Marko 16:1-8

  • Isusovo uskrsenje (1-8)

16  Kad je prošao sabat,+ Marija Magdalena, Jakovljeva majka Marija+ i Saloma kupile su mirise da bi ih izlile na Isusovo telo kad odu do groba.+  Prvog dana u nedelji, vrlo rano, čim je izašlo sunce, došle su do groba.+  I pitale su jedna drugu: „Ko će nam skloniti kamen sa ulaza u grob?“  Ali kad su pogledale, videle su da je neko već sklonio kamen, iako je bio veoma velik.+  Kad su ušle u grob, videle su mladića u beloj odeći kako sedi s desne strane i uplašile su se.  On im je rekao: „Ne bojte se.+ Vi tražite Isusa Nazarećanina, koji je bio pribijen na stub. Uskrsnuo je,+ nije ovde. Evo mesta gde su ga položili.+  Idite, recite njegovim učenicima i Petru: ’On će otići u Galileju.+ Tamo ćete ga videti, kao što vam je rekao.‘ “+  One su izašle i pobegle od groba, drhteći od straha i zaprepašćenja. I nikome nisu ništa govorile, jer su se bojale.*+

Fusnote

Prema pouzdanim drevnim rukopisima, Jevanđelje po Marku završava se rečima 8. stiha. Videti Dodatak A3.