Marko 5:1-43

  • Isus šalje demone u krdo svinja (1-20)

  • Jairova ćerka; žena dotiče rub Isusove odeće (21-43)

5  Zatim su stigli na drugu obalu mora, u gerasinski kraj.+  Čim je Isus izašao iz čamca, u susret mu je s groblja došao čovek koji je bio opsednut nečistim duhom.  On je živeo među grobovima i niko nije mogao da ga drži vezanog, čak ni lancima.  Često su ga vezivali okovima i lancima, ali on je svaki put kidao lance i lomio okove. Niko nije mogao da ga savlada.  I danju i noću lutao je među grobovima i po brdima, vičući i udarajući se kamenjem.  Ali kad je izdaleka ugledao Isusa, dotrčao je, poklonio mu se+  i povikao na sav glas: „Šta hoćeš od mene, Isuse, Sine Svevišnjeg Boga? Zaklinjem te Bogom, nemoj me mučiti!“+  Jer Isus mu je već rekao: „Nečisti duše, izađi iz ovog čoveka!“+  Onda ga je upitao: „Kako ti je ime?“ A on mu je odgovorio: „Ime mi je Legija*, jer nas je mnogo.“ 10  I uporno je preklinjao Isusa da ih ne istera iz tog kraja.+ 11  A tamo na brdu je paslo veliko krdo svinja.+ 12  Nečisti duhovi su preklinjali Isusa: „Pošalji nas u svinje, dopusti nam da uđemo u njih.“ 13  On im je to dopustio. Tada su nečisti duhovi izašli iz čoveka i ušli u svinje. Istog časa je oko 2 000 svinja – celo krdo – jurnulo preko litice u more i utopilo se. 14  Svinjari su pobegli i razglasili to po gradu i okolini, pa su ljudi pošli da vide šta se dogodilo.+ 15  Kad su došli kod Isusa i videli kako čovek u kom je bila legija demona sedi obučen i zdravog uma, uplašili su se. 16  A očevici su im ispričali šta se dogodilo sa opsednutim čovekom i sa svinjama. 17  Tada su ljudi počeli da mole Isusa da ode iz njihovog kraja.+ 18  Dok je Isus ulazio u čamac, čovek koji je ranije bio opsednut demonima molio ga je da pođe s njim.+ 19  Ali on mu nije dozvolio, nego mu je rekao: „Idi kući svojim rođacima, ispričaj im šta je Jehova* učinio za tebe i kako ti se smilovao.“ 20  Taj čovek je otišao i počeo da objavljuje u Dekapolju* sve što je Isus učinio za njega. I svi su se divili. 21  Kad je Isus čamcem ponovo prešao na drugu obalu, mnoštvo ljudi se okupilo oko njega dok je još bio pored mora.+ 22  Tada je došao jedan od starešina sinagoge koji se zvao Jair. Kad ga je ugledao, pao je pred njegove noge+ 23  i usrdno ga molio: „Ćerkica mi je teško bolesna*. Molim te, dođi i položi ruke na nju+ da bi ozdravila i živela.“ 24  Isus je pošao s tim čovekom, a pratilo ga je mnoštvo ljudi koji su se gurali oko njega. 25  Tu je bila i jedna žena koja je 12 godina+ patila od krvarenja.+ 26  Lečila se kod mnogih lekara i mnogo se napatila. Potrošila je sve što je imala, ali ništa joj nije pomoglo, nego joj je bilo sve gore. 27  Ona je čula za Isusa i zato mu je u mnoštvu ljudi prišla s leđa i dotakla njegovu odeću.+ 28  Mislila je: „Ako samo dotaknem njegovu odeću, ozdraviću.“+ 29  I istog časa je prestala da krvari i osetila je da je ozdravila od svoje mučne bolesti. 30  Isus je odmah osetio da je iz njega izašla sila,+ pa se okrenuo prema narodu i upitao: „Ko mi je dotakao odeću?“+ 31  Njegovi učenici su mu odgovorili: „Vidiš da se narod gura oko tebe, a ti pitaš: ’Ko me je dotakao?‘ “ 32  Ali on je gledao unaokolo da bi video ko je to učinio. 33  A žena je znala šta joj se dogodilo, pa je drhteći od straha došla i pala na kolena pred njim i ispričala mu sve kako je bilo. 34  On joj je rekao: „Kćeri, tvoja vera te je izlečila. Idi s mirom+ sad kad si izlečena od svoje mučne bolesti.“+ 35  Dok je još govorio, došli su neki ljudi iz kuće starešine sinagoge i rekli: „Ćerka ti je umrla. Zašto da još mučiš Učitelja?“+ 36  Kad je Isus to čuo, rekao je starešini sinagoge: „Ne boj se*, samo veruj.“+ 37  I nije dozvolio da iko pođe s njim osim Petra, Jakova i Jakovljevog brata Jovana.+ 38  Kad su došli u kuću starešine sinagoge, video je pometnju i ljude kako plaču i nariču na sav glas.+ 39  Ušao je i rekao im: „Zašto plačete i stvarate pometnju? Dete nije umrlo, nego spava.“+ 40  A oni su mu se podsmevali. Tada je svima rekao da izađu napolje, pa je poveo sa sobom detetovog oca i majku i učenike koji su bili s njim, i ušao je tamo gde je bilo dete. 41  Uzeo je devojčicu za ruku i rekao joj: „Talita kum“, što znači: „Devojčice, tebi govorim, ustani!“+ 42  Devojčica je odmah ustala i počela da hoda. (Imala je 12 godina.) Njeni roditelji su bili van sebe od ushićenja. 43  On im je nekoliko puta zapovedio* da nikome ne pričaju o tome+ i rekao im je da joj daju nešto da jede.

Fusnote

Legija je bila najveća borbena jedinica rimske vojske. Ovde označava velik broj.
Ili: „području deset gradova“.
Ili: „na samrti“.
Ili: „Prestani da se bojiš“.
Ili: „strogo zapovedio“.