Nemija 7:1-73

  • Gradska vrata i vratari (1-4)

  • Spisak povratnika iz izgnanstva (5-69)

    • Hramske sluge (46-56)

    • Sinovi Solomonovih slugu (57-60)

  • Prilozi za izgradnju hrama (70-73)

7  Kad su zidine bile obnovljene,+ odmah sam namestio vrata.+ Zatim su bili postavljeni vratari,+ pevači+ i Leviti.+  Zapovedništvo nad Jerusalimom poverio sam Ananiju,+ mom bratu, i Ananiji, knezu Tvrđave,+ jer je on bio veoma pouzdan čovek i bojao se pravog Boga+ više od mnogih drugih.  Rekao sam im: „Jerusalimska vrata ne smeju da se otvaraju dok sunce ne ogreje. Neka ih vratari koji tamo stoje zatvore i zaključaju. Neka stanovnici Jerusalima stražare, svaki na svom mestu i svaki pred svojom kućom.“  Grad je bio prostran i velik, ali u njemu je živelo malo ljudi+ i kuće još nisu bile obnovljene.  Moj Bog me je podstakao* da okupim velikaše, upravitelje i narod da se upišu u rodoslovne knjige.+ Tada sam našao rodoslovnu knjigu onih koji su se prvi vratili. U njoj je pisalo:  Ovo su stanovnici pokrajine koji su se vratili iz zarobljeništva, oni koje je vavilonski kralj Navuhodonosor+ odveo u izgnanstvo+ i koji su se kasnije vratili u Jerusalim i Judu, svaki u svoj grad,+  oni koji su došli sa Zorovaveljom,+ Isusom,+ Nemijom, Azarijom, Ramijom, Namanijem, Mardohejem, Vilsanom, Misperetom, Vigvajem, Neumom i Vanom. Ovo je broj muškaraca iz izraelskog naroda:+  Farosovih sinova* 2 172;  Sefatijinih sinova 372; 10  Arahovih sinova+ 652; 11  Fat-Moavovih sinova,+ od Isusovih i Joavovih sinova,+ 2 818; 12  Elamovih sinova+ 1 254; 13  Zatujevih sinova 845; 14  Zahajevih sinova 760; 15  Vinujevih sinova 648; 16  Vivajevih sinova 628; 17  Azgadovih sinova 2 322; 18  Adonikamovih sinova 667; 19  Vigvajevih sinova 2 067; 20  Adinovih sinova 655; 21  Atirovih sinova, od Jezekije, 98; 22  Asumovih sinova 328; 23  Visajevih sinova 324; 24  Arifovih sinova 112; 25  Gavaonovih sinova+ 95; 26  ljudi iz Vitlejema i Netofata 188; 27  ljudi iz Anatota+ 128; 28  ljudi iz Vet-Azmaveta 42; 29  ljudi iz Kirijat-Jarima,+ Hefire i Virota+ 743; 30  ljudi iz Rame i Gave+ 621; 31  ljudi iz Mihmasa+ 122; 32  ljudi iz Vetilja+ i Gaja+ 123; 33  ljudi iz drugog Nevona 52; 34  sinova drugog Elama 1 254; 35  Harimovih sinova 320; 36  ljudi iz Jerihona 345; 37  ljudi iz Loda, Adida i Onona+ 721; 38  Senajinih sinova 3 930. 39  Sveštenika:+ Jedajinih sinova iz Isusovog doma 973; 40  Imirovih sinova 1 052; 41  Pashorovih sinova+ 1 247; 42  Harimovih sinova+ 1 017. 43  Levita:+ Isusovih i Kadmilovih sinova,+ od Odavijinih sinova, 74. 44  Pevača:+ Asafovih sinova+ 148. 45  Vratara:+ Salumovih sinova, Atirovih sinova, Talmonovih sinova, Akuvovih sinova,+ Atitinih sinova i Sovajevih sinova 138. 