Marko 7:1-37

  • Isus osuđuje ljudska predanja (1-13)

  • Ono što izlazi iz srca čini čoveka nečistim (14-23)

  • Vera jedne Sirofeničanke (24-30)

  • Izlečenje gluvog čoveka (31-37)

7  Oko Isusa su se okupili fariseji i neki poznavaoci Zakona koji su došli iz Jerusalima.+  Videli su da neki njegovi učenici ne peru ruke pre jela, to jest da ih ne peru prema obredu.  (Jer fariseji i svi Judejci ne jedu dok ne operu ruke do lakata, prema predanju svojih predaka.  Kad se vrate s trga, ne jedu dok se ne operu. Ima još mnogo toga čega se drže zbog predanja: obrednog pranja* čaša, bokala i bakarnog posuđa.)+  Zato su ga fariseji i poznavaoci Zakona pitali: „Zašto se tvoji učenici ne drže predanja naših predaka nego jedu a da nisu oprali ruke prema obredu?“+  A on im je rekao: „Dobro je Isaija prorokovao o vama, licemeri, kad je napisao: ’Ovaj narod me slavi svojim usnama, ali srce mu je daleko od mene.+  Uzalud je njihova pobožnost*, jer se njihova učenja temelje na ljudskim zapovestima.‘+  Vi zapostavljate Božju zapovest, a držite se ljudskog predanja.“+  Još im je rekao: „Lukavo zaobilazite Božju zapovest da biste se držali svog predanja.+ 10  Na primer, Mojsije je rekao: ’Poštuj svog oca i svoju majku‘,+ i ’Ko prokune oca ili majku, neka se pogubi.‘+ 11  A vi kažete: ’Čovek može da kaže ocu ili majci: „Sve što imam, a čime bih ti mogao pomoći, jeste korvan (to jest, određeno je za dar Bogu).“ ‘ 12  Time ga oslobađate odgovornosti da išta učini za oca ili majku.+ 13  Tako obezvređujete Božju reč svojim predanjem koje prenosite drugima.+ I još mnoge takve stvari činite.“+ 14  Tada je opet pozvao narod i rekao im: „Slušajte me svi i shvatite!+ 15  Ništa što spolja ulazi u čoveka ne čini ga nečistim, nego ono što izlazi iz čoveka, to ga čini nečistim.“+ 16  * —— 17  Kad je otišao od naroda i ušao u kuću, učenici su ga pitali za smisao tog poređenja.+ 18  A on im je rekao: „Zar ni vi ne razumete? Zar ne znate da čoveka ne čini nečistim ništa što spolja ulazi u njega, 19  jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu i odlazi u nužnik?“ Tim rečima je svu hranu proglasio čistom. 20  Još je rekao: „Čoveka čini nečistim ono što izlazi iz njega.+ 21  Jer iznutra, iz ljudskog srca,+ izlaze zle misli koje vode do bluda*, krađe, ubistva, 22  preljube, lakomstva, zlobe, prevare, besramnosti*, zavisti*, hule, oholosti, nerazumnosti. 23  Sva ta zla izlaze iznutra i čine čoveka nečistim.“ 24  Odande je otišao u okolinu Tira i Sidona.+ Ušao je u jednu kuću i nije hteo da iko sazna da je tamo, ali nije mogao proći neopaženo. 25  Za njega je odmah čula jedna žena čija je ćerkica bila opsednuta nečistim duhom, pa je došla i pala na kolena pred njim.+ 26  Ta žena je bila Grkinja, a živela je u Fenikiji, koja je u Siriji*. Ona ga je molila da istera demona iz njene ćerke. 27  Ali on joj je rekao: „Pusti da se prvo nasite deca, jer nije u redu uzeti hleb od dece i baciti ga kučićima.“+ 28  A ona mu je odgovorila: „Da, Gospodine, ali i kučići ispod stola jedu mrvice koje ispadnu deci.“ 29  Tada joj je rekao: „Pošto si tako rekla, idi kući. Demon je izašao iz tvoje ćerke.“+ 30  Ona je otišla kući i našla dete kako leži na krevetu, a demon je bio izašao.+ 31  Kad se vraćao iz okoline Tira, išao je preko Sidona do Galilejskog mora kroz područje Dekapolja*.+ 32  Tamo su mu doveli jednog gluvog čoveka koji je teško govorio+ i molili su ga da položi ruke na njega. 33  On ga je poveo na stranu, podalje od naroda. Zatim mu je stavio svoje prste u uši i, nakon što je pljunuo, dotakao mu jezik.+ 34  Pogledao je u nebo, duboko uzdahnuo i rekao mu: „Efata“, to jest: „Otvori se!“ 35  Tada su se čoveku otvorile uši+ i njegova govorna mana je nestala, pa je počeo da govori normalno. 36  Isus je zabranio ljudima da ikome pričaju o tome,+ ali što im je više branio, to su oni više pričali.+ 37  Bili su zadivljeni+ i govorili su: „On čini samo dobro. Gluvima daje da čuju i nemima da govore.“+

Fusnote

Ili: „krštenja“.
Ili: „Uzalud me obožavaju“.
Grčki: pornija. Videti Rečnik pojmova.
Grčki: aselgija. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „zavidnog oka“.
Doslovno: „Grkinja, rodom Sirofeničanka“.
Ili: „područja deset gradova“.