod je ustao.  Tada je Jezdra uputio hvalu Jehovi, Bogu pravom i velikom, a ceo narod je podignutih ruku odgovorio: „Amin!* Amin!“+ Zatim su se poklonili Jehovi licem do zemlje.  A Leviti Isus, Vanije, Serevija,+ Jamin, Akuv, Savetaj, Odija, Masija, Kelita, Azarija, Jozavad,+ Anan i Felaja objašnjavali su Zakon narodu,+ koji je stajao.  Oni su čitali naglas iz knjige, iz Zakona pravog Boga, tumačeći ga i objašnjavajući njegov smisao. Tako su pomagali narodu da razume ono što je pročitano.+  Zatim su Nemija, koji je bio namesnik*, sveštenik Jezdra,+ pisar, i Leviti koji su poučavali narod rekli celom narodu: „Ovaj dan je svet Jehovi, vašem Bogu.+ Ne tugujte i ne plačite.“ Jer je ceo narod plakao slušajući reči Zakona. 10  On im je još rekao: „Idite, jedite najbolja jela i pijte slatka pića i šaljite hranu+ onima koji nemaju ništa za jelo, jer je ovaj dan svet našem Gospodu. Ne budite žalosni, jer je radost Jehovina vaša tvrđava*.“ 11  Leviti su umirivali ceo narod, govoreći: „Nemojte plakati, jer je ovaj dan svet. Ne budite žalosni.“ 12  Svi u narodu su otišli da jedu i piju, da šalju hranu jedni drugima i da se vesele,+ jer su razumeli reči koje su im bile objavljene.+ 13  Drugog dana su se poglavari plemenskih porodica celog naroda, sveštenici i Leviti okupili oko pisara Jezdre da bi detaljnije proučili reči Zakona. 14  I našli su da je u Zakonu zapisano da je Jehova preko Mojsija zapovedio da Izraelci žive u senicama* za vreme praznika sedmog meseca,+ 15  i da objave i oglase+ po svim svojim gradovima i po Jerusalimu: „Idite u brda i donesite olistale grane masline, bora, mirte, palme i ostalog drveća da napravite senice, kao što je zapisano.“ 16  Narod je otišao i doneo grane da napravi sebi senice, svako na svom krovu, u svom dvorištu i u dvorištima doma pravog Boga,+ na trgu kod Vodenih vrata+ i na trgu kod Jefremovih vrata.+ 17  Tako su svi* koji su se vratili iz zarobljeništva napravili senice i živeli su u senicama. Izraelci to nisu radili još od vremena Isusa,+ Navinovog sina, sve do tog dana, i veselje je bilo veoma veliko.+ 18  Svaki dan se naglas čitala knjiga Zakona pravog Boga,+ od prvog do poslednjeg dana. Sedam dana su slavili praznik, a osmog dana je bio svečani skup, kao što je bilo propisano.+

Fusnote

Hebrejski izraz koji se ovde koristi ukazuje na prepisivače Zakona i drugih delova Svetog pisma.
Ili: „pred skupštinu“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „Neka bude tako!“
Ili: „tirsata“. Persijska titula namesnika pokrajine.
Ili: „snaga“.
Ili: „privremenim skloništima“.
Ili: „svi iz skupštine“. Videti Rečnik pojmova.