46  Hramskih slugu*:+ Sišinih sinova, Asufinih sinova, Tavaotovih sinova, 47  Kirosovih sinova, Sijinih sinova, Fadonovih sinova, 48  Levaninih sinova, Agavinih sinova, Salmajevih sinova, 49  Ananovih sinova, Gidilovih sinova, Garovih sinova, 50  Reajinih sinova, Resinovih sinova, Nekodinih sinova, 51  Gazamovih sinova, Uzinih sinova, Fasejinih sinova, 52  Visajevih sinova, Meunimovih sinova, Nefusesimovih sinova, 53  Vakvukovih sinova, Akufinih sinova, Arurovih sinova, 54  Vaslitovih sinova, Meidinih sinova, Arsinih sinova, 55  Varkosovih sinova, Sisarinih sinova, Taminih sinova, 56  Nesijinih sinova, Atifinih sinova. 57  Sinova Solomonovih slugu:+ Sotajevih sinova, Soferetovih sinova, Feridinih sinova, 58  Jalinih sinova, Darkonovih sinova, Gidilovih sinova, 59  Sefatijinih sinova, Atilovih sinova, Foheret-Sevajimovih sinova, Amonovih sinova. 60  Svih hramskih slugu+ i sinova Solomonovih slugu bilo je 392. 61  Ovo su oni koji su došli iz Tel-Melaha, Tel-Arise, Heruva, Adona i Imira, a nisu mogli da dokažu iz koje su plemenske porodice i kog su porekla, to jest da li su Izraelci:+ 62  Delajini sinovi, Tovijini sinovi, Nekodini sinovi, njih 642. 63  Od sveštenika: Avajini sinovi, Akosovi sinovi+ i sinovi Varzelaja koji je uzeo za ženu jednu od ćerki Varzelaja+ iz Galada, zbog čega je bio prozvan njihovim imenom. 64  Oni su pretraživali rodoslovne zapise da bi dokazali svoje poreklo, ali nisu mogli da nađu imena svojih porodica i zato su bili isključeni iz svešteničke službe*.+ 65  Namesnik*+ im je rekao da ne jedu ono što je posebno sveto+ dok se ne pojavi sveštenik koji bi to mogao da reši pomoću Urima i Tumima.+ 66  Svih koji su se vratili* bilo je ukupno 42 360,+ 67  ne računajući njihove robove i robinje,+ kojih je bilo 7 337. Bilo je i 245 pevača i pevačica.+ 68  Imali su 736 konja, 245 mazgi, 69  435 kamila i 6 720 magaraca. 70  Neki od poglavara plemenskih porodica dali su prilog za posao*.+ Namesnik je dao u riznicu* 1 000 drahmi* zlata, 50 činija i 530 svešteničkih haljina.+ 71  Neki od poglavara plemenskih porodica dali su u riznicu za radove 20 000 drahmi zlata i 2 200 mina* srebra. 72  Ostali narod je dao 20 000 drahmi zlata, 2 000 mina srebra i 67 svešteničkih haljina. 73  Sveštenici, Leviti, vratari, pevači,+ hramske sluge i ostali iz naroda nastanili su se u svojim gradovima.+ Kad je došao sedmi mesec,+ svi Izraelci su bili u svojim gradovima.+

Fusnote

Doslovno: „Moj Bog mi je stavio u srce“.
U ovom poglavlju reč „sinovi“ može da znači i „potomci“.
Ili: „Netineja“. Doslovno: „darovanih“.
Ili: „isključeni iz svešteničke službe kao da su onečišćeni“.
Ili: „Tirsata“. Persijska titula namesnika pokrajine.
Ili: „U celoj skupštini“. Videti Rečnik pojmova.
To jest za ponovnu izgradnju hrama.
Ili: „u hramsku riznicu“.
Smatra se da je ova drahma jednaka zlatnom persijskom dariku koji je težio 8,4 grama. Razlikuje se od drahme pomenute u grčkom delu Svetog pisma. Videti Dodatak B14.
Mina koja se spominje u hebrejskom delu Svetog pisma težila je 570 grama. Videti Dodatak B14.