Marko 9:1-50

  • Isusovo preobraženje (1-13)

  • Izlečenje dečaka opsednutog demonom (14-29)

    • „Sve je moguće onome ko veruje“ (23)

  • Isus ponovo govori o svojoj smrti (30-32)

  • Učenici raspravljaju o tome ko je najveći među njima (33-37)

  • „Ko nije protiv nas, za nas je“ (38-41)

  • Osuda onih koji druge navode na greh (42-48)

  • „Imajte soli u sebi“ (49, 50)

9  Još im je rekao: „Verujte mi, neki od onih koji ovde stoje neće okusiti smrt dok ne vide da je Božje Kraljevstvo došlo u sili.“+  Šest dana kasnije Isus je poveo Petra, Jakova i Jovana na jednu visoku goru. Tamo su bili sami. Tada se preobrazio pred njima.+  Odeća mu je postala blistava, toliko bela da je niko na zemlji ne bi mogao tako ubeliti.  Zatim su se pojavili Ilija i Mojsije, koji su razgovarali sa Isusom.  Petar je rekao Isusu: „Učitelju*, dobro je što smo ovde. Hajde da podignemo tri šatora: jedan za tebe, jedan za Mojsija i jedan za Iliju.“  U stvari, nije znao šta da kaže, jer su se mnogo uplašili.  I pojavio se oblak koji ih je zaklonio, a iz oblaka se čuo glas:+ „Ovo je moj voljeni Sin.+ Njega slušajte.“+  Oni su brzo pogledali unaokolo, ali više nisu videli nikoga pored sebe osim Isusa.  Dok su silazili s gore, zapovedio im je da nikome ne pričaju šta su videli+ sve dok Sin čovečji ne ustane iz mrtvih.+ 10  Oni su uzeli k srcu te reči*, ali među sobom su razgovarali šta znači to da će ustati iz mrtvih. 11  Upitali su ga: „Zašto poznavaoci Zakona kažu da prvo mora da dođe Ilija?“+ 12  A on im je odgovorio: „Zaista, najpre mora da dođe Ilija i da sve obnovi.+ Ali kako to da je o Sinu čovečjem napisano da mora mnogo pretrpeti+ i da će biti prezren?+ 13  Kažem vam da je Ilija+ već došao i učinili su mu ono što su hteli, kao što je napisano o njemu.“+ 14  Kad su se vratili kod drugih učenika, videli su mnogo naroda oko njih i poznavaoce Zakona kako se prepiru s njima.+ 15  Ljudi su se iznenadili kad su ugledali Isusa pa su mu pritrčali i počeli da ga pozdravljaju. 16  A on ih je upitao: „Oko čega se prepirete s njima?“ 17  Neko iz naroda mu je odgovorio: „Učitelju, doveo sam ti svog sina jer je opsednut duhom zbog kog ne može da govori.+ 18  Kad god ga napadne, baci ga na zemlju, a on zapeni, škripi zubima i gubi snagu. Molio sam tvoje učenike da ga isteraju, ali nisu mogli.“ 19  A on im je rekao: „Neverni naraštaju!+ Dokle treba da budem s vama? Dokle vas moram podnositi? Dovedite ga k meni.“+ 20  I doveli su mu dečaka. Kad je duh ugledao Isusa, odmah je bacio dete u grč. I ono je palo na zemlju i počelo da se valja i da peni. 21  Isus je upitao njegovog oca: „Koliko dugo mu se to događa?“ On je rekao: „Odmalena. 22  Često ga baca i u vatru i u vodu da ga ubije. Ako možeš nešto da učiniš, smiluj nam se i pomozi nam.“ 23  Isus mu je rekao: „Kažeš: ’Ako možeš‘! Pa sve je moguće onome ko veruje.“+ 24  Otac deteta je odmah povikao: „Verujem! Ali pomozi mi da imam više vere!“+ 25  Primetivši da se sve više ljudi okuplja oko njih, Isus je prekorio nečistog duha: „Duše koji ga činiš nemim i gluvim, zapovedam ti, izađi iz njega i više ne ulazi u njega!“+ 26  Na to je duh povikao, bacio dečaka u strašne grčeve pa je izašao iz njega. A dečak je ostao da leži kao mrtav, tako da je većina govorila: „Mrtav je!“ 27  Ali Isus ga je uzeo za ruku i podigao, i on je ustao. 28  Kad je ušao u kuću, njegovi učenici su ga nasamo upitali: „Zašto mi nismo mogli da ga isteramo?“+ 29  On im je odgovorio: „Ova vrsta se može isterati samo molitvom.“ 30  Otišavši odande, prolazili su kroz Galileju, a on nije hteo da iko sazna za to. 31  Naime, poučavao je svoje učenike i govorio im: „Sin čovečji će biti izdat i predat u ruke svojim neprijateljima. Oni će ga ubiti,+ ali iako će biti ubijen, uskrsnuće posle tri dana.“+ 32  Ali oni nisu razumeli te reči, a bojali su se da ga pitaju šta to znači. 33  I došli su u Kapernaum. Kad su bili u kući, Isus ih je upitao: „Oko čega ste se putem raspravljali?“+ 34  A oni su ćutali, jer su se putem raspravljali ko je najveći među njima. 35  Tada je on seo i pozvao dvanaestoricu i rekao im: „Ako neko želi da bude prvi, neka bude od svih poslednji i svima sluga.“+ 36  Pozvao je jedno dete, stavio ga među njih, zagrlio ga i rekao im: 37  „Ko prihvata jedno ovakvo dete+ u moje ime, prihvata i mene. A ko prihvata mene, ne prihvata samo mene nego i onoga koji me je poslao.“+ 38  Jovan mu je rekao: „Učitelju, videli smo kako jedan čovek isteruje demone u tvoje ime, pa smo pokušali da ga sprečimo, jer nije išao s nama.“+ 39  Ali Isus je rekao: „Nemojte ga sprečavati, jer niko ko učini neko čudo* u moje ime neće moći odmah zatim da govori zlo o meni. 40  Jer ko nije protiv nas, za nas je.+ 41  Verujte mi, ko vam pruži čašu vode zato što pripadate Hristu,+ neće izgubiti svoju nagradu.+ 42  Ali ko pokoleba u veri* jednog od ovih malih koji veruju, bolje bi mu bilo da mu se oko vrata obesi mlinski kamen koji okreće magarac i da bude bačen u more.+ 43  „Ako te tvoja ruka navodi na greh*, odseci je. Bolje ti je da osakaćen dobiješ život nego da sa obe ruke dospeš u gehenu*, u vatru koja se ne može ugasiti.+ 44  * —— 45  Ako te tvoja noga navodi na greh, odseci je. Bolje ti je da hrom dobiješ život nego da sa obe noge budeš bačen u gehenu.+ 46  * —— 47  Ako te tvoje oko navodi na greh, iskopaj ga.+ Bolje ti je da s jednim okom uđeš u Božje Kraljevstvo nego da sa oba oka budeš bačen u gehenu,+ 48  gde crvi ne umiru i vatra se ne gasi.+ 49  „Jer svako će biti posoljen vatrom.+ 50  So je dobra. Ali ako so postane neslana, šta ćete uraditi da ponovo bude slana?+ Imajte soli u sebi+ i budite u miru jedni s drugima.“+

Fusnote

Ili: „Rabi; Ravi“. Titula kojom se iskazivalo poštovanje judejskim učiteljima.
Ili možda: „Nikom nisu pričali o tome“.
Ili: „moćno delo“.
Doslovno: „navede na spoticanje“.
Doslovno: „spoticanje“.