Marko 3:1-35

  • Izlečenje čoveka sa oduzetom rukom (1-6)

  • Mnoštvo naroda na obali mora (7-12)

  • Dvanaestorica apostola (13-19)

  • Hula na sveti duh (20-30)

  • Isusova majka i braća (31-35)

3  Kad je opet došao u sinagogu, tamo je bio jedan čovek sa oduzetom* rukom.+  Fariseji su posmatrali Isusa da vide hoće li ga izlečiti na sabat, kako bi ga optužili.  On je rekao čoveku sa oduzetom rukom: „Ustani i stani na sredinu.“  Zatim ih je upitao: „Šta se na sabat sme činiti? Dobro ili zlo? Spasti ili oduzeti život?“+ A oni su ćutali.  S gnevom ih je pogledao sve unaokolo, duboko ražalošćen zbog neosetljivosti njihovog srca,+ pa je rekao čoveku: „Ispruži ruku.“ On ju je ispružio i ruka mu je postala zdrava.  Tada su fariseji izašli iz sinagoge i odmah počeli da se dogovaraju sa Irodovim pristalicama+ da ubiju Isusa.  Isus je sa svojim učenicima otišao prema moru, a pratilo ga je mnoštvo naroda iz Galileje i Judeje.+  Kad su čuli šta sve čini, mnogi ljudi su dolazili kod njega čak iz Jerusalima i Idumeje, s druge strane Jordana i iz okoline Tira i Sidona.  Rekao je svojim učenicima da za njega uvek bude spreman čamac kako ga narod ne bi gurao. 10  Pošto je mnoge izlečio, svi koji su bili teško bolesni gurali su se oko njega da bi ga dotakli.+ 11  Kad bi ga ljudi opsednuti nečistim duhovima+ videli, padali bi pred njim i vikali: „Ti si Božji Sin!“+ 12  Ali on im je više puta strogo zapovedio da ne otkrivaju ko je on.+ 13  Zatim se popeo na goru, pa je pozvao neke od svojih učenika+ i oni su došli kod njega.+ 14  Izabrao je dvanaestoricu, koje je nazvao apostolima, da budu s njim i da ih šalje da propovedaju. 15  Dao im je i moć da isteruju demone.+ 16  Dvanaestorica+ koje je izabrao bili su: Simon koga je nazvao Petar,+ 17  Zevedejev sin Jakov, Jakovljev brat Jovan (njih je nazvao Voanerges, što znači „sinovi groma“),+ 18  Andrija, Filip, Vartolomej, Matej, Toma, Alfejev sin Jakov, Tadija, Simon Kananit* 19  i Juda Iskariotski, koji ga je kasnije izdao. Zatim je ušao u kuću. 20  A narod se opet okupio, tako da nisu imali vremena ni da jedu. 21  Kad su njegovi rođaci čuli šta se događa, došli su da ga odvedu, jer su govorili: „Sišao je s uma.“+ 22  A poznavaoci Zakona, koji su došli iz Jerusalima, govorili su: „Opsednut je Velzevulom* i isteruje demone uz pomoć vladara demonâ!“+ 23  Tada ih je pozvao i ispričao im nekoliko poređenja: „Kako može Satana da isteruje Satanu? 24  Ako u kraljevstvu zavlada nesloga, ono ne može da opstane.+ 25  I ako u kući zavlada nesloga, ona neće moći da opstane. 26  Isto tako, ako se Satana okrene protiv samog sebe i u njegovom kraljevstvu zavlada nesloga*, on neće moći da opstane, nego će propasti. 27  Niko ne može da uđe u kuću jakog čoveka i da mu otme imovinu ako ga prvo ne sveže. Tek onda bi mogao da mu opljačka kuću. 28  Verujte mi, sve će se oprostiti ljudima, kakvi god bili gresi koje počine i hule koje izgovore. 29  Ali onome ko huli na sveti duh neće nikad biti oprošteno,+ nego će zauvek biti kriv za taj greh.“+ 30  To je rekao zato što su govorili: „Opsednut je nečistim duhom.“+ 31  Tada su došli njegova majka i njegova braća.+ Stajali su napolju i poslali su nekoga da ga pozove.+ 32  A oko njega je sedelo mnogo ljudi. I rekli su mu: „Napolju su tvoja majka i tvoja braća, traže te.“+ 33  Na to im je on rekao: „Ko je moja majka i ko su moja braća?“ 34  Zatim je pogledao one koji su sedeli oko njega i rekao: „Evo moje majke i moje braće!+ 35  Ko god čini ono što je po Božjoj volji, on mi je brat i sestra i majka.“+

Fusnote

Ili: „paralizovanom“.
Po svemu sudeći, „Kananit“ znači „onaj koji je revan“. Taj izraz ne ukazuje na to da je on bio iz Kane.
Ovim imenom se ukazuje na Satanu.
Ili: „i on se podeli“.