Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Mihej

Poglavlja

1 2 3 4 5 6 7

Kratak pregled

 • 1

  • Osuda Samarije i Jude (1-16)

   • Gresi i prestupi donose probleme (5)

 • 2

  • Teško onima koji čine zlo! (1-11)

  • Izrael ponovo ujedinjen (12, 13)

   • U zemlji će se čuti žagor mnoštva (12)

 • 3

  • Vođe i proroci osuđeni (1-12)

   • Jehovin duh ispunio Miheja silom (8)

   • Sveštenici poučavaju za platu (11)

   • Jerusalim će postati gomila ruševina (12)

 • 4

  • Jehovina gora biće uzvišena (1-5)

   • Mačeve će prekovati u raonike (3)

   • „Mi ćemo služiti Jehovi“ (5)

  • Sion obnovljen i ojačan (6-13)

 • 5

  • Vladar koji će vladati nad celom zemljom (1-6)

   • Vladar će doći iz Vitlejema (2)

  • Preostali od Jakova biće kao rosa i kao lav (7-9)

  • Zemlja će biti očišćena (10-15)

 • 6

  • Božja parnica sa Izraelom (1-5)

  • Šta Jehova traži od čoveka? (6-8)

   • Pravednost, vernost, skromnost (8)

  • Izraelov greh i kazna (9-16)

 • 7

  • Izraelova iskvarenost (1-6)

   • Čoveku su neprijatelji ukućani (6)

  • „Strpljivo ću čekati“ (7)

  • Bog će doneti pravdu svom narodu (8-13)

  • Mihej se moli i slavi Boga (14-20)

   • Jehovin odgovor (15-17)

   • Ko je Bog kao Jehova? (18)